Commentaar

1726 x bekeken 11 reacties

Poep en voetbalvelden

Een half miljoen voetbalvelden bedekt met een meter poep! Daar draait het volgens enkele op sensatie beluste nieuwssites op uit als de dierrechten en de melkquotering afgeschaft worden.

Ze baseren zich op een persbericht van Stichting Natuur en Milieu (SNM). Die heeft Arcadis opdracht gegeven te inventariseren hoeveel groeiruimte veebedrijven hebben.

Het is een treffend voorbeeld van ongegronde bangmakerij. Een onderzoeksbureau van naam wordt ingeschakeld. Dat doet op zich keurig haar werk. Arcadis heeft geïnventariseerd welk deel van vergunningen ‘gebruikt’ wordt, en hoeveel meer vee er op grond van die vergunningen theoretisch zou kunnen worden gehouden. Conclusie: 40 procent wordt niet benut.

Tot zover geen commentaar. Maar SNM gaat ermee aan de haal. Ze stelt dat ervaring leert dat die ruimte op den duur altijd wordt gebruikt. Dat is onzin. Een groot deel wordt juist nooit benut. Afgelopen decennia zijn de veestapel en de mest- en ammoniakproductie fors in omvang afgenomen.

Niettemin is er reële kans op groei van de veestapel, vooral in de melkveehouderij. Dat kan gevolgen hebben voor de milieubelasting. Daarvoor is nu de mestwet van Dijksma aangenomen in de Tweede Kamer, inclusief de mogelijkheid van invoering van dierrechten tot in de rundveehouderij, als er straks onvoldoende mestverwerking is. De bal ligt bij de veehouderij. Voor voetbalvelden met meters ‘poep’ hoeft niemand bang te zijn.

Laatste reacties

 • agro1

  zou het probleem van het voetbalgeweld, om niet te zeggen voetbalterrorisme, wel mooi oplossen. dit moet wageningen onderzoeken.

 • Romeijn

  Wat ook in het persbericht van Natuur en Milieu staat:
  'Juist de kleine boer wordt ernstig gedupeerd als de plannen van het kabinet werkelijkheid worden. De melkprijs gaat omlaag wat leidt tot omzetverlies en mogelijk sluiting van het bedrijf. Ongeveer 60% van de melkveebedrijven is bijvoorbeeld kleinschalig en bezit minder dan 100 koeien. Alleen de grote, intensieve veehouderijen profiteren dus van afschaffing van het melkquotum en de dierrechten.'

 • j looman

  en als boer mag je nog niet eens een koe met haar kalfje op een voetbalveld houden
  plaatsingsruimte voetbalveld 0,6x250=150kg N
  een koe 9000 liter melk 22ureum =118,5 N
  een vaarskalf -1jaar = 35,1 N
  de boer moet nog 3,6 kg N afvoeren

 • ja

  Koe op foto kan wel wat structuur gebruiken.maar uhh je kunt veel beter alle voetbalvelden voorzien van mest.voor het zomerseizoen bemesten .kun je heel wat mest op kwijt .helpt het mest overschot mooi weg te werken.

 • vandenbrand

  en wat te denken van de mensen poep uit steden (riool). kunnen kunnen we waarschijnlijk nog meer meters ophogen. kan arcadis ook even uitrekenen?

 • alco1

  Voer aanbod en mestafzet worden de bepalende facetten om vee te kunnen houden. Quotum en dierrechten zijn alleen maar extra kosten wat de concurentie nog meer met het buitenland schaad. Melkprijs zal niet beinvloed worden. De verwachte meer productie in een paar landen is maar een druppel op de gloeiende plaat en in veel landen zal de productie dalen. Kijk alleen maar Nieuw Zeeland, waar misschien wel door klimaat veranderingen de laatste jaren gem. veel minder gemolken is.
  Intensieve bedrijven kunnen net zo goed de kleinere bedrijven zijn. Het heeft te maken met hoeveel dier éénheden per ha. Hier hebben de grotere bedrijven echt geen voordeel bij als dierrechten e.d. afgeschaft worden.


 • Mozes

  Romeijn #2 , opnieuw een demonstratie van economisch analfabetisme van jou kant. Afschaffing van het melkquotum zal aan de melkprijs niets veranderen. De melkprijs wordt niet bepaald door het aanbod in Nederland of zelfs niet in Europa. De melkprijs wordt bepaald door vraag en aanbod op wereldschaal waarbij de ontwikkeling van de vraag nog veel bepalender zal zijn dan de ontwikkeling van het aanbod.

  Daarnaast wil ik mij aansluiten bij het punt van @alco1 dat intensiviteit en grootte niets met elkaar te maken hebben. Kleine bedrijven kunnen net zo goed intensief zijn dan grote bedrijven.

 • Romeijn

  Wat ik met #2 probeer aan te geven dat het persbericht van Natuur en Milieu meer weergeeft dan een verhaal over poep en voetbalvelden. Als je hun hele verhaal wilt snappen zal je ook hun hele persbericht - liefst onbevooroordeeld - moeten lezen.

  Natuurlijk hebben jullie gelijk met 'Kleine bedrijven kunnen net zo goed intensief zijn dan grote bedrijven.' Bedrijfseconomisch zal het voor kleinere bedrijven vaker interessant blijven om wat extensiever en verbreed te boeren of zelfs - zoals vroeger onder het begrip 'boeren' viel - een bijbaantje te hebben. Risicobeperking heet dat ook wel.

 • alco1

  @Romeijn. We hebben liever dat jij je propaganda artikelen onbevooroordeeld leest. We hebben je nou al zo vaak vast gezet. Dit komt misschien wel omdat wij geen oogkleppen hebben.

 • probe14

  Hallo alco. Doe es gezellig. Niet zo bitserig. En ik ben het echt eens met arcadis en snm. Gisteren iemand gesproken die nu 100.000 st pluimvee heeft maar nieuwe vergunning staat 1,2 miljoen toe. Willen we die kant op?

 • koestal

  doen ze hier ook ,het spel waar schijt de koe ?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.