Boerenblog

22 reacties

Participatiesamenleving

Samen je buurt leefbaar houden, een socialere samenleving. Dat is dé trend. Voor boeren is een participatiesamenleving echter niets nieuws.

Zeker voor oudere boeren is de participatiesamenleving niet nieuw. Zij kennen nog de tijd van er voor elkaar zijn. In het dorp waar ik lang geleden naar school ging, is nog steeds de boermarke. De importburgers hebben de marke betrokken bij het in ere houden van de nog aanwezige natuurwaarden. Deze door de importburger aanbeden waarde wordt zo weer nieuw leven ingeblazen en verfraait het buitengebied. De boeren beschikken over machines en kennis en de burgers weten financiële potjes aan te boren.

Het geld is op
Voor de kleine gemeente waar ik nu woon, zo'n 15.000 inwoners, ligt dat anders. Hier is de noaberhulp zoekgeraakt. We hadden hier de afgelopen jaren een nogal verkwistend college van Burgemeester en Wethouders (B en W). Het geld is op, net op het moment dat er veel op de gemeente afkomt, zoals extra zorg.
Het laatste 'enorme' project van B en W was het vervangen van het oude, prachtige buitenzwembad door een nieuw binnenpierenbadje. De kosten voor een eenvoudige vierkante bak bedroegen €8 miljoen. Om deze kosten te kunnen dekken is de entreeprijs nu zo hoog, dat mensen er graag enkele kilometers voor omrijden om hun kind in een ander bad met glijbaan te laten duiken.
U raadt het al, de verliezen lopen over de rand van het bad. Het begrootte verlies was 'slechts' €200.000. Nu, zestien maanden na oplevering blijkt het tekort opgelopen tot €600.000. Wie gaat dat betalen? De OZB is door de dalende huizenprijzen minder hoog dan enkele jaren. En dat was nu net de post die onze linkse wethouder hoog had ingeschaald in zijn toch wel rijke gemeente met huizen tussen €300.000 en €3 miljoen. Ook had hij een ruim voorschot genomen op de bij nader inzien onverkoopbare bouwgrond (volgens de eisen van de gemeente) van het industrieterrein. Waarom de verkoop niet vlot? De wethouder heeft geen ander idee dan dat het de crisis moet zijn, terwijl de gemeente enkele kilometers verderop de bouwgrond niet kan aanslepen.

Geen probleem voor B en W. Ze voelden vorige zomer reeds nattigheid en lieten de burger meepraten over  hoe en waar te bezuinigen. Er kwamen uiteraard veel ideeën binnen, waarop B en W antwoordde: 'We nemen het mee'.

Geen communicatie
Afgelopen winter werd duidelijk dat gladheidbestrijding in de wijken niet meer voor de gemeente was. Wie dat dan wel moest doen, dat wist niemand. Er kwam geen respons van B en W. In het voorjaar (iedereen had de gladheid goed overleefd) kwam de volgende verrassende mededeling: groen onderhoud gebeurt niet of zeer beperkt. En opnieuw geen communicatie.
Veel boze burgers togen richting het regentenclubje. Het antwoord van B en W luidde: 'Na de zomervakantie komen er inspraakavonden in de wijken, waarin het nieuwe beleid wordt uitgelegd'. Welk beleid? Wel wat laat als je je overburen niet meer kunt traceren vanwege de wildgroei in en rond de vijver of het plantsoen.

Ik woon aan zo'n totaal onzichtbare vijver. Maaien zoals afgelopen jaren eens per twee weken werd terug gebracht naar twee keer per jaar: waterschapsregiem. Gelukkig wonen er doortastende mensen rond de vijver en binnen een week hadden we de beschikking over een zitmaaier. Ik werd als maaierchauffeur aangewezen. Ik had immers vroeger zelf zo'n maaier gehad op de boerderij.

Groen-lijst
Die inspraakavonden komen niet meer. Begin november komt er een 'Groen-markt'. Iedere ingezetene kan aangeven of hij al dan niet wil meewerken aan het onderhoud van zijn buurt en hoe hij dat denkt te gaan doen. Alles volgens de regels van het regentenclubje. Voor onze buurt is dat geen punt. Alle aanwonenden hebben de Groen-lijst inmiddels ondertekend. We zullen de Groen-ambtenaar hiervan op de hoogte stellen en onze spelregels aan hem mededelen. Maaien is geen punt, hondenpoepbeleid moet worden gehandhaafd zoals in de gemeenteverordening staat. Alle baasjes van 'wildpoepende' honden moeten bekeurd worden.

Buurtgevoel
Naast een nette omgeving zie ik als voordeel dat buurtbewoners elkaar weer aanspreken en bereid zijn met elkaar zaken op te pakken. Het oude dorps- en buurtgevoel komt terug. Dat is een participatiemaatschappij: er samen het beste van maken, niet gestuurd door socialistische politici die alleen maar op de rem trappen als de maatschappij verandert in een andere richting dan hun behoudende gedachten toelaten. Deze mensen noemen zich progressief, maar zijn in wezen conservatief. Zij zijn bang voor iedere verandering. Daardoor missen ze veel moois dat het leven te bieden heeft.
Laten we deze nieuwe vorm van noaberhulp een kans geven in de hoop dat we op deze wijze onze 'verzorgingsstaat' niet ten grave hoeven dragen door gebrek aan durf om  nieuwe wegen te bewandelen. Noaberhulp heet nu participatie en moet mensen weer het sociale gevoel geven dat onze voorouders zo gewoon vonden.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  beste han, mis ik niet iets in de aangedragen oplossingen, is het niet b&w en het gemeentebestuur hiervoor de schuldige, zouden zij zich dan ook niet als vrijwilliger kunnen opwerpen

 • agratax2

  schoenmakers1. Inderdaad de schuldigen zijn zoals je omschrijft, ik kan alleen maar hopen, dat zij hun eigen buurt onderhouden en niet -slinks- hun buurtje via gemeente werken als nog onderhouden. Maar van gemeenschapszin vorming in de wijk is nu sprake (bij product) dit was er niet als B&W op hun wijze (belasting verhoging) het probleem te lijf gaan. Mijn insteek is, dat de snelle groei van de pensionado's niet moet leiden tot toren hoge kosten voor de jongeren en dat deze pensionado's meer voor de maatschappij kunnen betekenen op deze wijze dan door het maken van wereldreizen of aandacht vragen bij de huisarts voor hun niet bestaande kwalen. De wereld zal moeten veranderen op een wijze die wijlen de heer Drees reeds had voorzien ten tijde van zijn pensioen invoering. Hij had in kleine lettertjes aangegeven dat 65 jaar niet heilig was, maar moest worden opgetrokken als onze leeftijd structureel zou stijgen, zoals gebeurd is de afgelopen 50 jaar. Maar geen politicus die het aandurfde om hier over te beginnen. Zou bij de volgende verkiezingen het einde van zijn partij betekenen, dan beter het einde van onze verzorgingsstaat op termijn of op slinkse wijze de burger verleiden de verzorging zelf ter hand te nemen.

 • alco1

  @Schoenmakers. Ik denk niet dat B&W de hoofd verantwoordelijke is, maar meer de Staat, want in alle gemeenten moet de broekriem aangetrokken worden. We leefden allemaal als 'God in Frankrijk' Steeds werd de staatsschuld groter gemaakt, zodat we niets 'voelden' van het kwakkel beleid. Miljarden werd er besteed aan nieuwe natuur. Geld ging met boeren mee die het in een ander land besteden en het agrarisch land produceerde niets meer.
  Daarnaast is onze levens standaard veels te hoog in vergelijking met de ons omringende landen, wat door de nivellering bij ons diepe sporen na zal laten.

 • agratax2

  alco1. Mag ik je even wijzen op het wijze besluit van B&W -de meerderheid in de raad- om een veel te duur zwembad te bouwen en met totaal verkeerde waarden (te hoge bezoekersaantallen, te goedkope houtsnipper verwarming etc) de burgers een rad voor ogen draaiden. Hier is Den Haag niet schuldig aan even min is Den Haag schuldig aan het feit dat de dames en heren met genoegen de NUON gelden verkwist hebben. Even min is de overheid schuldig aan het hebben van een groot gemeente apparaat dat zo gauw er vergunning verleend moeten worden of bouwtoezicht moet zijn terug grijpt op externe adviseurs zodat de eigen specialisten verder kunnen slapen en zeker niet verantwoordelijk zijn. Wat ontbreekt in het totale Nederlandse overheidsapparaat is een bedrijfsvoering die iedereen zijn verantwoordelijkheid geeft en het mogelijk maakt dat iedereen die kan dragen. Manager zijn is niets anders dan de mensen met wie je werkt werkt, de kans te geven om hun volle capaciteit te benutten zonder rem van boven af, hooguit bij sturing. Helaas Nederland is het land van de controleurs en creativiteit moordenaars, hiermee is geen (economische) oorlog te winnen. Laat de huidige crisis hier verandering in brengen, is het ergens goed voor.

 • minasblunders1

  Met die verantwoordelijkheid raak je de kern van de zaak Han. Het grote probleem in dit land is dat er (te) veel 'hoogopgeleiden' rondlopen, die een (te) riant salaris vangen, maar de verantwoordelijkheid die erbij hoort is er niet. In dit land kan iedereen er op los blunderen, zonder dat het consequenties heeft. Als het misgaat (wat nogal eens het geval is), dan ligt het altijd aan een ander.

 • alco1

  Minas... Zien we eigenlijk hetzelfde niet bij de B.V.'s. Het risico wat zij kunnen nemen zonder dat het 't eigen schaad.

 • John*

  wat schoppen jullie toch allemaal tegen die bv's ??? de enige reden waarom ik als boer een bv wil hebben is dat al mijn leveranciers en afnemers ook een bv hebben... in tijden van halleluja maakt het allemaal niet veel uit.. maar als t slecht gaat en je bent als enige in de productiekolom persoonlijk aanspraken voor de geleden verliezen weet ik wel wie er zich de pleuris werken en wie er vrolijk de kosten en verliezen door factureren...

 • agratax2

  John. Dit stuk gaat over burger participatie en de miskleuns van B&W met andere woorden de verkwisting van het college van Burgemeester en Wethouders en de daar uit voortvloeiende ellende voor de burgers. Ik heb het woord BV niet in dit artikel gebruikt ik heb niets tegen de BV tenminste als hij met de beste bedoeling is opgericht.

 • alco1

  Ik schop ook niet tegen de B.V. 's John. Ik vergelijk de verantwoordelijkheid van het B&W alleen maar.
  In #3 zeg ik dat in alle gemeentes de buikriem aangehaald moet worden. Wat dus ergens opwijst dat politieke allure van een B&W niet alles bepalend is. Het heeft ook veel te maken met verplichtingen voor gemeentes die van bovenaf opgelegd worden. Daarnaast worden er veel dezelfde onderzoeks bureau's ingeschakeld om de eigen verantwoordelijkheid te kunnen afschuiven.
  Achteraf kunnen we gemakkelijk praten waar het fout gegaan is, maar ik heb bij ons ook niet geageerd dat het verplaatsen van een sportcomplex vele miljoenen tekorten als gevolg zou hebben en dan vindt ik dat ik nu ook geen recht van spreken heb.

 • agratax2

  alco. Gelukkig heb ik ten tijde van de zwembak discussies mijn mond niet dicht gehouden. Succes zo je kunt lezen NUL en nu een begroting die niet kloppend te krijgen is ook het groenonderhoud door de burgers zelf is een druppel op de gloeiende plaat. Hier zou de komende verkiezing een antwoord op moeten geven door eens demonstratief niet op het College te stemmen. Of de trouwe aanhang die moed heeft, ik betwijfel het, dus de komende 4 jaar weer dezelfde 'big spenders' vrees ik. Die ons dan en fusie met omliggende gemeenten in de maag splitsen, met partners die de meerderheid niet wil, omdat alles wat tot nu toe samen is ondernomen miljoenen heft gekost zonder resultaat.

 • alco1

  Je had ook beter een zwembad kunnen maken in plaats van een zwembak. Dat klinkt zo negatief (lol)
  Wat bij ons sportcomplex gaande was is, dat je niets kunt zeggen omdat het je stemmen kost voor je negativiteit. Zo zei tenminste een wethouder tegen mij.

 • agratax2

  alco1. Over de zwembak kan ik je het volgende zeggen. Het 25 mtr. bad bestaat uit een betonnen bak van 25 X 25 mtr. O.K. zul je zeggen. Helaas er moeten nog tegeltjes in en dan blijft over ca. 24,985 mtr en dat is voor de zwembond te klein. Helaas.
  Bij de komende verkiezingen zal dit item zeer zeker door de oppositie worden ingezet evenals het 'gedwongen buurt onderhoud door de burger' en met winst. De hele gemeenschap is nl. zat van deze coalitie bestaande uit te zelfingenomen regenten en wil verandering.

 • Mozes

  Bij ons in de gemeente Dinkelland wilden ze eerst ook een nieuw 50 meter zwembad terwijl Nordhorn aan de andere kant van de grens op loopafstand ligt. Dit is door de gemeenteraad gelukkig wel afgeschoten. Met name door het CDA die in de oppositie zit.
  Een stadje als Borne kon het bestaande zwembad niet in stand houden, hoe moet dan een plattelandsgemeente dit rond zetten?

 • ed12345

  Han stel je gerust deze dingen bestaan hier aan deze kant van de plas ook .De weg naar onze boerderij heeft al bijna 4 jaar een verzakking waar door middel van beton afzetting maar een weghelft beschikbaar is Dit is nog steeds UNDER STUDDY in het dorp wordt alles keurig gehouden maar het buitengebied moet niet zeuren en gewoon belasting betalen er is zelfs een veegauto gekocht voor die tijd kwam een aannemer 2x per jaar 2 dagen, De schulden geen probleem de provincie kan gemeentes geld LENEN maar onze burgervader gaat er mee om of het KRIJGEN is
  Zoals je weet worden hier burgemeesters gekozen dus is er hoop de nieuwe verkiezing is nov as Net als bij jou hier de buurgemeente in Ont de samenvoeging van 3 dorpen hebben sinds een jaar of 8 een boer van onze leeftijd als burgervader de schulden zijn zo goed als verdwenen hebben een keurig voertuigen en machinepark en de grondbelasting is een van de laagste uit de streek ,de hocky ring is stukje bij beetje door de inwoners zelf betaalt en gebouwd en de trots van het dorp in het dorp waar de burgemeester zelf woont is een nieuw
  gemeenschapshuis gebouwd( met prov subsidi)met prachtig uitzicht op de Ottawa rivier Wat het zwembad betreft zijn wij hier verwend er is een groot binnenbad in de douane school (van de staat)daar is op bepaalde dagen vrij toegang voor publiek

 • ed12345

  Han nog even terug komen op je blog .Ik vind wel dat gladheidsbestrijding
  gewoon niet doen door de gemeente meer dan schandalig daar kunnen ongelukken uit voort komen die levenslange invalidietijd of de dood tot gevolg heeft ,de gemeente kan toch niet van de buurt bewoners verlangen zelf wegenzout in grote voorraden te hebben. Ik vind trouwens het initiatief om zelf te maaien wel leuk , je had me er van de zomer al over verteld ,maar is het een gazonmaaier of met een vingerbalk?
  Als het een gazonmaaier is zal de eerste keren wel een hele dobber zijn geweest. Eigenlijk zou door het werk (uitgaven )nu direct op de bevolking af te wentelen, de onroerendgoed belasting ook omlaag moeten maar dat zal bij B&W wel onbespreekbaar zijn

 • agratax2

  Ed. Vorige winter werd de gladheid theoretisch gedaan door de gemeente. maar de trottoirs bleven verstoken van zout of zand. Zelf sneeuw ruimen was het devies, liefst voordat er gelopen werd. Ik maai met een Toro met roterend mes. Ik ben nu bezig met het bouwen van drie strimmers in een frame op accu stroom om de vijverrand te maaien. De eerste keer hebben we het grove gewas met een motorzeis en sikkel (riet) gemaaid en daarna met de Toro. Ed OZB verlagen is onmogelijk met een zwembad dat elk jaar ca. 400.000 euro nodig heeft om sluiting te voorkomen, is geen afschrijving meegenomen. Vandaag is er een Groenmarkt geweest om de burgers over de streep te halen om mijn voorbeeld te volgen. Hier sprak ik een van de wethouders en hij gaf toe dat ze laatste decennia op te grote voet hadden geleefd. Ze waren elk jaar uit gegaan van 'morgen wordt het beter'. In mijn optiek zijn we niet veel beter af dan de CCCP eind tachtiger jaren van de vorige eeuw. Schatkist van de overheden zijn leeg maar de uitgaven gaan door anders stort het land in. Hier komt nog bij dat heel veel mensen in het westen reeds jaren leven op krediet. Laten we eerlijk zijn heel veel eigen huizen in Nederland, zijn van de bank, zijn auto is lease n vakantie op creditcard. Helaas heeft hij bij verkoop geen rode cent over, meer kans is dat er tekort geld is voor hypotheek aflossen.

 • agratax2

  vervolg. Ik zie dan ook gebeuren dat we nog meer voor de kiezen krijgen, omdat de politieke bestuurders niet bij machte zijn om te doen wat de burgemeester uit jouw verhaal deed 'de bezem door het hele gemeentelijke apparaat' met eventueel als gevolg een afvloeiing van overtollige mensen. Bij ons staan meer dan 100 mensen op de gemeente payroll om 12.000 inwoners te dienen. Reken maar uit wat dat per inwoner kost, moet je incalculeren dat als er 'moeilijke' besluiten (vergunningen) moeten worden genomen er een adviesbureau wordt ingehuurd.

 • Kaiser

  Mijn gemeente en andere buurgemeentes kunnen er ook wat van. Door de jaren heen zijn de algemene voorzieningen ( zoals het bejaardentehuis, het zwembad, de sporthal, de brandweer, de politiepost, het bankfiliaal, de winkelgalerij, de supermarkten, het industrieterrein etc. ) allemaal verrezen in hetzelfde dorp van de gemeente waar ook het gemeentehuis staat. De meeste economische activiteiten vinden dan ook plaats in dat dorp waar ook het gemeentehuis zich bevindt. En intussen zijn de andere dorpen van die gemeentes aan verpaupering onder hevig geraakt . Naast het belang van waaráán belastinggeld wordt besteed hebben gemeentebesturen dus ook nog eens een belang wáár het belastinggeld wordt aangewend. Niet ver van de deur van het gemeentehuis dus. Dat had volgens mij wel anders gekund.

 • agratax2

  Kaiser. Wat denk je van onze nationale overheid? Waar is het geld van de Gasbel en belletjes gebleven? Niet bepaald in het Noorden van het land, waar nu de negatieve gevolgen duidelijk worden. Eerst de ondergrond uitwringen als een spons en nu er bodemdaling en aardschokken optreden is het in eens een Groninger probleem. Den Haag wil net als jouw gemeente bestuur 'Wel de lusten maar niet de lasten'. Ik heb soms het idee dat we beter de huidige gemeenten kunnen afschaffen en de grote / zware taken bij de provincie onder brengen en de echt lokale zaken per gekozen gemeente raad inclusief burgemeester regelen zoals Ed beschrijft. In veel Europese landen is dit ook gebruikelijk. Maar nee Nederland moet alles dubbel en drie dubbel organiseren, onder het motto hoe meer controle hoe meer macht je hebt en hoe trager de processen verlopen. Maar boven al je bent NOOIT verantwoordelijk er waren nog tig mensen voor het dossier verantwoordelijk. Wat nu in ons landen gebeurd met het openbaar groen, burger verantwoording, zal op meer zaken van toepassing worden. Het gevolg is dat er kans is op een maatschappij die alerter reageert op veranderingen en sneller en beter tot daden komt dan nu het geval is met al de elkaar controlerende ambtenaren, die zgn. 'geprivatiseerd zijn'.

 • ed12345

  Han maar daar gaat het in NL toch langzaam opaan ,als ik het goed begrepen heb moeten gemeentes in de toekomst samenvoegen tot eenheden van 100.000 inwoners,wordt het zeker niet goedkoper door want dan krijgt de(in kleine gemeentes meewerkend voorman nog minstens 2 (dure) bazen boven hem.In de buurgemeente ging de bezem vooral op het kantoor in onze eigen gemeente zal er de bezem door MOETEN maar door afvloeing door pensioen en niet vervangen want de hele club zit in de ambtenaren vakbond dus zomaar het orange briefje geven vergeet het maar. Han het door de burgers bepaalde onderhoudswerken doen gaat in een buurt waar de leeftijden gemixt zijn in buurten waar hoofdzakelijk jonge gezinnen wonen zal dat moeilijker worden beiden vaak een volle dagtaak en voor de kinderen zorgen dan zal er weinig tijd over schieten Wat ik wel vind als je verantwoording terug wilt brengen tot enkelen zoals vroeger bij het bouwen van de polders dat waren geen praters maar doeners moet je er geen publiek drama van maken als er eens iets verkeerd gaat maar gewoon corigeren ipv iedereen zich verschuilen achter een ander terwijl er niets gebeurd

 • agratax2

  Ed ik kan bogen op ervaring met het samen voegen van 3 gemeentes. Na veel discussie dan eindelijk de kogel door de kerk dankzij het excuus 'Dit geeft een enorme personele en materieele besparing'. Prachtig. Helaas welk gemeentehuis kan gebruikt worden als nieuw bestuurscentrum, Geen, er moet een nieuwe komen die groter is dan de drie samen. Waarom? Eenvoudig in de toekomst moeten we rekenen op meer personeel. Waarom? Het zou toch minder personeel opleveren deze fusie die vergezeld zou gaan van een automatiseringsinhaalslag? Ed je begrijpt het al het gemeentehuis kreeg veel glas en nog meer marmer en nog veel meer ambtenaren dan de 3 gemeentes ooit hadden kunnen te werk stellen. Vandaar dat ik liever naar provinciaal niveau ga voor het grote werk (vergunningen, onderwijs, infrastructuur etc.) en kleine overzichtelijke gemeentes met gekozen burgemeester voor de dagelijkse zaken, rijbewijs, lokaal onderhoud open ruimte, aanspreek punt sociaal werk, etc.

 • agratax2

  Ed Je geeft aan de ambtenaren vakbond reorganisatie zou kunnen gaan tegen houden. Inderdaad ze zullen hun best doen, maar ze hebben grote interne problemen. Vergrijzing van het leden bestand, steeds minder leden onder de jongeren en jongeren die het gevoel hebben, dat de vakbond zich druk maakt over 'pensioen leeftijd, (huidige) pensioen hoogte, bescherming oudere werknemer'. De jongeren hebben het gevoel niet serieus genomen te worden door de vakbond besturen. Dit leidt volgens mij tot het minder serieus nemen van de vakbonden bij reorganisatie en bezuiniging ingrepen. Het gros van de mensen is zat van de belasting druk. Ik schat dat we gemiddeld meer dan de helft van ons inkomen besteden aan Ink. Belasting + accijns + BTW + gemeentelijke / provinciale heffingen.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.