Commentaar

Onzorgvuldige Brabantse bouwstop

Provincie Noord-Brabant is met haar bouwstop op ramkoers gaan liggen.

Je zal maar veehouder zijn in Noord-Brabant en tot de blijvers willen horen. Je zit dan in de voortdurende ratrace om tegen de laagst mogelijke kosten de best mogelijke technische resultaten te halen. Wie deze race niet kan bijbenen, is ten dode opgeschreven, is een stopper. Al decennia lang is dit de realiteit, waardoor in Nederland nog maar enkele duizenden varkensbedrijven 'blijvers' zijn. Rond 1980 waren er dat nog tienduizenden.
Het streven naar de laagste kosten laat zich nog steeds moeilijk combineren met het hoogste dierenwelzijn en het ontzien van het milieu. Wie ook maar iets meer doet dan waartoe zijn afnemer of de overheid hem dwingt, prijst zich uit de markt, die is out of business. Keus hebben de ondernemers niet; neem hen hun minimalistische opstelling eens kwalijk ...
Zo bezien kun je niet anders zeggen dan dat Provincie Noord-Brabant op ramkoers is gaan liggen met de bouwstop tot de nieuwe Verordening Ruimte. Terwijl uit planologisch oogpunt ook in Noord-Brabant nog volop ruimte is voor groei van bedrijven, gaat daar de boel op slot. Tenzij de veehouder met uitbreidingsplannen aantoont een 'proportionele' bijdrage te leveren aan de afname van geur- en fijnstofuitstoot. Hoeveel dit is, is aan de gemeenten, via een schimmig instrument als de Brabantse Zorgvuldigheidsscore.
Tegenover deze verplichte bijdrage aan afname, die kostenverhogend is, staat niets. Althans, geen mogelijkheid om de meerkosten op een of andere manier in de markt terug te verdienen. Nou is dat niet per se een verantwoordelijkheid van de wetgever, maar dan was het toch charmant geweest om de maatregel ten minste landelijk in te voeren. Het zo vaak bepleite Europa-brede level playing field is moeilijk realiseerbaar, maar om er nou ook binnen Nederland afscheid van te nemen, gaat ver. Nog afgezien van de feitelijke schoffering die de bouwstop is van de Commissie-Van Doorn – nota bene ingesteld door de provincie – die concludeerde dat aanzetten voor meer dierenwelzijn en minder milieubelasting het beste uit de markt zouden kunnen komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.