Commentaar

12 reacties

Inkomenssteun hoort op boerenerf

Met schaamteloos opportunisme proberen natuurorganisaties greep te doen uit EU-pot.

Het is een geluk bij een ongeluk dat zowel akkerbouwers als rundveehouders goede jaren beleven. Dat maakt de afbouw van de Europese inkomenssteun verteerbaar voor veel boeren. Door de gunstige prijzen van nu lijkt het alsof inkomensondersteuning helemaal niet nodig is. Slimmerds zullen zich zelfs afvragen waarom die steun nodig was.
Wie zo denkt, ziet een paar belangrijke zaken over het hoofd. In de eerste plaats is het puur toeval dat de prijzen juist nu gunstig zijn, net op het moment dat de inkomenssteun minder wordt. Het had ook andersom kunnen zijn. Ten tweede zijn in met name vleesveehouderij en zetmeelaardappelteelt de toeslagen nog steeds belangrijke pijlers onder het inkomen. Het is voor de betrokkenen nog maar afwachten hoe ze zich moeten redden. Een Veenkoloniale akkerbouwer zegt in deze Boerderij ervan uit te gaan dat Avebe wel meer zal moeten betalen. Maar hij moet dat nog maar afwachten.
Tegen die achtergrond is het zuur dat er nu een miljoenendans gaande is om een deel van het geld dat tot nu toe bestemd was voor inkomensondersteuning. De ingewikkelde discussie over gelden uit pijler 1 en pijler 2, over afroming, overheveling en vergroening komen gewoon hier op neer: de pot met stroop staat open en dat trekt vliegen aan. Het idee van natuurorganisaties om van het geld natuurgebieden in te richten, is daar een mooi voorbeeld van. Opportunisme ten top.
Het gaat misschien niet helemaal op om de EU-potten voor inkomenstoeslagen 'boerengeld' te noemen. Het is overheidsgeld, maar het werd tot nu toe wel besteed aan ondersteuning van boereninkomens. De kortingen op het budget en de overgang naar een flat rate met uiteindelijk voor iedereen een gelijke hectaretoeslag betekenen al een hele aderlating voor de landbouw. Dat er iets tegenover moet staan in de vorm van groene diensten is al een geaccepteerde zaak. Maar laat wat er aan geld overblijft toch in elk geval terechtkomen op het boerenerf.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Laat aub dit 'boerengeld' circuleren op het platteland in de rurale economie en niet in de kassen(zakken) van Natuurmonumenten e.d. verdwijnen. Dit geld zorgt voor activiteit bij plaatselijke bedrijven zoals installatiebedrijven, aannemers en mechanisatiebedrijven. Als je hier te veel aan morrelt zul je zien dat het ook in deze sectoren, die het nu in tegenstelling tot de landelijke trend nog relatief goed doen, de klad gaat komen en komt de economie nog meer in een negatieve spiraal terecht. Men wil maar niet zien dat de landbouw de sector is waarop de nederlandse economie drijft.

 • alco1

  Geld voor natuur is een aderlating voor de economie. Hoewel natuur nodig is, is er de laatste decennia's onevenredig veel geld die kant opgegaan. Maar zelfs in deze tijd van crisis wordt er nog kwistig met geld voor natuur gesmeten.

 • XB

  Nepnatuur bedoelen ze. Echte natuur is een oppervlakte waar je met de tengels afblijft; daar waar de natuur haar gang kan gaan. Voordeel is dat het na aanschaf niets meer kost. Subsidie gewoon voor de boer, daar waar het hoort.

 • alco1

  Zelfs na aanschaf kost het nog veel Zwerkei. Er wordt niet meer geoogst.

 • Zents beheer

  Inkomens steun, melkrechten, hectare toeslag en weet ik wat voor ondersteuning nog meer hoort ook niet op het boerenerf. Zeker niet in deze tijd !
  Ik denk dat heel veel werkenden graag zouden verdienen wat de gemiddelde akkerbouwer / koeieboer aan steun ontvangt. Bovendien wordt de hele sector voor immer klagende steuntrekkers versleten.
  En begin nu niet weer dat de prijzen te laag zijn .

 • Mozes

  Ik begin mij af te vragen wat bij de natuurorganisaties het eerst is. Is er werkelijk behoefte aan meer natuur waar zij een mogelijkheid voor zien om geld voor te krijgen, of zien zij een mogelijkheid om geld te krijgen waar overbodige natuurdoelen voor uitgedacht worden.

 • koestal

  Daar hebben al die boswachters een mooi leventje bij en al dat kantoorpersoneel

 • jehanvankroaks

  De Veluwe is het enigste stuk wat nog natuur genoemd mag worden.
  De rest van 'de natuur' is gewoon aangelegd ......
  Natuur komt en natuur gaat vanzelf, de overheid bemoeit zich daar veel te veel mee.
  De kinderen die vandaag geboren worden weten niet beter dan dat die windmolens er altijd hebben gestaan......
  Vroeger waren dat de koren molens.....
  zo gaat het met de natuur ook.

 • alco1

  @ook boer #5 Steun en toeslagen zijn er ook niet voor de boer hoor.
  Door marktwerking zakt door de subsidies de basis prijs, waardoor de boer er niets aan heeft, maar een land een goedkoop export product in handen heeft om te kunnen vermarkten.

 • info36

  Geert heeft dit heel goed geschreven.
  En ook boer is ook de weg kwijt.

 • jan10

  Ook boer snapt niet dat wij tegen wereldmarktprijs moeten opboxen.
  Vraag ook eens de bakker of schilder e.d. of ze tegen wereldmarkt tarief komen??
  Nederland exporteert voor ca. 77 miljard met een netto overschot van ca. 25 miljard, steun ca 850 miljoen = netto ruim 24 miljard.
  Landbouwsteun is spotgoedkoop.

 • ed12345

  Als ik zie hoe die natuurorganisaties met hun aankopen omgaan reizen me haren te bergen B.v. de rentmeesters van de kroondomein hebben duidelijk niet op dezelfde school gezeten

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.