Redactieblog

Geurgevoelig object

Een 'geurgevoelig object' kan veehouderijen in de weg zitten bij de vergunningverlening. Zo'n object mag niet te zwaar met stank worden belast. Daarvoor zijn wettelijke of gemeentelijke normen, die niet mogen worden overschreden.

Het is dus belangrijk om te weten wat een geurgevoelig object is en wat niet. In de wet staat: 'gebouw, bestemd voor (...) en geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of voor menselijk verblijf'. Daar is al tamelijk veel rechtspraak over. Woningen, kantoren, fabrieken, loodsen: allemaal geurgevoelige objecten. Volgens de rechter maakte het ook niet uit of de mensen er maar kort verbleven: ook recreatiewoningen zijn aangemerkt als geurgevoelige objecten. Tenten en caravans niet, dat zijn immers geen gebouwen. Een vraag die mij al lang bezighield was: een toiletgebouw op een camping, is dat zo'n object? Deze gebouwen zijn vaak druk bezet, maar niet steeds door dezelfde personen. Deze vraag is nu ook beantwoord. De Raad van State heeft beslist dat een toiletgebouw niet geurgevoelig is. In de uitleg stelt de rechter vast dat de wet alleen bescherming biedt aan personen die langdurig aan geurhinder worden blootgesteld. Dat lijkt mij terecht. Omdat de meeste kampeerders slechts kort op de pot zitten, en daarbij ook nog eens hun eigen geur en die van hun voorgangers te verdragen hebben – campingtoiletten ruiken meestal niet naar viooltjes – behoeven zij niet beschermd te worden tegen een nabijgelegen veehouderij. Voortaan geldt dat ook voor recreatiewoningen. Meestal verblijft men daar maar kort en dan komen er weer andere mensen. Bovendien kan de recreant er zelf voor kiezen om in een stankcirkel te gaan zitten. In de ruimtelijke ordening was het al langer gebruikelijk om daar niet te moeilijk over te doen. Dat nu ook de milieuvergunning wat gemakkelijker kan worden verkregen, valt toe te juichen. Wel zal zo'n camping in het buitengebied de klanten moeten voorlichten. Daarom zal niet alleen de aanduiding "kamperen bij de boer", maar ook "kamperen naast de boer" ingang moeten vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.