Commentaar

28 reacties

Focus op grote melkveebedrijven

In 2012 liep 70 procent van de melkkoeien in de wei, evenveel als het jaar ervoor. De dalende trend van de afgelopen jaren is stopgezet. Van 2001 tot 2011 daalde de weidegang jaarlijks met enkele procenten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert mooie cijfers. De conclusie is gerechtvaardigd dat het Convenant Weidegang - ruim een jaar geleden afgesloten - effect sorteert.

Maar is het genoeg? De CBS-cijfers vertellen ook dat vooral grote bedrijven de koeien op stal houden. Op bedrijven met 120 melkkoeien komt 60 procent buiten, boven de 160 nog maar 44 procent. Met de wetenschap dat de schaalvergroting verder doorzet richting 2015, zien dezelfde cijfers er ineens veel minder rooskleurig uit. De Veenweide-gebieden in het Westen compenseren gelukkig ook de intensivering in het Oosten, met name Brabant.

De focus in de komende jaren ligt ontegenzeggelijk op de (middel)grote bedrijven. De maatschappij, en anders wel de actiegroepen, volgen de ontwikkeling nauwlettend. De sector moet aan de slag om ook voor deze bedrijven weidegang aantrekkelijk te houden. Het zou kunnen met nieuwe concepten en visies. En als de portemonnee getrokken moet worden, het zij zo. Imago is zijn geld ruimschoots waard.

Laatste reacties

 • antibioticasyndicaat

  Alleen logistiek gezien lijkt het mij al zo goed als ondoenlijk om weidegang te realiseren voor grote stallen. Ik hoop dat de sector zich realiseert dat het zijn goede imago te grabbel gooit door koeien als varkens te gaan houden en ze maïs te laten eten in plaats van ze te laten grazen.

 • farmer135

  als de weidepremie omhoog gaat, dan voor alle bedrijven, en niet alleen de grotere, die profiteren al van een ( oneerlijke ) kwantumtoeslag.

 • Sjaak

  Klopt, vanaf 2001 verdwenen er steeds meer koeien uit de weide...
  Wat was de reden daarvoor?

  Mijns inziens heeft dat alles te maken met 'kuddedier-gedrag'.
  De ontwikkeling van de melkveehouderij kent al een hele geschiedenis. Konstant is men bezig met innoveren, maximaliseren, minimaliseren en optimaliseren. Het was, denk ik, rond 2000 dat de resultaten van het high-tech bedrijf versus lage kosten- bedrijf bekend werden en breed werden uitgedragen. Al snel werd duidelijk gemaakt, door veehouders, banken, (voer-)voorlichters dat ambitieuze en vooruitstrevende melkveehouders de high-tech richting op moesten en de lage-kosten lieden waren de 'krentepikkers'... die zouden uiteindelijk verdwijnen, zo werd het beleefd. Stilstand is achteruitgang!

 • Sjaak

  Vervolg van #3
  Nu is men weer aan het innoveren, het roer moet om!
  Brabant gaat aan kop met z'n zorgvuldigheidstoets, daar is de nood het hoogst...

  Citaat:'De sector moet aan de slag om ook voor deze bedrijven weidegang aantrekkelijk te houden. Het zou kunnen met nieuwe concepten en visies. En als de portemonnee getrokken moet worden, het zij zo. Imago is zijn geld ruimschoots waard.'

  Die nieuwe concepten zijn er al lang. We gaan alleen weer terug naar af, de kuddes moeten kleiner worden en weer melken in de melkstal om goed te kunnen weiden , dat is tegen de ontwikkeling in....
  Maar oke, het wordt betaald, aldus de auteur. 'Imago is zijn geld ruimschoots waard'....de portemonnee moet worden getrokken, maar door wie?!

 • mvedder

  Wat is hier de invloed van het 'convenant weidegang' dan?
  Ik weet niet beter dan dat dat een stel dikduimen waren die alleen babbelen en voor de rest niks.

 • schoonvelde

  Ik weet zeker dat onze koeien het binnen beter hebben dan de koeien buiten in Nieuw Zeeland en Ierland. We praten ons als sector zelf een probleem aan, het gevolg is dat er weer veel Wageningenbobo's en ander ''adviseurs'' er weer werk bij hebben. Kijk naar de kippen, vorig jaar is er geen gram minder kip gegeten ondanks intensieve campagnes van Wakker Dier.

 • CLM Culemborg

  CBS presenteerde gisteren dat in 2012 30% van de koeien permanent op stal staat, jaar ervoor 29%. Wanneer je jaar-op-jaar onderzoekt, zijn de verschillen klein en kun je elk jaar zeggen dat het gelijk blijft. Maar kijk je 5 jaar terug, dan is de trend nog steeds naar meer opstallen. Dat blijkt niet alleen uit dit onderzoek.

 • Stammie

  Mijn grote vraag bij dit alles is: Hoe zorgen we er als sector voor dat duurzaamheid en dierwelzijn door burgers niet alleen wordt gezien als wel of geen koeien buiten. Duurzaamheid is nl. veel meer en dierwelzijn kan mijn inziens ook prima met de koeien binnen . Het is wat mij betreft oneerlijk om het alleen op te hangen aan weiden of niet, als je naar de benutting van mineralen kijkt ( kringloopwijzer) dan is weiden zelfs een nadeel want met koeien binnen lukt het gewoon makkelijker om hier goed mee te scoren. Je hebt geen beweidingsverliezen en mest wordt beter benut, maar ja leg dat allemaal maar eens uit aan onze klanten. En mvedder, helemaal met je eens convenant weidegang heeft hier geen enkele invloed op gehad maar de weidepremie heeft er nog enigsinds voor gezorgt dat trend van meer opstallen iets gebroken is.

 • minasblunders1

  Ik zou het maar niet uit gaan leggen aan je klanten, Stammie. Je praat nl. klinkklare onzin. De mestwet pakt heel erg gunstig uit voor intensieve bedrijven (die de koeien binnenhouden); deze bedrijven wenden in de praktijk veel meer mest aan op het eigen land dan extensieve (weide)bedrijven. Deze laatste moeten veel eerder mest afzetten. Dit komt door de rekenfout in de mestwet, al vele malen uitgelegd. Daardoor trekken velen de conclusie dat het binnenhouden van koeien goed is voor het benutten van de mineralen. Kletskoek, zij hebben gewoon meer opbrengst doordat ze veel meer mest kunnen uitrijden. Die kringloopwijzer is gebaseerd op deze rekenfout en daardoor de zoveelste blunder in het mestverhaal.

 • trekker123

  Publicitair i.v.m. het aaibaarheidgehalte en het Anton Pieck gevoel is een koe in de wei prima PR. Anderzijds is het natuurlijk ook alleen maar een typisch Nederlands idee. Elders in de wereld en zeker zodra melkveehouderij wat grootschaliger wordt staan koeien in de meeste gevallen op stal. Maar ook hier weer kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden. Als er tenminste voldoende consumenten zijn die er voor willen betalen. Ik neem aan dat die inmiddels ook de buik wel vol hebben van allerlei claims van producten die zich middels allerlei labels willen onderscheiden als beter dan de standaard.

 • Stammie

  Als je met de mestwet de bex bedoeld ben ik het met je eens minasblunders, maar in kringloopwijzer word opbrengst van grond meegenomen en zal dat intensieve bedrijf alleen maar meer mest op de grond mogen doen als hij daadwerkelijk ook meer van die grond afhaalt Of je moet door scherp voeren minder verlies hebben dan kunnen er inderdaad meer m3 per ha. op maar dan heb je wel lagere gehalten in de mest.

 • minasblunders1

  En waarom haalt dat intensieve bedrijf meer van de grond af, Stammie?

 • agratax2

  Bij grote koppels koeien wordt afstand stal - weide zo groot dat er te veel tijd verloren gaat met heen en weer lopen. ik bedoel niet de tijd van de boer, maar tijd die de dieren anders besteden aan vreten, herkauwen en dus Productie. Daar komt bij dat lopen energie kost en dus ten koste gaat van de melkgift.

 • Piet, Midden-Europa

  Ja @agratax1 economisch gezien is uw betoog juist, wat de gezondheid en levensduur betreft heb ik wel een heleboel vraagtekens. Natuurlijk is leg-kippen in de kooi economisch, overzichtelijk en hygienisch !!!... Koeien in de Stal ook en Zeugen in een kooi en op rooster ook !!!... Maar het oplettend oog van de alternatieven in de Politiek met behulp van de Media die alles nog eens grondig DRAMATISEREN kunnen zelfs (naar mijn mening) de markt een fikse deuk bezorgen

 • agratax2

  Beste Piet het alternatief is de Russische methode van weleer,breng de koeien naar de steppe en breng de melkapparatuur daar ook heen je hebt, weidegang en weidemelk. in de winter geef je de koeien per groep (200 dieren) een uurtje buiten lopen bij - 20 C en geen stedeling kan nog klagen of het moet zijn dat het speeluurtje bij deze temperaturen echt niet diervriendelijk is zonder sjal en sokken. Laten we wel zijn er zijn grenzen aan het opstallen maar ook aan het buiten lopen bij + 25 C en een felle zon zonder enige schaduw van bomen en struiken, die weer een broedplaats voor insecten zijn. Het gross van de Grachtengordel ziet liever de OVP plassen vol kadavers dan goed verzorgde koeien op stal. De Nederlander koopt liever al zijn voedsel in het buitenland, heeft hij geen weet van de productie en de arbeid die dat kost en dan kan hij Nederland zo inrichten dat hij zich in een groot safaripark waant.

 • Piet, Midden-Europa

  Ook dat is waar Han, het is uiteindelijk zo door welk brilletje wordt gekeken en met welke gedachten en opvattingen wordt gecommenteerd. Thats Life !!!... Uiteindelijk moet iedereen zelf maar invullen hoe en waarmee zij/hij zijn brood verdienen wil. Reactie # 15 heeft mijn lachspieren geactiveerd en positieve gedachten geproduceerd !!!...

 • Stammie

  Antwoord op #12: Ik zeg niet dat intensieve bedrijven meer van hun grond halen ik zeg alleen als ze dat doen mogen ze ook meer bemesten maar dat geld voor extensieve bedrijven ook. Ik denk wel dat wanneer je intensief bent het eerder financieel aantrekkelijk is om meer van de grond te halen je zult dus eerder geneigd zijn om bijv. grasland te vernieuwen.

 • minasblunders1

  Stammie, ik zeg dat wel, dat intensieve bedrijven meer van hun grond halen. Door de rekenfout in de mestwet mogen zij (hoe intensiever hoe) meer mest op eigen grond aanbrengen. Een logisch gevolg hiervan is dat zo'n bedrijf een hogere en betere opbrengst heeft. Dit noemen we dan de 'betere mineralenmanagers'. En omdat zij het zo 'geweldig goed doen' mogen ze met de nieuwe ideeën nog veel meer op het eigen land aanwenden. Dit is naast het feit dat het een enorme blunder is, ook nog eens concurrentievervalsing. Een extensief bedrijf KAN nl. helemaal geen hoge opbrengst halen; zij hebben te maken met enorme tekorten. Ook een gevolg van die blunder in de mestwet.

 • Pe

  @ Minasblunders, logisch gevolg van schaarste (eigen ruwvoer) is dat de benutting omhoog gaat! Heel intensieve bedrijven met een intensief BOUWPLAN !! staat gras vaak maar 2 jaar, proberen bij het vrijkomen van verhuurd land in de herfst nog italiaansraai te zaaien, en voor het maiszaaien 1 snede te oogsten. Maaien in de herfst het laatste gras er af ipv het aan de schapen van een ander te voeren!

 • minasblunders1

  Ik geloof niet dat we het over hetzelfde hebben, Pe.

 • jrboer

  Weidegang is goed voor de koe, goed voor de gemoedsrust van de boer en de burger(=consument) en ook nog eens goed voor de beurs.
  Minder inkuilverliezen, minder maaien, schudden, wiersen, inkuilen en uitkuilen en minder mest uitrijden. Bovendien ook nog eens een weidemelkpremie.
  Je kunt een koe nog zo verwennen in je stal met lekker voer en koecomfort maar wanneer in het voorjaar de deuren opengaan springen ze als gekken naar buiten. Iets wat ze in de stal niet gauw zullen doen. Natuurlijk houdt de koe niet van extreme weersomstandigheden. Dat doen we zelf ook niet. Dus alstublieft houd u zelf en wie dan ook niet voor de gek dat de koe het in de stal veel beter heeft.
  Het is beter voor de koe en wanneer de markt het dan ook nog eens vraagt en betaald?? Naar buiten met die koe!!

 • alco1

  @jrboer. Weidegang is goed voor de reclame. Goed voor de koe en beurs zijn de meningen sterk over verdeeld. Laten we dat zo laten. Ieder zijn eigen visie. Als premie die weidegang en dus reclame tot stand houdt, heeft niemand daar problemen mee.

 • Pe

  Als die extensieve 'mineralenmanager' meer hectares verhuurt word hij vanzelf intensief...

 • minasblunders1

  Dat klopt Pe. En als je intensiever wordt, worden de opbrengsten vanzelf groter omdat je dezelfde hoeveelheid mest over minder hectares hoeft te verdelen. Daarbij komt ook nog dat je de grotere afvoer mag compenseren.

 • agratax2

  @Pe wie zegt dat het oogsten van het laatstebeetje gras in de herfst nog rendabel is? Dit 'beetje' gras met weinig voedingswaarde oogsten kost wel dieselolie en arbeid.

 • alco1

  Als het gras goed bemest kan worden is het zeer zeker nog rendabel. Zeker voor stalvoedering.

 • agratax2

  alco1. Juist als je het goed mag bemesten, maar daar wil de politiek vanwege het milieu een stokje voor steken.

 • minasblunders1

  Zoals als eerder vermeld: daar steekt de overheid bij de EXTENSIEVE BEDRIJVEN een stokje voor. Intensieve bedrijven kunnen hun grond wél ruim bemesten.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.