Commentaar

1453 x bekeken 17 reacties

Alleen maar nadelen aan melkveerechten

Hoe de melkveerechten mogelijk ook worden ingevoerd, het zal de sector geen goed doen.

Als stok achter de deur wordt een invoering van rechten in de melkveehouderij voorbereid, indien de mestverwerking onvoldoende van de grond komt. Het ministerie van Economische Zaken heeft het intussen alleen nog over melkveerechten en niet over rundveerechten. Dat lijkt er op te duiden dat in elk geval de vleesveehouderij en de kalverhouderij buiten schot blijven.
Hoe dan hierbij een scheiding te maken is tussen melkvee en jongvee, droogstaand vee en koeien die niet aan de melk zijn, is een van de vele dilemma's waarmee de beleidsmakers rekening zullen moeten houden bij een mogelijke invoering van melkveerechten. Wordt het bijvoorbeeld eenvoudig 'staarten tellen' of iets op basis van historische melkproductie? En dan hebben we als enige EU-land wel weer een vorm van melkquotum.
De invoering van melkveerechten zal hoe dan ook nadelige gevolgen hebben voor de melkveehouders en voor de Nederlandse zuivelbranche. Het beste dat de melkveesector kan en moet blijven doen, is de uitvoering van de mestwet zeer serieus nemen en hierop vol gas geven. Maar zonder honderd procent medewerking van de banken, het bedrijfsleven en de politiek wordt het nog heel spannend om de benodigde financieringen en vooral vergunningen rond te krijgen voor de realisatie van voldoende verwerkingscapaciteit van de mest in 2015.
Binnenkort komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een schatting of de sector genoeg maatregelen heeft getroffen voor de mestverwerking en export. Dat zal voor staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken een belangrijke leidraad zijn om wel of niet de knoop door te hakken voor de invoering van melkveerechten, in welke vorm dan ook. Dan krijgen de vele veehouders op zijn vroegst begin 2014 eindelijk duidelijkheid of hun gemaakte keuzes en investeringen achteraf de juiste zijn gebleken.

Laatste reacties

 • agratax2

  Als ik me goed herinner moeten bv. Franse veehouders kunnen aantonen over voldoende ruimte te kunnen beschikken om hun mest op verantwoorde wijze uit te kunnen rijden. Omdat Frankrijk veel akkerbouw heeft ten opzichte van landbouwhuisdieren is afzet geen punt en hebben zij niet de pijn die wij voelen met onze enorme hoevelheid dieren. Laat de overheid het aantal te houden dieren per bedrijf net als in Frankrijk koppelen aan een aantoonbare milieuvriendelijke afzet van de mest op eigen of 'gecontracteerde' grond. Melkveehouderijrechten zijn inderdaad een vorm van melkquotum en geven weer nieuwe handel in rechten en dus enorme kosten zonder gegarandeerde milieu vriendelijke mest afzet. Er lijkt mij geen andere oplossing dan de melkveehouderij Grond gebonden te maken! Hoe jammer ook voor de op dit moment te grote stallen.

 • alco1

  Grondgebonden kan ook niet @agratax. De één beheerd zijn land goed en krijgt daardoor met verschraling te maken en de ander haalt er aan productie niet af naar hij het bemesten mag, waardoor uitstroom naar het grondwater. Met als gevolg. Strengere normen.

 • Kaiser

  Bij het einde van de melkquotering dreigt er in Nederland een enorme verschuiving in landgebruik. Na 2015 is 20% meer melk de inzet. Die 20% meer melk zal in Nederland ca 250.000ha extra vragen voor ruwvoerwinning. En dat betekent halvering van het Nederlandse akkerbouwareaal. Vrij baan voor de Nederlandse melkveehouders gaat grote problemen geven voor de Nederlandse akkerbouw en daarnaast voor de Nederlandse intensieve veehouderij vanwege mestafzet.

 • minasblunders1

  Die 20% gaat er niet komen, Kaiser. En die akkerbouwers blijven toch gewoon zitten waar ze zitten? Ik zie geen enkele reden waarom ze hun grond zouden inleveren tbv de melkveehouderij. Bovendien is voer winnen op eigen grond voor melkveehouders veel te duur. Aankopen is goedkoper, nu al. Met deze grond/pachtprijzen is het toch ronduit dom om laagwaardige gewassen te gaan telen?

 • alco1

  Of de 20 % erbij komt is nog maar koffiedik kijken. Als de melkprijs blijft zoals die nu is kan het wel 50% meer worden en waarom zullen we dat tegen gaan. We hebben met onze melkproducten een geweldig export product in handen. Voor akkerbouwers geeft het geen problemen alleen maar extra mogelijkheden. B.v.luzerne en mais verbouw.
  De concurentie met de intensieve veehouderij op de mestmarkt is wel een moeilijk gegeven. Maar moet je daardoor een goed lopend export melkproduct indammen?

 • eenvoudige boer

  Die halvering van het akkerbouwareaal is nog niet zo dramatisch.
  Schaarste van produkten is meestal nog niet zo slecht voor de prijsvorming. Liever een kleinere rendabele tak, als veel bulk met geen toegevoegde waarde.

 • minasblunders1

  Alco, de melkprijs is van ondergeschikt belang. Er zijn 2 belangrijke factoren die een rol (gaan) spelen: pachters stoppen ermee; zij zijn al te lang uitgeknepen en op achterstand gezet. Zij kunnen immers al jaren niet aan geld komen. Eigenaren die (te) veel hebben geïnvesteerd op de overwaarde van de grond gaan in de problemen komen. Zij hebben jarenlang geprofiteerd van de grondprijsstijging en konden investeren wat zij maar wilden, het geld kwam immers met bakken tegelijk binnen. Ze zetten dure stallen, kochten quotum op en toeslagrechten, verbouwden hun huizen voor veel geld en konden doen en laten wat zij maar wilden. Dit alles met een flinke steun in de rug van de fiscus. Maar...zoals aan alle goede dingen een eind komt, komt er in dit geval ook een eind aan het geld dat tegen de plinten klotste. Nu de grondprijs stagneert/gaat dalen, worden de banken wakker en zal er afgelost moeten worden. Deze bedrijven komen nu en dezelfde situatie als waar pachters al jaren in zitten: niet meer kunnen investeren, geen afschrijvingen meer maar desondanks wel af moeten lossen. Ik weet hier in de buurt situaties waar de veehandelaar het voer voor de boer betaalt, wat wordt terugbetaald met de kalveren.

 • Kaiser

  Minasblunders toch !!!. Wanneer je als melkveehouder voer wilt aankopen dan heb je toch hectares nodig waar dit aangekochte voer geteeld is? En Alco1 het is nog maar de vraag of luzerne en mais in het bouwplan van een akkerbouwer past om de grond gezond te houden. En bij 50% meer melk zal het gehele Nederlandse akkerbouwareaal voor ruwvoerwinning nodig zijn. Dan is er geen mestafzet meer mogelijk voor de Intensieve veehouderij, veranderd Nederland in een maisdoolhof en kunnen Suikerunie en AVEBE de poort wel sluiten.

 • Zents beheer

  Er wordt alleen gesproken over financieringen en vergunningen maar niet over de markt voor ver/bewerkte mest producten. In de pluimvee sector is hier al jaren ervaring mee opgedaan met als eind conclusie : de insteek moet niet zijn hoe raken we de mest kwijt maar wat willen de afnemers en hoeveel willen ze betalen. De kostprijs van kippen mestkorrel ligt op z'on 50 euro per ton 90% ds 40 35 25. Hier is na vele jaren een redelijke afzet markt voor opgebouwd, maar het merendeel van de mest moet naar de verbranding of droog op export. Rundvee mest kan nooit voor deze prijs weg vanwege lage gehaltes of verbrandings waarde en de akkerbouwer zal enkel kijken naar prijs/prestatie verhouding. Dus zullen de kosten moeten worden doorberekend in de ophaal bijdrage.
  Als ik dan hierboven lees over stijgende voerkosten, dan rij de mest maar over het land waar het hoort en kun je de conclusie trekken: niet grondgebonden melkproductie is niet rendabel anders dan bij hoge opbrengstprijzen.

 • minasblunders1

  Kaiser, eindigt jouw wereld bij de landsgrenzen? Ik betrek mijn mais al jarenlang uit Duitsland. En voor wat je reactie aan Alco betreft nogmaals: waarom zou een akkerbouwer laagwaardige gewassen gaan telen op dure grond?

 • H Renting

  Het komt er wel weer op neer dat wanneer er melkveerechten komen het extensieve bedrijf weer de dupe is. Die kunnen dan weer de SHIT van anderen opruimen!

 • melkveehouder .

  Wat een gezeur over een potentieel mestprobleem bij uitbreiding van de melkveehouderij. Zolang er nog fabrieken zijn die aardgas verslindend kunstmest produceren , is er mondiaal mest tekort. Alleen van distributie maakt men (politiek) bewust een probleem. Ik daag een ieder uit om deze stelling omver te schoppen.

 • melkveehouder .

  Valt kennelijk niet mee.

 • alco1

  Deze stelling is niet omver te schoppen @Melkveehouder en ook niet dat er op veel grond verschraling plaatsvindt.

 • minasblunders1

  Zolang we te maken hebben met 'wetenschappers' die niet open staan voor andere geluiden/inzichten dan die waarvoor ze betaald worden en hoe dan ook vasthouden aan het eigen gelijk, zal de ellende nog wel even voortduren.

 • alco1

  Het probleem is dat het bemesten van grond niet in eenvoudige taal en controleerbaar gebracht kan worden, waardoor de 'wetenschappers' wel bakzeil moeten halen.

 • minasblunders1

  Juist Alco, bij bemesten hebben we te maken met allerlei processen en omzettingen die een rol spelen. Daar hebben de 'wetenschappers' nog nooit van gehoord. Het is toch om te janken dat bedroevend laag niveau.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.