Commentaar

1 reactie

Zuivelaar keurt eigen melk niet meer

FrieslandCampina draagt het Weidemelk-logo over aan Stichting Weidegang. Het persbericht dat daarvan uitging, roemde de positieve kanten daarvan. Nu is het voor iedere zuivelaar mogelijk het Weidemelk-logo te kunnen gebruiken. Onafhankelijke audits borgen dat het goed gebruikt wordt en dat zowel veehouder als zuivelaar er correct mee omgaan.

Nou, dat is dan positief nieuws. Toch? Maar ik mis wel wat in dat persbericht. Want denkt u nu echt dat de aanleiding voor de overdracht gelegen is in de grote vraag naar gebruik van dit logo vanuit retail en andere zuivelaars? Nee, echt niet. De werkelijke aanleiding is dat de situatie gewoonweg onhoudbaar was. Hier was namelijk sprake van de slager die zijn eigen vlees keurde, zoals de uitdrukking luidt. In dit geval letterlijk: de zuivelaar die zijn eigen melk keurt.

FrieslandCampina maakte tot 28 januari de regels voor weidegang (120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag), voerde de controles erop uit (ahem, als die al gedaan zijn) en beloonde de boer die eraan voldeed met een kleine premie. En wikkelde ook zelf de klachten af. Tsja, onafhankelijk? Voor geen millimeter dus.

Maar aan die situatie is nu een eind gekomen. De controle wordt echt onafhankelijk. Dat zal er toe leiden dat er vaker en strenger gecontroleerd zal worden. En ook wordt het logo op termijn door meer partijen gebruikt. Een goede zaak, dat versterkt de kracht van het logo. En daar is iedereen bij gebaat.

Eén reactie

  • melkveehouder .

    Prima zaak. De meerprijs van weidemelk dient uit de markt te komen. De consument moet er op kunnen vertrouwen dat het goed zit. Daar kunnen we geen geknoei bij gebruiken. Laat de dierenbescherming er goed op letten dat ook de supers niet rommelen met een eigen huismerk weidemelk. Zou vervolgens blijken dat de consument geen meerprijs over heeft voor een eerlijk product, dan sterft het initiatief een stille dood. Wij hebben er dan ons best voor gedaan, maar de schoorsteen moet wel blijven roken.
    Laat Friesland Campina nu maar zo vlug mogelijk de kwantumtoeslag in de huidige vorm afschaffen. Het verschil is momenteel zo groot, dat de grote groeiers met de kwantumtoeslag grotendeels de rentelasten van hun nieuwe stal kunnen betalen. Dat gaat wel ten koste van de gemiddelde bedrijven bij de coöperatie, en is verre van het coöperatief gedachtegoed.

Of registreer je om te kunnen reageren.