Commentaar

1365 x bekeken 1 reactie

Rekenmachine paraat houden

De cijfers weerspiegelen wat iedereen al weet. In 2012 stegen de grondprijzen landelijk gezien licht; dit jaar zullen deze verder stijgen.

Het aantal bedrijven dat te koop staat, neemt toe. Het aantal daadwerkelijke verkopen daarentegen neemt af. Het zijn geen rooskleurige cijfers die de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed over 2012 presenteerde. De akkerbouw is een positieve uitzondering. De opbrengstprijzen zijn goed, en daarmee is er geld voor grond en bedrijven. Prijzen van 70.000 euro per hectare zijn uitschieters.

De toenemende vraag naar grond is al een tijdje aan de gang. Door de strengere mestwet en hoge voerprijs lijkt uitbreiding van het eigen areaal logisch. Het geld gaat niet meer naar melkquotum, maar naar grond.
De grondprijsontwikkeling heeft ook zijn weerslag op de pachtprijzen. Het gevecht om hectares is in alle hevigheid losgebarsten, met een explosieve prijsstijging tot gevolg.
En daar zit tevens de keerzijde van de ontwikkeling. De kostprijs stijgt met de grond- c.q. pachtprijs mee. Het is de vraag wanneer een investering nog rendabel is. Het loont de moeite om er een rekenmachine bij te pakken, en daarbij ook rekening te houden met prijsfluctuaties. In de akkerbouw en melkveehouderij zijn de opbrengstprijzen nu goed, maar de investering moet ook in mindere tijden worden terugbetaald.

Eén reactie

  • minasblunders1

    Het aantal bedrijven dat te koop staat neemt toe, terwijl het aantal daadwerkelijke verkopen afneemt. En toch vol blijven houden dat de grondprijs stijgt. Hebben ze bij de huizenmarkt ook lang gedaan, heeft ook niet geholpen. Waarom leent een 'onafhankelijke' krant zich hiervoor?

Of registreer je om te kunnen reageren.