Redactieblog

2605 x bekeken 14 reacties

Neonicotinoïden

De wetenschap biedt niet altijd duidelijke conclusies. De wetenschappers van de Europese Voedselautoriteit (Efsa) hebben onderzoek gedaan naar de risico's van bestrijdingsmiddelen voor bijen.

Het gaat niet zo goed met de bijen, maar er kon niet onomstotelijk worden vastgesteld dat dit komt door het gebruik van thiamethoxam, chlotianidine en imidacloprid door de landbouw. Er zijn wel risico's verbonden aan sommige stoffen bij bepaald gebruik en in andere gevallen konden effecten tenminste niet worden uitgesloten. Maar harde conclusies "bijen gaan dood van dat spul" staan niet in het rapport van de Efsa.

De reacties op het rapport zijn dan ook voorspelbaar. Natuur en Milieu pleit voor een onmiddellijk verbod. "Van een verbod kan geen sprake zijn", zegt LTO Nederland . Staatssecretaris Dijksma vindt ook dat eerst hardere bewijzen nodig zijn. LTO wijst er ook nog op dat Nederland heel strenge gebruiksvoorschriften heeft, daar kan Europa nog wat van leren.

Als die voorschriften zouden werken, zou het met de bijensterfte in Nederland dus wel mee moeten vallen, maar die berichten hoor ik niet. Ook in Nederland neemt de sterfte alarmerende vormen aan.

Als de bestrijdingsmiddelenwetenschap geen duidelijke conclusies biedt, dan is het gelukkig de rechtswetenschap. Het voorzorgsprincipe is één van de uitgangspunten van de milieuwetgeving: als er substantiële aanwijzingen bestaan dat een activiteit ernstige effecten kan hebben op het milieu, krijgt het milieu het voordeel van de twijfel en moeten risicobeperkende maatregelen volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid over de risico's.

Dit voorzorgsbeginsel heeft in Frankrijk, Duitsland, Italië, Slovenië en Engeland al geleid tot een verbod op de middelen. Dat kan in Nederland ook. Men zou juist van LTO verwachten dat men alles uit de kast wil halen om de bijen te beschermen.  Het korte-termijn economische belang lijkt echter de overhand te hebben.  Ach, en als de bijen hier uitgestorven zijn, kunnen we misschien Sloveense bijen importeren?

Laatste reacties

 • Rozalien

  Helemaal eens. Wij hebben jaren geleden in Frankrijk van van dichtbij meegekregen hoe sporen van Gaucho van het vorige jaar op een perceel zonnebloemen een groot aantal volkeren van een beroepsimker om zeep hielp. Drama. Absolute waarheidsvinding in de wetenschap is lastig, zeker in biomedische wetenschappen. Veel biomedische wetenschappelijke conclusies zijn dan ook eerder op consensus gebaseerd dan op mathematische zekerheid. Nadeel daarvan is, dat sociale en politieke, bewuste en onbewuste processen in die consensusvorming gaan meespelen. En grote financiële belangen. Wie niet aan een bepaalde wetenschappelijke conclusie wil, kan dat eindeloos volhouden. Als er discussie ontstaat kunnen zowel voor- als tegenstanders blijven door-argumenteren en elkaar jarenlang in de houdgreep houden. Gelukkig hebben we dán het voorzorgsbeginsel nog. Nu maar hopen dat de politiek dit begrijpt en zo moedig en nobel is daar consequenties aan te verbinden. Verbieden dus!

 • joannes

  Of te wel, op het voordeel van de twijffel moet de Politiek een besluit nemen? Hopenlijk wordt dat niet de gewoonte want zoals je het nu brengt gaat wetenschap zijn autoriteit verliezen wat een veel groter probleem is. Een probleem waar vele besluiten en regelingen nb op gebaseerd zijn. Ik denk het grote probleem van de huidige wetenschap is, dat ze zo af en toe een scheve schaats rijdt en op de stoel van de belanghebbende ondernemer gaat zitten. Daarme wordt ze in plaats van een kennis centrum een economische speler die met ander spelers kan concurreren. Wanneer de Politiek dan via Juridische bevoegdheden gaat bepalen, zijn we terug bij publieke opinie die ook bespeelt wordt door economische belangen. Kortom wetenschap moet zijn autoriteit niet verkwanselen! Die bijen zijn natuurlijk nu het slachtoffer in deze ontwikkleling en zouden gered moeten worden, maar het probleem van de wetenschap en zijn autoriteit moet ook opgelost worden.

 • T@deler

  Voor de zekerheid: Weg met de mobieltjes!
  Alle zendmasten slopen omdat er ook het verdacht bestaat dat de elektromagnetische straling schadelijk is voor de bijenpopulatie.

 • info275

  Geachte heer Bruil,

  U verwijt LTO kortetermijnpolitiek en geen aandacht te hebben voor de bij. Allereerst zijn we als LTO organisaties samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging bezig om de bijenstand op een hoger plan te brengen. We investeren daar samen met EZ in vanwege ons gezamenlijk belang.

  Dan de neoncotinoiden. Als LTO vinden we dat besluiten over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen niet behoren aan de politiek maar aan onafhankelijke autoriteiten zoals EFSA en CTGB op wetenschappelijke gronden. De regels voor de toelating worden wel door de overheid vastgesteld. Zo doen we dat in een democratische setting.

  LTO volgt dus de oordelen van het Ctgb en EFSA en niet de oordelen van Ouwehand of andere opportunistische zijlijndeskundigen waar ik u in deze materie ook toe reken. Wij hebben gepleit voor het behoud van toelatingen die door EFSA veilig zijn bevonden en die grote waarde hebben voor geintegreerde teeltsystemen (o.a. zaadcoating van suikerbieten en diverse niet-bloeiende groentes zoals kool en sla) en tegen een totaalverbod waar de 2e Kamer nu voor wenst te gaan getuige een aangenomen motie gisteren. Daarmee zouden we het kind met het badwater weggooien en komen er in deze gewassen een veelvoud aan gewasbespuitingen met veel hogere doseringen voor terug en dat is niet in het voordeel van de boer, het milieu en de bij. kortom wij bedrijven geen kortetermijnpolitiek, maar gebruiken ons boerenverstand

  Jaap van Wenum
  LTO Nederland


 • melkveehouder .

  Nou zeg, zijlijn-deskundige zou ik als hoogleraar agrarisch recht niet over mijn kant laten gaan in deze kwestie. Willem, pak de handschoen op, reageer, en motiveer U nader.

 • Romeijn

  Jaap van Wenum geeft in zijn reactie namens de LTO nog niet aan wat er verkeerd is aan het voorzorgbeginsel (waar Willem Bruil op doelt). Dat is jammer want daar gaat het nu juist om.

 • agri2

  De bij is van wezenlijk belang in de voedselketen, als er getwijfeld wordt is het volgens mij het beste om het middel (tijdelijk) te verbieden en de bij het voordeel van de twijfel te geven in plaats van het middel.

 • info275

  Wij zijn niet tegen het voorzorgsbeginsel in enige vorm, daar waar grote risico's zijn geconstateerd door EFSA. Wel tegen een overreactie om dan gelijk alle toepassingen uit voorzorg te verbieden inclusief de veilige en daarbij soms voor de bij zelfs minder veilige alternatieven terug te krijgen!

  Als bij Fiat een ernstig probleem met de remleidingen wordt geconstateerd halen we ook niet uit voorzorg ALLE automerken terug naar de garage. Dat wil Bruil wel en dat gaat veel te ver.

  Jaap van Wenum

 • gerjan slingenbergh

  Bij de LTO hebben ze democratisch besloten dat ze de bijenpopulatie geen lor interesseert.

 • magas

  de vernietiging van het ecosysteem veroorzaakt door syngenta,bayer,monsanto,etc is door hun miljoenenlobby waarschijnlijk niet meer te stoppen.
  de eu die grootschalige landbouw subsidieert met enorme bedragen steekt al jaren de kop in het zand
  met het verdwijnen van de insecten verdwijnen ook veel andere levensvormen.
  de wetenschappers waar nederland zijn besluitvorming op baseerd zijn niet onafhankelijk,evenals de heer jaap van wenum, die de belangen van de landbouwers behartigd.

 • Piet Spaans

  De meeste mensen interesseren zich niet voor bijen, anders zou het ze wel zijn opgevallen dat er zweefvliegen op de foto staan. (Eristalis, met larven die het goed doen in vloeibare mest). De honingbij is voor de natuur niet zo van belang denk ik, maar wel voor de landbouw. Tijdens de bloei van gewassen kunnen imkers hun kasten simpelweg verplaatsen naar plekken waar de bijen hun bestuivingswerk kunnen doen. De wilde insecten kunnen dat niet zo snel bijhouden denk ik.

 • Henk Tennekes

  Het verbaast me keer op keer dat Jaap van Wenum van de LTO de gigantische milieuverontreiniging met imidacloprid, waar de Nederlandse land- en tuinbouw ons mee opgezadeld heeft, waardoor de boerenlandvogels en vele andere van insecten afhankelijke soorten dreigen uit te sterven, uit de weg gaat. Het verbaast me minder dat het Ctgb mijn publicaties over de neonicotinoiden consequent heeft genegeerd. Hadden ze dat niet gedaan, waren de neonicotinoiden al lang verboden. Europese expertise moet er aan te pas komen de Nederlandse toelatingsautoriteit daarop te wijzen. Dat is gelukkig nu gebeurd.

 • Henk Tennekes

  Het verbaast me keer op keer dat Jaap van Wenum van de LTO de gigantische milieuverontreiniging met imidacloprid, waar de Nederlandse land- en tuinbouw ons mee opgezadeld heeft, waardoor de boerenlandvogels en vele andere van insecten afhankelijke soorten dreigen uit te sterven, uit de weg gaat. Het verbaast me minder dat het Ctgb mijn publicaties over de neonicotinoiden consequent heeft genegeerd. Hadden ze dat niet gedaan, waren de neonicotinoiden al lang verboden. Europese expertise moet er aan te pas komen de Nederlandse toelatingsautoriteit daarop te wijzen. Dat is gelukkig nu gebeurd.

 • josrodenburg

  mensen bekijk dit ook even verklaart ook een hoop ook al weten we niet de gedachten hier achter!!!! http://www.skepsis.nl/chemtrails.html

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.