Commentaar

1 reactie

NVV vergaloppeert zich met biggennotering

Varkenshoudersvakbond NVV heeft zich vertild aan een voor een vakbond oneigenlijke taak: het bijhouden van een marktnotering voor biggen.

Vooral sinds afgelopen zomer morren vleesvarkenshouders over die NVV-notering. Die vinden de notering structureel te hoog. Nu blijkt dat de noteringen inderdaad kunstmatig hoog zijn gehouden. Hierdoor zijn de biggen voor de mesters duurder dan nodig.

Er zijn vast vleesvarkenshouders die de NVV betichten van marktmanipulatie en winstbejag.

De gang van zaken rond de notering en de noteringscommissie lijkt die conclusie te staven, maar echt zeker is dat nog niet. Wel zijn de vakbondsbestuurders naïef en amateuristisch geweest. Het streven was op zich prima: helderheid scheppen op de biggenmarkt, die nogal eens vertroebeld is door allerlei onnavolgbare toeslagen. Ze deden dat door niet achteraf te noteren wat gebeurd is, maar vooraf een soort richtprijs af te geven, op een niveau dat de toeslagen overbodig zou maken. Maar ze hielden onvoldoende rekening met het prijszettende effect hiervan.

De NVV heeft een achterban met tegenstrijdige belangen. Het bestuur had moeten inzien dat met een eigen biggennotering die tegenstelling vroeg of laat gaat opspelen. Een vakbond kan alleen goed functioneren als ze onafhankelijk is. De NVV is nu niet onafhankelijk ten opzichte van de biggenmarkt. Zaak om snel met die notering te kappen. Prijsvorming is iets tussen marktpartijen. De rol van de vakbond is om dit proces kritisch te volgen, niet om het te leiden.

Eén reactie

  • HollemanAam

    Hoe is de visie op de complete huidige chaos en onduidelijkheden van de overige noteringen zoals DPP en Beurs? Hoe valt die dan ter verklaren. Helder is dat Duitsland in zowel vleesvarkens als biggen dicteerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.