1276 x bekeken

Inkomens

Cees van Breuchem
Volgens de ramingen van landbouweconomisch instituut LEI van ongeveer een maand geleden bedroeg het gemiddelde bedrijfsinkomen (exclusief neveninkomsten) in de land- en tuinbouw in 2012 ongeveer 62.000 euro per bedrijf. Dat was zo'n 50 procent hoger dan in 2011 en ook nog iets meer dan in het vorige topjaar 2010.

Een gunstig gemiddeld inkomen sluit niet uit dat een (flink) deel van de agrarische gezinnen moeite zal hebben om alle eindjes aan elkaar te knopen. Zo had in 2010 circa een derde van de agrariërs een totaal inkomen (inclusief neveninkomsten) beneden 25.000 euro en zat ruim 10 procent zelfs beneden nul.

De inkomens verbeterden in 2012 over een breed front, met de melkveehouderij als belangrijkste uitzondering. In sommige sectoren werden hoge inkomens behaald. Zo realiseerden de akkerbouwers een gemiddeld bedrijfsinkomen van circa 100.000 euro en kwamen de leghennenbedrijven volgens de raming in doorsnee op 215.000 euro uit. Een jaar tevoren was het inkomen in deze sector sterk negatief, zodat het gemiddelde over twee jaar zo'n 35.000 euro bedraagt. Structureel gezien zit de gemiddelde legkippenhouder dus zeker niet boven de Balkenendenorm.

In het begin van de jaren 90 bedroeg het gemiddelde inkomen van de LEI-bedrijven, omgerekend naar euro's van 2012, een kleine 50.000 euro. Daarna trad, met wat schommelingen, een daling op tot beneden 45.000 euro in de periode 2005-2010.

De vraag is of de forse verbetering in 2012 een eind maakt aan deze dalende tendens. Ik weet het niet, maar stel wel vast dat het herstel althans voor een deel berust op incidentele oorzaken. Zo waren de eierprijzen uitzonderlijk hoog door krapte vanwege de omschakeling van kooihuisvesting naar andere systemen. Verder speelde droogte in enkele belangrijke productiegebieden een rol, waardoor de prijzen van akkerbouwproducten omhoog gingen. De tegenhanger daarvan is dat de voerprijzen hoog zijn en dat drukt de resultaten in de veehouderij.

De gang van zaken in 2012 maakt opnieuw duidelijk dat krappere markten voor de inkomens in de primaire sector meer zoden aan de dijk zetten dan moeizame discussies over het verdienmodel of de margeverdeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.