Commentaar

Indekken tegen onvoorspelbaarheid

Dit jaar moeten boeren verder inspelen op toenemende risico’s.

Hoe zal 2013 uitpakken voor de Nederlandse boeren? De akkerbouwers maken in elk geval een vliegende start. De hoge prijzen voor hun formidabele oogst van 2012 worden voor een groot deel begin dit jaar geïncasseerd. Afnemers willen maar wat graag hun grondstoffenaanvoer vastleggen met hogere contractprijzen voor 2013. Hiermee kunnen, nee moeten, akkerbouwers hun financiële fundament versterken. Zij krijgen hoe dan ook steeds meer te maken met toenemende risico's; de tucht van de vrije wereldmarkt waardoor prijzen fors fluctueren en wisselender weer door de wereldwijde klimaatverandering.
Risicomanagement wordt ook voor melkveehouders een belangrijk thema. Al zij het vooralsnog aan de inkoopkant door wisselende prijzen van vooral voer. Naast de voortdurende strijd om rendement barst dit jaar de grondhonger los, na vaststelling van een nieuw mestbeleid. De kunst wordt het hoofd koel te houden. Tevens krijgt het antibioticabeleid bij veelgebruikers impact, met verplichte verbeteringstrajecten uitmondend in melkweigering (2014). Iets wat melkveehouders nog niet kennen: ingrijpen op last van derden (overheid/zuivel) in de eigen bedrijfsvoering.
Ondanks de goede opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen kenden veel varkensbedrijven in 2012 liquiditeitsproblemen. Dat heeft alles te maken met hoge voerkosten. Vanwege aanhoudend hoge grondstofprijzen is het in de hand houden van de voerkosten in de varkenshouderij de grootste uitdaging voor 2013. Veel varkenshouders begeven zich daarom op de markt van losse grondstoffen. Echter, voerkosten drukken door zelf in te kopen en voer te maken, staat ook niet garant voor succes. Ondernemen blijft risico's nemen.
Zo veel is zeker: alle sectoren krijgen te maken met toenemende risico's. Voor elke boer komt het er dan op aan wat de draagkracht van zijn bedrijf is, zowel financieel als vaktechnisch, maar ook wat hij als ondernemer zelf aan kan. In elk geval wenst Boerderij u daarbij veel succes.

Of registreer je om te kunnen reageren.