Commentaar

Groepshuisvesting testcase EU

Met ingang van dit jaar is groepshuisvesting voor zeugen verplicht in de EU. Dit is niet uit de lucht komen vallen, maar al twaalf jaar geleden overeengekomen en aangekondigd.

Met zachte dwang van de Voedsel- en Waren Autoriteit is de Nederlandse varkenshouderij erin geslaagd grotendeels te voldoen aan deze regel. Minstens 98 procent van de bedrijven heeft zijn zaken op orde.

Nederland is niet het braafste jongetje van de klas - Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische staten zitten op honderd procent - maar doet goed mee. Veel beter dan Duitsland, Frankrijk en België en vooral Polen. In totaal is een kwart van de Europese zeugen nog niet in groepen gehuisvest. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Tegen landen die ver van het doel af zijn, wordt een procedure van ingebrekestelling gestart. Die kan uiteindelijk tot boetes leiden. Het is de vraag hoe effectief dit wordt. Europese procedures duren lang. Tegelijk verbiedt de commissie landen nadrukkelijk om hun grenzen te sluiten. Unilaterale maatregelen zijn taboe. Dit betekent wel dat overtreders in ieder geval tijdelijk van een kostprijsvoordeel kunnen genieten. In een sector waar kleine marges de doorslag geven, is dat erg onwenselijk.

Omdat biggen geen eindproduct zijn, kan groepshuisvesting lastig afgedwongen worden via het winkelschap - iets wat bij de vorig jaar verboden batterij-eieren nog wel kon. Het is daarom zaak dat Brussel snel door pakt. De geloofwaardigheid staat op het spel.

Of registreer je om te kunnen reageren.