Redactieblog

7 reacties

Ganzen en zwanen

De overlast van ganzen is gigantisch. In de toekomst komt daar overlast door zwanen nog bij.

Een maand geleden is het Ganzenakkoord gesloten tussen de provincies en de G7. De G7 bestaat uit een aantal natuurorganisaties, plus LTO. De jagersvereniging deed eerst ook mee, nu niet meer. Centraal in het akkoord staat dat de aantallen ganzen die hier jaarrond blijven in de zomer mogen worden verminderd. Hoe dat moet is niet zo duidelijk, dat wordt regionaal ingevuld.
Ik woon zelf in een gebied dat vergeven is van de ganzen. Dat komt vanwege de aanwezige natuurgebieden, waar ganzen in alle rust kunnen verblijven. Vreten is daar echter niet, daarvoor wijken de vogels uit naar omliggende weilanden. Die zien in deze tijd van het jaar grauw van de ganzen. Een boer uit de buurt die zichtbaar grote ganzenoverlast ervaart, heeft een poos geleden met de ganzenambtenaren van twee provincies aan tafel gezeten. De ene provinciale ambtenaar adviseerde er een aantal af te schieten, dan zouden ze wel weggaan. De andere verslikte zich daarop in zijn koffie. Afschieten? Nooit!
Het kan nog leuk worden met de regionale invulling. De betreffende boer heeft ook een poging gedaan zijn schade vergoed te krijgen. Het bleek dat hij zulke gedetailleerde gegevens aan moest leveren en aan zoveel voorwaarden moest voldoen, dat hij het er maar bij heeft gelaten. En dat terwijl zijn land het hele jaar vol zit. Inmiddels is een aantal LTO-afdelingen in opstand gekomen tegen het Ganzenakkoord. Dat lijkt me heel verstandig, want het is een onderwerp waarmee de strijd met de grachtengordel van Marianne Thieme echt aan te gaan is.
Er hangt een nog veel grotere dreiging in de lucht: zwanen. Ik vind zwanen mooie vogels. Het KLM-spotje met zwanen van jaren geleden is nog steeds mijn favoriet. Elke keer als ik een zwaan zie, denk ik aan de KLM. Alleen al daarom heb ik nog steeds voorkeur voor de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, ondanks de matige verzorging aan boord.
De laatste jaren komen er steeds meer zwanen bij. Vorige week zag ik een akker met misschien wel 1.000 van die gevaartes. Het leek wel op Schiphol tijdens een piekperiode, allemaal 'KLM'. De groei van de zwanenpopulatie is geen toeval. Een collega met verstand van biologie legde me eens uit dat als productiviteit van grond toeneemt, kleine weidevogels verdrongen worden door grote. Nederlandse landbouwgrond is de productiefste ter wereld. Volgens de theorie zijn grutto en tureluur dus verdrongen door de gans, en wordt de gans over een poosje verdrongen door de zwaan. Een Ganzenakkoord moet zo zijn ingericht dat ook de toekomstige overlast van zwanen ermee kan worden bestreden. Had de KLM dit al voorzien, toen werd besloten geen zwanenspotjes meer uit te zenden?

Laatste reacties

 • joannes

  Dirk, met een satirische toon, beschrijf je dier en mens vriendelijk de status quo! Maar wat als die boer bent met die 1000 zwanen op zijn land? Om radeloos van te worden! Het enigste wat die boeren nu kunnen is met een paar honden op je eigen land die smerige opvreters en.... schijters naar de buurman verjagen, tot ze, na je vertrokken bent, weer terug komen. De grachtengordel bemoeit zich met alles op het platte land maar hebben niet de zorgen, de lasten, en vooral het inzicht in de gevolgen van hun, op papier, in de krant, op de website, op tv en bij BNN in het praatprogramma ¨dier en millieu vriendelijke¨ geäccodeerde wetsvoorstellen, waarmee ze het bord van de boer letterlijk en figuurlijk leeg eten, om onschuldige stemmers, die die zelfde mooie zwaan van de KLM in hun gedachte hebben, te verleiden, ten eerste voor de donatie en vervolgens op hen te stemmen bij de verkiezingen. Darwinaans! Die grachtengordel heeft alle middelen en onschuldige burgers als stemvee om boeren die nogmaar een promillage van de NL bevolking zijn te verdringen en te treiteren. Om radeloos van te worden!

 • Leo van Malsen

  En het gevaar van dat ontmoedigingsbeleid is ook nog eens dat als er een paar jaar geen schadevergoeding wordt aangevraagd er, op papier, geen schade is! Daarmee kan dan de noodzaak voor een ontheffing om zwanen af te mogen schieten niet worden onderbouwd en kan de boer, al zou hij willen, geen ontheffing meer krijgen!

 • Oosting-Sietsma

  Het paradoxale in het hele verhaal is dat er honderd duizenden ganzen als hobby worden gehouden. En aan de andere kant worden er duizenden afgeschoten. Ergens zou je die 2 werelden bij elkaar moeten brengen....

 • hanskempe

  De toenemende (natte) natuurontwikkeling in Nederland leidt tot meer ganzenschade en daardoor uiteindelijk tot meer afschot/vergassen. Bij (natte) natuurontwikkeling zou daarom een ganzeneffectrapportage voor de omgeving verplicht gesteld moeten worden.

 • joannes

  @hans kempe, Het is dus een duidelijke gevolg van die (natte) natuurontwikkeling, bedacht achter een bureau, maar onvoldoende, blijkt! Je ziet, wanneer er door mensen gemanaged wordt, in de trant van terug naar de natuur, diezelfde natuur niet eenvoudig of vanzelfsprekend een goed balans vindt. En.... zeker geen balans met de bedrijven in directe omgeving! De studie zou dus, of dieper, of gecorrigeerd moeten, of moeten worden losgelaten, omdat de effecten niet te overzien en...schadelijk zijn.

 • mfeitsma1

  Ik heb nu 60 zwanen zitten, wat moet ik ermee?

 • agro1


  polcor vertroetelen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.