Commentaar

8 reacties

Emissie-arm uitrijden is open zenuw

De verplichting om drijfmest emissie-arm uit te rijden is een open zenuw in de landbouw.

Het is als een wondje dat steeds opnieuw opengekrabt wordt. Niet voor niks weigeren honderden zogeheten FIR-boeren nog steeds stelselmatig om de injecteur op hun land te laten. Ze riskeren liever rechtszaken dan de bodem te verpesten, zoals zij dat beleven.

Van meet af aan is de invoering van de verplichte mestinjectie met argwaan bekeken. Sommigen vinden het slecht voor de bodem, anderen vinden het te duur, een derde vindt het aantasting van de vrijheid van de boer, weer anderen zeggen dat het geen effect heeft op de ammoniakemissie, en dan is er nog de stroming die zegt dat het probleem van de zure regen al lang niet meer bestaat. Discussies hierover zijn doorspekt met complottheorieën. Het is bijna een geloofsovertuiging, waar ook sommige wetenschappers niet ongevoelig voor zijn.

Geen wonder dat de gemoederen meteen hoog oplopen na nieuw Wagenings onderzoek. Daaruit blijkt dat de ammoniakemissie bij bovengronds uitrijden drastisch minder wordt, als er kort na het uitrijden water over de mest wordt gesproeid. Tegenstanders van de injecteur grijpen dit met beide handen aan om te stellen dat boeren 'dus' twintig jaar lang voor niks op kosten zijn gejaagd.

Dat is veel te kort door de bocht. Wie zo'n conclusie aandurft op basis van één onderzoek van één student, wil in troebel water vissen. De WUR ziet aanleiding voor nieuw onderzoek naar de effecten van boven- en ondergronds uitrijden. Dat is een goede zaak, maar injecteurhaters kunnen zich nog lang niet rijk rekenen.

Laatste reacties

 • aarthamstra1

  Johan , VISSEN ALLE DUITSERS IN TROEBELWATER. Kort door de bocht is de Hollandse beslissing aftewijken van de EUROPESE gedachte .

 • minasblunders1

  Hamstra, de krant zal er alles aan doen om Wageningen te beschermen! Die is tenslotte heilig verklaard.

 • agratax2

  Johan in het bericht van gisteren werd uit de mond van de commissie opgetekend, dat hun nitraat emissie op aannames was gebaseerd. Hoe kan een instituut als Wageningen met droge ogen een dermate dure maatregel als injectie via de politiek wettelijk laten afdwingen. Of moeten we deze aannames scharen onder hetzelfde hoofdstuk als 'Vleeseters zijn agressiever dan vegetariërs'?

 • Klaas Hoogendoorn

  Alle boeren in Nederland hebben in het verleden en geweldig bord voor de kop gehad.
  In Duitsland is het verboden.
  En wij Nederlanders laten ons wijs maken dat het geen schade kan voor de bodem.
  Geen mens kan tegen ammoniak en de boeren geven het bodem leven het te eten en wat denk je van blauwzuur gas geen leven wezen in de bodem kan er tegen ( en mens ook niet)
  Alle Nederlandse boeren moeten er met ze alle achter komen staan zo als die groep FIR boeren doen het is gewoon waanzin dat we de mest in de grond stoppen de bodem is geen dump plaats waar je mest in kan stoppen zo veel je maar wil
  Gr. Klaas

 • Marco22

  Lezen MENEER DE CHEF REDACTEUR .Onderzoek 20 jaar geleden duurde maar 4 dagen er werd niet gekeken naar de emissie daarna. En hoe kan die ene onderzoeker promoveren als haar onderzoek niet zou deugen?
  De nadelen zijn legio van injecteren ( bodem vernieling en weidevogels enz.) Maar dat wordt maar mooi op het bordje van de Boer geschoven, red je er maar mee.
  De idustrie en verkeer was toen een probleem armer.
  Vraag me af waarom de zuivel nog een leerstoel finaciert in wageningen.

 • Sjaak

  MENEER DE CHEF REDACTEUR heeft het bij het rechte eind!

  En idd. @agmmac, er wordt slecht gelezen en er worden voorbarige conclusies getrokken. Het is in eerste instantie de Telegraaf te verwijten, dat ze een proef met een 'nieuwe' methode van emissiearm uitrijden gelijk interpreteren als dat de huidige bemestingstechniek overbodig en verkeerd is. Zoals ik het interpreteer, en corrigeer me als ik fout zit, dan wordt nu deze methode van emissiearm uitrijden verder onderzocht en, mede op basis van onderzoek in Zwitserland, wordt het schadelijke effect van bovengronds uitrijden opnieuw onder de loep genomen....
  Bij het eerste onderzoek vraag ik me af, of dat het resultaat uberhaupt relevant is voor een eventuele toelating van deze methode, want de uitvoering en kontrole op deze manier van werken lijken me in de praktijk niet haalbaar.
  Het tweede onderzoek is veel interessanter, want wanneer blijkt dat bovengronds uitrijden minder schadelijk is voor het milieu dan voorheen is aangenomen, is er stront aan de knikker...Waarschijnlijk zullen er dan nog vele juridische gevechten volgen!

  Conclusie: ik denk, dat deze ophef niet meer is dan een 'storm in een glas water(mest)...;)

 • minasblunders1

  Misschien was het handiger geweest als men eerst eens had gekeken of ammoniak überhaupt schadelijk is. Een tweede punt is: is ammoniak überhaupt te meten? Ammoniak is een gas dat voortdurend een evenwicht zoekt, dat is nu eenmaal de natuur. Ik ben eens een stukje tegengekomen van een paar van die Alterra-figuren, die ook gemeten hadden. Toen ze enige tijd later nog eens gingen meten, bleken ze heel andere uitkomsten te krijgen. Vervolgens trokken ze de conclusie dat er iets mis moest zijn met de meetapparatuur. Het is net als in de mestwet: je kunt keer op keer de monsterapparatuur nakijken en aanpassen, je zult steeds verschillende uitkomsten krijgen als je er vanuit gaat dat stoffen die onderhevig zijn aan omzettingen en processen, statisch zijn. Net zo min als dat je ammoniak kunt meten, kun je stikstof tellen.

 • agratax2

  Wat bij alle onderzoeken al dan niet bewust is vergeten , is het onderzoeken wat de schade is van ammoniak injectie op flora en fauna in en op de bodem. Wordt ammoniak gas wel of niet opgenomen door de plant ten koste van andere elementen? Vergiftigd niet het micro leven in de bodem? Hier heb ik nog nooit een voorlichter of beleidsmaker over horen praten. Als we de injectie hadden uitgevonden om de stank tegen te gaan bij het uitrijden was het een duidelijk argument geweest met aantoonbaar resultaat. Helaas de huidige wettelijk gebruikte argumenten staan steeds weer op de tocht, door onderzoek elders of ervaring van bio boeren met toevoegingen aan de mest om de gassen te binden of de vorming ervan tegen te gaan. Dat er in al die jaren geen gedegen onderzoek is gedaan geeft me te denken.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.