Commentaar

1 reactie

Duurzaamheidsclaim

Sinds de zuivelsector een jaar of drie, vier geleden werk is gaan maken van de energieneutrale zuivelketen in 2020 is er veel veranderd. De ontwikkelingen gaan snel.

Kort geleden bepleitten organisaties bij het ministerie van Economische Zaken nog steun voor kleine projecten voor duurzame energie in de melkveehouderij. Nu, aan het begin van 2013, wordt een doorbraak voorspeld van duurzame energie zonder subsidie, zonne-energie. Zonnepanelen worden goedkoper en efficiënter en worden beschouwd als een behapbare en zekere investering. Waar tot voor kort een terugverdientijd van 12 tot 15 jaar werd gehanteerd, is inmiddels een investeerder in zonnepanelen na 6 jaar uit de kosten en draagt zijn systeem bij aan kostenverlaging. Goedgemutste leveranciers spreken van vraag vanuit de akkerbouw en vanuit de melkveehouderij. Het gaat om energieopwekking voor eigen gebruik.
En er is meer dan zonne-energie. Gemeentes maken stroomopwekking met wind op bedrijfsniveau mogelijk door te experimenteren met een nieuwe generatie kleine windmolens, die op het dak kunnen van ligboxenstal of aardappelschuur.
Behalve dat de eigen stroomopwekking bijdraagt aan het rendement, is er dat andere argument om er direct mee aan de slag te gaan:  de duurzaamheid. Duurzaamheid levert de zogenoemde licence to produce. Bovendien wordt het steeds moeilijker producten zonder duurzaamheidsclaim aan de man te brengen.

Eén reactie

  • agratax2

    Duurzaam energie opwekken fantastisch goed plan. Maar hoe duurzaam zijn al deze installaties? Voor de fabricage van permanente sterke magneten maken de Chinezen nog al wat vervuiling en laten ze na afgraving van erts woestenijen achter. Heet dit Duurzaam? Of betekent duurzaam het vuil bij een ander laten / dumpen. Willen we dat de productie van de installaties veilig en schoon gebeurd dan zal de prijs ervan stijgen en dan is de vraag 'Hoe (financieel) duurzaam is (milieu) duurzaam?' Een bij komende vraag hoe lang hebben we nog grondstoffen voor deze extra investeringen?

Of registreer je om te kunnen reageren.