Commentaar

460 x bekeken

Belangenbehartiging 2.0

Eigenlijk is de organisatie van ondergeschikt belang. Het gaat om de belangen zelf.

In een mondig landje als Nederland is dit echter niet zo eenvoudig. Iedereen wil zijn zegje doen, en om te voorkomen dat we met zijn allen door elkaar heen praten is enige bundeling noodzakelijk. Naarmate het getal groeit, is de stem invloedrijker.

De land- en tuinbouw gold jarenlang als voorbeeld. Nog voordat de minister met beleid naar het Binnenhof ging, had hij de machtige groene lobby geconsulteerd. Het is nog slechts herinnering. Er is geen minister van landbouw meer. Nederland telt veel minder boeren en tuinders, en wat nog belangrijker is: de maatschappij eist een steeds nadrukkelijker rol in de productiewijze. Het vergt een aanpassing in de strategie én organisatie van de belangenbehartiging.

LTO Nederland is trots op de 'vernieuwde' opzet van een Federatieraad, met daarin de drie regionale voorzitters, vertegenwoordigers van twee plantaardige en twee dierlijke vakgroepen en de extra vertegenwoordigers voor LTO Noord (twee) en ZLTO (één). Hoe goed de mensen het ook met elkaar kunnen vinden, is dit wel genoeg? Het aantal leden daalt. Elke dag stoppen vijf ondernemers. Zoveel bestuurslagen vergt alleen maar extra overleg. Wordt het niet tijd voor één organisatie. Het opmerkelijke is dat diezelfde clubs wél buiten de sector verdere toenadering zoeken met branche-organisaties, zoals MKB en VNO-NCW. Het idee is niet verkeerd. Ondernemers hebben veel gemeenschappelijke belangen. Maar waarom niet eerst een interne fusie, en niet met de boerenvakbonden?

Voor 2013 moet er een dimensie worden toegevoegd: optrekken met maatschappelijke groeperingen. Ja, zelfs met 'gezworen' vijanden zoals Wakker Dier. Zij beseffen dat extra productie-eisen ook kosten met zich meebrengen. In de boerenstrijd om een eerlijke prijs passen geen stuntacties met melk, vlees of groente.

Belangenbehartiging 2.0 vergt dus nog wat doortastendheid van de voormannen. Een mooie klus voor 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.