Commentaar

1085 x bekeken 2 reacties

Vertroebeling Bleker-norm

Nederland telt 288 bedrijven die de 'Bleker-norm' overschrijden.

Zij houden meer dan 500 koeien, 2.000 vleeskalveren, 2.000 fokvarkens, 10.000 vleesvarkens, 175.000 leghennen of 240.000 vleeskuikens. De melkveehouderij levert met 115 bedrijven het leeuwedeel. Het aantal bedrijven boven de 'Bleker-norm' groeit, ondanks het maatschappelijke protest.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven de officiële registratie op één adres. In werkelijkheid ligt het aantal bedrijven boven de 'Bleker-norm' hoger. Het bedrijf met meerdere locaties, soms aan weerszijde van de weg, staat in de statistieken een categorie lager.

De grote bedrijven, met meer dan 500.000 euro omzet, vertegenwoordigen 13 procent van het totale aantal van 68.500. Deze groep staat voor 60 procent van de economische productie. Daar staat tegenover dat 29 procent in de categorie hobbyboer (minder dan 25.000 euro) valt; zij vertegenwoordigen tezamen 1 procent van de productie. Met alle respect, deze 20.000 hobbyboeren vertroebelen de serieuze cijfers over land- en tuinbouw. Zij gaan mee in berichtgeving over aantal en stoppers (vijf per dag). Het CBS heeft geen keuze, hier spelen de Europese verplichtingen mee, maar het ministerie van EL&I moet in het beleid de opgeschoonde versie, zonder hobbyboeren, gebruiken. Het lastige is dat deze hobbyboeren wel 7 procent van het totale landbouwareaal in beheer hebben.

Laatste reacties

  • joannes

    WIe zijn die hobby boeren? Vaak zijn het boeren die ivm de leeftijd het boeren op een lager pitje hebben gedraaid en niet willen afrekenen met de fiscus. Zij stoppen wanneer het echt moet. Het is een compleet andere doelstelling dan die je verwacht bij een normaal bedrijf.

  • politiek

    Het ,,hobbyboer,, zijn is bijn altijd een tussenfase naar het definitief stoppen als agrarisch bedrijf. Met alle respect, ze dienen wel degelijk meegenomen te worden als stoppers en ze vertroebelen niets. In het buitenland krijgen juist deze hobbyboeren of vaak bergboeren genoemd , inkomenstoeslag om te zorgen voor een correct inkomen. In Nederland zijn het juist de grotere boeren die een bedrijfstoeslag of inkomenstoeslag krijgen tot wel over de 150.000 eur per jaar toe !. In het buitenland zijn veel en veel meer maatregelen van toepassing om te zorgen dat die hobby/berg boeren er blijven in het land en landschap . Verdwijnen die dan veramd het landschap en de daaraan verbonden duurzaamheid en leefbaarheid in het land ( dorp) . Die ondersteunende maatregelen kan men gewoon aanvragen in Brussel evenals andere landen doen. Nederland heeft hier blijkbaar (nog) een andere mening in omdat men misschien die hobby/berg boeren inderdaad versnelt wilt laten stoppen. Men wil ze zelfs al niet meer meenemen in de telling !!

Of registreer je om te kunnen reageren.