Redactieblog

1272 x bekeken 7 reacties

Van Doorn

“De supermarktketens in Nederland hebben in 2020 alleen nog duurzaam vlees in de schappen liggen. Ze creëren daarmee een marktzekerheid die de veehouderij de ruimte biedt zich om te vormen tot ‘zorgvuldig intensief’”.

Dat was de hoofdboodschap van de Commissie-Van Doorn die vorig jaar tot het zogenaamde Verbond van Den Bosch kwam. Iedereen was het er mee eens. Zo moest het. Duurzaam.

Hoe dat gerealiseerd moest worden? Door afspraken in de keten op basis van deze vertrouwenwekkende visie. Gaat dat ook gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Er zijn wel allerlei commissies en regiegroepen ingesteld en ook Van Doorn zelf is weer van stal gehaald om met iedereen te praten en te overtuigen van de noodzaak en de urgentie van zijn aanpak, maar concrete stappen worden niet gezet. De operatie-Van Doorn wordt een groot moesjwara van commissies en slap gepraat. Ik geloof er niet in dat er op basis van vrijwilligheid ook maar iets terecht komt van die duurzaamheid.

Economie, vrije markt en consumptie worden nu eenmaal niet vrijwillig afgestemd op natuur, milieu en omgeving. Dwang door middel van regelgeving werkt en ook dwang door de markt, maar dan niet via initiatieven uit de sector, maar bijvoorbeeld door de Dierenbescherming en dergelijke organisaties. Hoeveel irrelevante kwaliteitssystemen, keurmerken, kenmerken, duurzaamheidsmaatlatten vanuit de landbouw zijn er al niet? En wat is eigenlijk duurzaam? Volgens Wagenings onderzoek maakt het allemaal niets uit. De plofkip is niet slechter dan de biologische kip. Als we er in slagen om alle landbouw biologisch te maken, is het dan duurzaam? Als we alle landbouw grondgebonden maken, is het dan duurzaam? Beide zaken kunnen, als we dat willen, worden afgedwongen. Maar dat willen we niet, dus het gebeurt niet. We slagen er nog niet eens in om een vergunning te weigeren voor een megastal die niemand wil.

Vertragen, dat schijnt nog net te lukken. Ik zou alle visionaire verhalen over de landbouw graag inruilen voor een enkel klein stapje voorwaarts richting duurzaamheid. Dat is met het vorige kabinet niet gelukt. Misschien na 12 september.

Laten we maar hopen dat niet opnieuw meer dan de helft van de Nederlanders op de verkeerde partij stemt.

Laatste reacties

 • joannes

  Is het wel een probleem van Politieke Partijen en hun keuzes wanneer Agro Nederland 2,5 keer zijn consumptie produceert? Vele producten die Agro Nederland produceert worden geëxporteerd naar alle windstreken met alle hun specifieke wensen en eisen. De productie Politiek op de Nederlandse consument afstemmen is een illusie en blijft een illusie. Het enigste wat Politiek Nederland kan is de Agro Industrie sturen met regelingen voor productie methoden die wel of niet gewenst zijn. En daar is ze aktief mee tot ongenoegen van de Agro Industrie want die ziet daarmee beperkingen in haar expansie drift. Duurzaamheid is niet meer dan een modern modewoord in de marketing om je te onderscheiden met vage kwaliteitsprincipes. Vage Kwaliteits Principes die blijken, wanneer er naar wetenschappelijk bewijs en definitie wordt gezocht. Vaak komt het uit op een persoonlijk vinden en voelen van enkele of een groep die de massa willen overtuigen van hun (commerciële) keuzes of producten. We willen een tolerante diverse maatschappij maar streven in de Politiek toch altijd weer naar eenvormigheid, al is het maar voor de Politieke Invloed!

 • John*

  als we alle landbouw grondgebonden maken dient ook elke akkerbouwer vee te houden.... mooi voorbeeld: varkenshouder met 2000 vleesvarkens en 100 hc akkerbouw waarvan 33 hc aardappelen, 33 hc wintertarwe en mais en 33 hc bieten.. op het bedrijf wordt voer (niet geschikt voor humane consumptie)aangekocht voor de varkens. van dat voer wordt vlees gemaakt en van de mest die varkens produceren worden weer aardappelen, bieten, tarwe en mais geproduceerd. Geen verspillingen van mineralen. Wat is er nu duurzamer dan zo produceren? Maar laat alstublieft de varkenshouder varkens houden en de akkerbouwer de akkers bewerken en ga niet van alle boeren weer duizendpoten maken zodat iedereen steekjes laat vallen! tijdens drukke periodes op de akkers krijgen de varkens bv niet de aandacht die ze verdienen. en iemand die 8 uur per dag in de stal zit ziet niet alle problemen die zich op akkers voordoen...

 • HvdR

  Willem, je roept op tot duurzaamheid terwijl je lafhartig weigert daar een definitie van de geven. Dan is de waarde van je oproep gelijk aan nul.

 • joannes

  John* wat jij voorstelt is dat de Agro ook zijn kansen benut in de functie specialisatie en en productie methodieken. Zoals dat in andere bedrijfstakken ook wordt doorgevoerd en uitgenut. Het verschil met andere bedrijfstakken is dat er met dieren wordt gewerkt waarvan men verwacht dat die een ¨leven¨ hebben gehad. De inmiddels betrokken consument wil geen schuldgevoelens! Dus hoe overtuig je die consument dat, dat varken bij jouw in het hok, het ¨verzorgde¨ leventje heeft.

 • hansxx

  HvdR, Het behoord ook niet tot de taak van Willem om een definitie te geven van duurzaamheid. Daar is de politiek voor. EN alle partijen steken hum kop in het zand.

 • HvdR

  hansxx, hoe kun je een oproep doen voor iets waarvan je zelf weigert een voor jou werkbare definitie te hanteren? Dan kun je toch met evenveel recht oproepen tot niet-duurzaamheid als het begrip helemaal niets betekent? De politiek volgt de maatschappij en een duider als Willem is juist een belangrijke exponent van die maatschappij. Juist hij kan richting geven aan dat maatschappelijke debat, net als wij hier.

 • poldes

  ,,duurzame landbouw'.
  ,,gezinslandbouw/bedrijven'.
  ,,grondstoffen/veevoeders gebruiken om brandstof(ethanol)van te maken'.
  ,,dierlijke mestverwerkingsfabrieken bouwen om grondstoffen voor de kunstmestindustrie te produceren'.
  ,,de landbouwhuisdieren via wetten beschuldigen van te veel Co2 en ammoniak uitstoot en oprispingen'.
  ,,de moderne mdv koeienstallen bouwen(wellnis centre)voor de dieren,met heel veel geleend geld'.
  ,,goede landbouwgrond omzetten in natuur en vervolgens uitrekenen dat over een aantal jaren er te weinig voedsel voor iedereen op de wereld is.''
  Er wordt meer over primaire producenten gepraat en beslist dan dat deze betaald krijgt om een duurzaam leven te kunnen lijden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.