Commentaar

1 reactie

Ongewis blauw-rood landbouwbeleid

Dat er een blauw-rood kabinet komt is bijna zeker, zijn landbouwbeleid is zeer onzeker.

De kiezers gunden de VVD van Mark Rutte weer de winst, opnieuw na een nek-aan-nekrace met de PvdA. Beide tegenpolen wonnen zo fors, dat voor het eerst in de historie een brugpartij overbodig lijkt. De kans dat het CDA dan wel D66 alsnog bij de blauw-rode coalitie aanhaakt, is hiermee nog niet uitgesloten. Met het CDA erbij kan de coalitie ook een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Belangrijk, gezien ingrijpende hervormingen en daarmee gepaard gaande wetsvoorstellen die het nieuwe kabinet snel zal moeten doorvoeren.
De verkiezingsuitslag heeft wel een pro-Europa-stemming opgeleverd. Dat zal de sterk op export gerichte agrarische sector alleen maar goed doen.
Een florerende export voelen boeren niet meteen aan den lijve, wel de vele prangende kwesties in het landbouwdossier. Op enkele punten vinden Rutte en Samsom elkaar wel. Zo wil de PvdA de dierrechten behouden zolang er geen evenwicht is op de mestmarkt. De VVD zegt: afschaffen, tenzij het mestprobleem niet wordt opgelost. De PvdA is kritisch op megastallen, maar is ook niet voor een keiharde bovengrens. De VVD wil de omvang het liefst overlaten aan de veehouderij zelf, maar zal wel wat water bij de wijn doen. De PvdA wil korten op GLB-budget, in feite af van huidige inkomenssteun en op korte termijn het GLB afromen voor natuurbeleid. VVD wil op termijn wel minder GLB-budget, maar alleen als er gelijke eisen gelden voor elke boer in de EU en daarbuiten.
VVD-marktadepten en PvdA-markttemmers staan op andere punten echter lijnrecht tegenover elkaar. Drie voorbeelden.
- PvdA wil volledige EHS aanleggen, inclusief Oostvaarderswold. VVD wil kleinere, herijkte EHS en geen ecologische verbindingszones.
- PvdA wil heffing op stikstofproductie en op gewasbeschermingsmiddelen, VVD niet.
- PvdA wil productschappen behouden, VVD niet.
Welk landbouwbeleid voortkomt na een uitruil van belangen is koffiedikkijken. Het zal niet op alle punten in het belang van de boer zijn.

Eén reactie

  • poldes

    knagen aan de inkomenstoeslagen door dat men van de eu subsidies af wil is rechtsreeks inkomensvelagend voor de nederlandse melkveehouderij.
    als men zegt dat het inkomen te hoog is;oke.
    maar de melkveehouders hebben zonder Bedrijfstoeslag geen marge.
    Wij kunnen van dit rood en blauw niets verwachten.(misschien verloren tijd)

Of registreer je om te kunnen reageren.