Commentaar

2 reacties

Marktmacht en verkiezingen

Politieke partijen spelen in op het onvredegevoel dat leeft onder boeren.

Marktmacht, of liever: -onmacht is door politici ontdekt als onderwerp waarmee ze kunnen scoren bij boeren. Er is immers grote onvrede over. Primaire producenten zitten in de rol van prijsnemer en voelen zich daar erg ongemakkelijk bij.
In de verontwaardiging over die slechte onderhandelingspositie is mededingingsautoriteit NMa de gebeten hond. Die is te streng. De focus is zo sterk gericht op bescherming van de consument, dat de kleine producent het onderspit delft, is de klacht. Daarbij wordt het kleine beetje ruimte dat de strenge regels bieden, in Nederland niet toegestaan.
Marktmacht was hoofdthema op een verkiezingsavond die de agrarische vakbonden gezamenlijk organiseerden in De Meern, afgelopen week. De aanwezige politici riepen in koor dat er nodig iets moet veranderen. Tot ergernis van SGP-Kamerlid Dijkgraaf. Een motie van zijn partij heeft een meerderheid in de Kamer en werd al een jaar geleden overgenomen door de staatssecretaris. Maar er is nog niets gebeurd. Toch vertelde Bleker onlangs nog in Boerderij dat hij ook vindt dat de kleine producent meer ruimte moet krijgen om zich te organiseren. De populairste landbouwbewindspersoon ooit voelde natuurlijk goed aan dat hij daarmee scoort onder boeren.
Maar waarom gebeurt er niks? Tijdens het debat kwam daar geen antwoord op. Het ligt voor de hand dat ideologie de remmende factor is. De VVD wil graag scoren bij boeren, maar vindt dat de regels niet anders hoeven. Vrije markt en keiharde concurrentie zijn tenslotte pijlers van het liberale ‘geloof’. SP en GroenLinks betogen dat verlichting van het NMa-regime kan, maar niet dé oplossing is. Zij willen terug naar regulering van de voedselmarkt door de overheid.
Los van ideologie is er uiteraard nog de macht van het getal. Er zijn veel meer consumenten met stemrecht dan producenten. Al met al weinig kans dat er echt schot in deze zaak komt. De mooie woorden zijn vooral verkiezingsretoriek.

Laatste reacties

  • joannes

    Zoals altijd! Er is er geen een die echt interesse toont! Het gaat om de stemmen en niet veel meer!

  • politiek

    Uiteraard is het verkiezingsretoriek. Ga maar eens naar een verkiezingsdebat waar geen boeren zijn. De kans is zeer klijn dat er over de boeren gesproken zal worden en zowel dan eerder negatief en zonder begrip voor de boeren. Men groeit van de maatschappij vandaan en dan , als het verkiezingstijd is , vragen om de stem van de burger ! ? . Nee , dan heeft de maatschappij wel andere speerpunten om de euro,s in te stoppen.
    De SGP , die de boeren toch wel begrijpen ook. Op een doodgewone vraag , moeten we de boeren nog meer tegemoetkomen met belastingvoordelen in deze moeilijke tijden ook. Een zeer ruime meerderheid gaf aan , gewoon niet meer doen. Belastingvoordelen voor de boeren wil n.l. ook zeggen dat er elders in de maatschappij minder geld voor is. b.v. zorg , ontwikkelingshulp , veiligeid. Verkiezingstijd is keuzes maken. En ook zodadelijk met regeeraccoord als de verkiezingen achter de rug zijn. Ook dan worden er keuzes gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.