Redactieblog

1922 x bekeken 20 reacties

Het gelijk van Aalt

Het is hoog nodig tijd dat LTO en het agrarische bedrijfsleven zich vierkant opstellen achter Aalt Dijkhuizen.

Bij de opening van het academisch jaar heeft hij zijn zienswijze, gestoeld op feiten, over hoe de groeiende wereldbevolking kan worden gevoed, verwoord.

Hij noemt de dingen gewoon bij naam en onderbouwt zijn uitspraken met betrouwbare onderzoeksgegevens. Ontvankelijk voor kritiek is hij ook, maar dan behoort die kritiek ook uit feitelijke gegevens te bestaan en niet uit ideologische luchtkastelen van zijn ook nog eigen wetenschappelijke werknemers of valse voedselromantiek van onze zuivelaars.

Ook de non-gouvenementele organisaties (NGO's) en de 'lichte' politiek reageren vanuit de onderbuik.

De zuivel en LTO zouden Aalt Dijkhuizen nu eens openlijk moeten waarderen en niet jeuzelen over het wel of niet beschikbaar stellen van geld voor de zuivelleerstoelen. Aalt is voor productief en intensief en dat is positief gecorreleerd aan beter dierwelzijn, milieukwaliteitsverbetering en verbeterde werkomstandigheden. Waarom zou je hier op tegen kunnen wezen?

Alles wat duurzaam is en dat in een hedendaagse economische context is daar bij gebaat. En dat is niet strijdig met de opmars van de biologische sector, van slow food, van vegetarisme of aandacht voor biodiversiteit. Al deze genoemde zaken zijn erg belangrijk en die ziet de bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit ook wel.

Er is niks mis mee om een of twee dagen in de week geen vlees te eten, het is zelfs goed. De humane gezondheid is gebaat bij biodiversiteit, het verhoogt de weerstand, elke biotoop wordt er sterker van. En al deze ook toekomst gerichte zaken moet je integreren in productief en intensief. Dat zijn geen vieze woorden, het is waar Nederland wereldwijd om wordt geroemd en ze verduurzamen gezond onze aarde.

Onze landbouworganisatie en het landbouwbedrijfsleven zijn bang dat ze gepiepeld worden door Frank Dales, Bert van der Berg, Frits van der Schans of Marianne Thieme. Nou deze mensen blijven doorgaan. Ze vervullen ook een functie, zijn nooit tevreden en je hoeft ze niet te knuffelen.

Steun aan Dijkhuizen is oog hebben voor de werkelijkheid.

Laatste reacties

 • poldes

  zo is dat

 • B bob

  Aalt krijgt per jaar 350.000 euro en mag dus wel heel veel voordeel opleveren voor de land en Tuinbouw om dit bedrag te verantwoorden.
  Hopelijk zal hij de sigaren van Lucifer ( monsatan/basf/bayer/syngenta afwijzen en het ouderwetse objectieve onderzoek herintroduceren.
  Het LTO is overgens anaal ingebracht bij het EL&I dus zal aalt volledig ondersteund worden door deze overbodige zakkenvullersclub.

 • GevoelVoorHumus

  Als je gaat intensiveren en de grenzen van de Aarde kunstmatig op gaat rekken, ontstaat er fantoomdraagkracht. Je zet daarmee het leven van vele miljoenen, zo niet miljarden, mensen op het spel. Dat is Russische roulette met vijf kogels.

 • zozo

  Diederik kan er wat van maar de naam zegt het al AALTjes zijn schadelijk voor de wortels.Kringloopverstoring leidt tot veel landbouw en weinig boeren met zo min mogelijk democratie.Veel regelgeving en weinig regulering.Het draaiboek hoe ruim ik de puinhopen op van overproductie ter plaatse(Nederland)heeft hij niet dus komt hij maar met dit(zie varkenshouderij,straks veehouderij)Nee,dat is een resultaat van goed intensieve onkunde en het financiele plaatje is voor de boer.Vertel dat er ook eens lekker bij als het eenzijdige commercieele advies van de periferie verkondigd.Ruim eerst de puin in Nederland maar eens op en vorder het geld van de grote periferie maar eens terug die ze v/d (kleine)boeren gejat hebben om hun bedrijfsactiviteiten in het buitenland mee veroveren en vergroten.

 • jan1966

  Weer veel reacties van gehersenspoelde linkse figuren hier. Ik baseer mijn mening ook liever op een intelligent persoon als Aalt Dijkhuizen. Ik ben het met je eens dat LTO en de zuivel vaak achter de grote linkse schreeuwers aanlopen om vooral maar politiek correct te zijn i.p.v. de feiten onder ogen te zien.

 • joannes

  Je beargumenteert je pleidooi voor Aalt met precies die argumenten die zoveel weerstand oproepen in de maatschappij. Ook jij hebt belang bij productiviteit en intensivering. En daarin zit de kwetsbaarheid! Ten eerste is een universiteit nooit compleet wanneer het slechts de pro productiviteit en intensivering onderzoekt of promoot. En ten tweede is een maatschappij evenwichtig wanneer het niet de éénvormigheid nastreeft maar de diversiteit. Democratie is niet voor niets de vorm waarin de meeste welvaart wordt gevormd.

 • HvdR

  joannes, Aalt heeft onderzocht wat het beste is voor mens en planeet, dus niet zo eenzijdig als jij beweert. En binnen die context is er genoeg ruimte voor diversiteit. De beste garantie op welvaartsgroei ontstaat overigens in een kapitalistische omgeving waar economische vrijheden en eigendomsrechten worden gewaarborgd met een monetaire stabiliteit, bescheiden overheid, weinig handelsrestricties en regels voor bedrijven en geen corruptie is.

 • Mozes

  Aalt Dijkhuizen heeft niet gezegd dat de landbouw specifiek in Nederland intensiever moet. Zijn standpunt moet volgens mij globaal begrepen worden.
  Er is in de wereld heel veel grond in gebruik die maar weinig oplevert. Als deze grond een beetje intensiever en efficiënter gebruikt wordt kan voldoende voedsel geproduceerd worden voor de groeiende wereldbevolking.

 • joannes

  Er is een oud spreekwoord: ¨hij is ook maar een mens¨ En dat is direct de beperking van mensen die zich vooral baseren op ¨betrouwbare onderzoeksgegevens¨. Alsof elk onderzoek compleet is en absoluut foutloos is. De wetenschap ontwikkelt zich en weerlegt regelmatig eerdere ¨keiharde bewijzen¨ en zo ontwikkelt kennis en ook de natuur: zij vergist zich en corrigeert. Juist daarom is er zo´n weerstand tegen een man die één richting op wil en blind en doof is voor de kritiek. Zijn argument van dat de wereld gevoed moet worden misbruikt hij voor zijn visie en handelen om vooral (financiële) ruimte te krijgen zijn visie uit te voeren. Hij maakt daarmee zichzelf en en zijn verantwoordelijkheid dubbel kwetsbaar.

 • HvdR

  joannes, doet het voorkomen alsof Aalt alleen zou staan met dit pleidooi. Niets is minder waar! Hoogleraar duurzaamheid Louise Fresco van de UvA zegt precies hetzelfde: http://www.vlees.nl/algemeen/nieuws/bericht/juli/intensieve-landbouw-is-duurzaam/
  'Veel mensen denken dat intensieve landbouwprodcutie haaks staat op verduurzaming. Dat gaat terug op een beeld uit een Ot-en-Sien tijd en een beleving dat vroeger alles beter was, omdat het kleinschaliger was. Maar boeren van nu zijn juist veel beter en zorgvuldiger bezig.'

 • joannes

  HvdR, het is mij overduidelijk dat je bij dezelfde groep hoort van verdedigers van en voor de intensivering van de landbouw en veeteelt. Maar hebben jullie je weleens echt afgevraagd waarom zoveel mensen in de maatschappij zich verzetten tegen deze beweging? Natuurlijk! zal je antwoorden. Die mensen, medeburgers,consumenten, zijn slecht geinformeerd! En.... daarbovenop wordt het argument van de groeiende wereld bevolking ingezet, om maar vooral duidelijk te maken hoe nuttig intensivering is. Inmiddels ontwikkelen we zo snel dat eventuele vergissingen in technieken en kennis op een enorme schaal effecten zouden kunnen krijgen. Juist omdat de technieken en kennis zijn diversiteit verliest en massaal mondiaal wordt ingezet. Wanneer deze kennis en technieken correctief zouden zijn zoals bijvoorbeeld in de geneeskunde zouden deze relatief kleine effecten hebben op de natuur maar omdat ze in de landbouw en veeteelt preventief en dagelijkse voeding betreffen lopen we gezamelijk als gemeenschap een enorm risico op die paar kleine vergissingen. Je zou het een systeem risico kunnen noemen. En dan daarbovenop: door éénzijdig de voordelen te motiveren creëer je een weerstand die zich héél bijzonder spontaan bijna mondiaal manifesteert.

 • HvdR

  joannes, wat ben je toch een vooringenomen angsthaas voor intensieve landbouw en met de verkeerde drogredenen. Je stelt dat eventuele vergissingen in technieken en kennis op een enorme schaal effecten zouden kunnen krijgen. Wat een larie. De ontwikkelingen gaan juist uiterst gedoseerd, langzaam en weloverwogen. 'Techniek en kennis' verliest helemaal niet z'n diversiteit. Waar haal je dergelijke kwats toch vandaan? Kennis en techniek zijn in de landbouw net zo correctief als in de geneeskunde. Risico op vergissingen? Welke dan? Intensivering van de landbouw is op alle fronten overal in de wereld een win win situatie. Je leutert zo als een kip zonder kop dat ik denk dat je überhaupt nog nooit iets van Fresco hebt gelezen.

 • politiek

  HvdR. Ik denk dat je nog niet geheel op de hoogte bent van praktijken die gebeuren in de veehouderij. Kamervraen daarover worden in vetrouwen behandeld ofwel niet publiekelijk. De kameleden zelf hebben derhalve dus een zwijplicht ! ? . Hoe kan jij dan oordelen dat alles correct gebeurd , als er criminaliteiten in de intensieve veehouderij buiten wetenschap van de gewone burger gehouden worden. ?

 • HvdR

  politiek, als er iets ergs aan de hand zou zijn dat de sector niet naar buiten wil brengen was het al lang bekend gemaakt door (infiltranten van) Wakker dier. Die schuwen namelijk niet om elk middel te gebruiken om de sector in diskrediet te brengen met leugens en manipulaties. En de pers zal ervan smullen. Welnu, ik hou de media goed bij en heb nog niets langs zien komen dat mijn wenkbrauwen deed fronsen. Zelfs de plofkip haatcampagne toont niets van grote misstanden. Het enige dat ze doen is onderbuikgevoelens mobiliseren met wat kretologie en holle retoriek. Geldt overigens ook voor jouw persoon. Kun je dus gewoon in je zak steken.

 • B bob

  Wakker dier brengt de intensieve sector voornamelijk met harde feiten in diskrediet hvdr. De misstanden zijn overduidelijk in kaart gebracht en de Oost Europese ondernemers hebben goed opgelet hoe ze de 80 miljoen euro steun moeten investeren. Daar kan ook Aalt niets meer aan veranderen . Nederland komt nu om in de mest en zal in de toekomst meer een themapark/openluchtmuseum/forensenstad zijn als een produceren exportland.

 • John*

  90 % van de nederlanders eet nog dagelijks een stukje vlees uit onze stallen 5 % enkele dagen in de week en 5% eet geen vlees en wil schreeuwen voor het hele volk.... in de super en winkel wordt bepaald wat wij maken. Pvdd wil eerlijke prijzen, biologische productie en geen landbouwsubsidies. Wat betekent dit voor de prijs van ons winkelwagentje wat we wekelijks naar buiten duwen? er wordt nu ongeveer 100 euro landbouwsubsidie per inwoner uitgekeerd.. einde landbouwsubsidies betekent een stijging van de winkelprijzen van ongeveer 20%. zeg maar 14 euro per inwoner per week maakt extra uitgaven 750 aan voedsel per jaar en dan is het nog maar afwachten of er genoeg te krijgen. landbouwsubsidies zijn een verzekering voor de burger de boer wordt er niets wijzer van.

 • politiek

  HvdR , de zwijgplicht inzake hormoongebruik in de veehouderij is algemeen bekend bij het CDA. Immers onder verantwoording van CDA minister Veerman werden vragen hierover vertrouwelijk behandeld. Als er vragen gesteld worden aan de verantwoordelijk Minister die vervolgens aangeeft dat rapporten vertrouwelijk gedeeld worden ( niet publiekelijk dus) behoren kamerleden die de rapporten enz.ook daadwerkelijk inzien en ook inzake de bestuurlijke integriteit , hierover te zwijgen. Zoals eerder aangegeven , de Nederlandse controleurs voelen zich machteloos inzake de bestrijding van die hormoonpraktijken. Geplijt hebben die om meer naar Belgische model en bevoegdheden te gaan werken. Inzake die zwijgplicht van kamerleden is dat beschreven in de regeling vertrouwelijke stukken . Ook in de European Safety-rapport valt te achterhalen dat de overheid zich machteloos voelt. Onduidelijk is of de heer Aalt Dijkhuizen in zijn ,,betrouwbare,, ?? onderzoekgegevens rekening houdt met die praktijken waar kamerleden over dienen te zwijgen en zich machteloos voelen. Hij noemt de dingen gewoon bij naam , dus laten wij dat dan ook maar doen. Als de heer Aalt Dijkhuizen de feitelijke gegevens over die gevoelige criminale praktijken wenst te hebben omdat hij niet gevoelig is voor kritiek , dan kan daar uiteraard voor gezorgd worden. De overheid kan veel beter eerst maar eens een opdracht geven aan de heer Dijkhuizen om voedselveiligheid en volksgezondheid onder controle te houden.

 • joannes

  HvdR vooringenomen wanneer je bedoeld dat ik een eigen oordeel heb waar ik moeilijk van af te brengen ben? Ja, ik heb mijn ideeén over de Agro maar ook over de omgeving waarbinnen de Agro acteert. En vooral dat laatste heeft mijn zorg. Wanneer je slechts met Agro bezig bent en dat als een soort sport tot verbetering wil brengen ten koste van..... ben je volgens mij te beperkt bezig en zal je zeker weerstand gaan oproepen als individu en als groep. Wat Louise Fresco betreft: natuurlijk heeft zij een autoriteit opgebouwd! Maar gebruik haar niet om schaalvergroting in Nederland recht te praten. Een land wat al een hoge productiviteit per hectare en per arbeidseenheid kent. Schaalvergroting in Nederland is oké wanneer het in de pas met de pensionering van boeren loopt en geen druk zet op de rendementen, maar wanneer het tot elkaar uit het vak concurreren leidt is niemand daarbij gebaat. De sociale consequenties kan je niet maar even afdoen als dat moet maar een andere vak gaan kiezen. Nederland heeft een zelfvoorzienings graad van 270% en dan is het een keer genoeg, en dat zeker wanneer je de producten steeds verder moet exporten. Ook daar in het importerende land ben je collega boeren aan het beconcurreren. En ook Aalt moet dat kunnen begrijpen in zijn positie.

 • HvdR

  joannes, steeds nadrukkelijker moet ik bij jouw kortzichtige geleuter denken aan de gesloten Amish leefgemeenschap: http://nl.wikipedia.org/wiki/Amish

  'De Amish hechten zeer aan hun doperse geloof waarin ook een radicaal pacifisme is besloten, alsmede eenvoudig leven waarbij men bijna volledig zelfvoorzienend is wat betreft voeding en alledaagse benodigdheden. Verder is belangrijk een hecht gezinsleven en loyaliteit aan de geloofsgemeenschap. Men plaatst zich bewust buiten de moderne wereld. De Amish leven in agrarische gemeenschappen, nog grotendeels zoals men in de eerste helft van de 19e eeuw leefde, zonder veel moderne voorzieningen en met gebruikmaking van traditionele landbouwmethoden en ambachtswerk. Men draagt nog de eenvoudige plattelandskledij uit die tijd.'

 • HvdR

  Louise Fresco over plofkip, mega en intensief. Vanavond in Brandpunt NL 2 om 22.15 uur. http://www.foodlog.nl/artikel/brandpunt-vanavond-fresco-over-plofkip-en-de-toekomst/

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.