Commentaar

Goochelen met Belgische areaalcijfers

Het Belgische bureau voor de statistiek rijdt een scheve schaats.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) publiceerde deze week de voorlopige resultaten van de landbouwtelling. Zelfs een leek ziet in één oogopslag dat de publicatie niet kan kloppen. Volgens ADSEI krimpt het Belgische aardappelareaal dit jaar met een onwaarschijnlijke 21,6 procent ten opzichte van 2011. Het areaal zomertarwe krimpt 85,6 procent. Zomergerst wordt 43,7 procent minder geteeld. Het cichorei-areaal wordt 23,5 procent kleiner en de akkerbouwers telen bijna de helft meer zaaizaden, volgens ADSEI. In voorgaande jaren fluctueerden de arealen met gewassen meestal minder dan 10 procent.

Nu is het bij graan niet zo erg dat ADSEI er naast zit, want België is een stip op de wereldgraanmarkt. Maar bij aardappelen is het een ander verhaal. België is één van de grotere aardappelproducenten in Europa. Direct na de publicatie van ADSEI steeg de aardappelprijs op de termijnmarkt in Frankfurt. Want de aardappelsector zelf ging uit van een Belgische areaalkrimp van 7 tot 8 procent.

ADSEI geeft als verklaring dat de gegevens op een andere manier zijn verzameld vanwege bezuinigingen. In plaats van de gegevens te gebruiken die alle boeren moeten invullen voor EU-subsidies, maakt ADSEI nu gebruik van steekproeven. Dat is goedkoper, maar heeft een dramatisch effect. Overheden pleiten vaak voor transparante markten. Een eerste voorwaarde is dat statistici hun werk goed kunnen doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.