Commentaar

1218 x bekeken 17 reacties

Weidepremie uit opstalkorting

Adviesbureau CLM redeneert dat het totale voordeel van weidegang groter is dan alleen de premie die de boer ontvangt. Het indirecte imagovoordeel zou jaarlijks tussen 240 en 440 miljoen euro opleveren. CLM schrijft het hebben van derogatie toe aan weidegang. Derogatie betekent minder mestafzet. Voordeel: 1,5 à 3 cent per kilo melk voor alle melkveehouders.

Verder zouden melkveehouders door het weidegangimago minder strenge milieuregels hebben dan varkenshouders.
De becijfering voedt de weidegangdiscussie. Vraag is nu wie met deze impuls aan de slag moet.
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat de overheid weidegang met wetgeving moet belonen. Bevoordeel voor de boer met koeien in de wei via generieke maatregelen, zegt de NMV.
Dat is echter te zwaar op de overheid leunen voor wat feitelijk een marktkwestie is. Weidegang is geen zaak voor de overheid, ook al heeft staatssecretaris Henk Bleker met zijn ondertekening van het Convenant Weidegang die indruk gewekt.
Het CLM vindt dat opstallers aansprakelijk zijn voor imagoschade die ze aanrichten. Het is een glibberig pad waarop hij zich beweegt, maar het kan een impuls voor zuivelondernemingen zijn na te denken over een zelf-financierend premiestelsel. Als de zuivelindustrie zo overtuigd is van de marktvoordelen van weidegang, waarom dan de premie niet (deels) financieren uit een korting voor de opstallers?

Laatste reacties

 • rohaan1

  Waarom kan de retail de verantwoording niet nemen en de meerwaarde van weidemelk middels marketing-acties vertalen naar de eindverbruiker en zodoende een betere prijs maken voor weidemelk. Dit geeft een echte meerprijs zonder politiek gestuntel.

 • Sjaak

  Waarom weidegang niet verplichten, net zoals de verplichting tot mestverwerking en bouwen van emissiearme stallen...?
  Wellicht zou verplichte weidegang een dusdanige revolutie in de veehouderij teweeg brengen dat emissiearme stallen en mestverwerking niet meer nodig zijn!

 • politiek

  @rohaan en Sjaak. U heeft beiden gelijk. Het politiek gestuntel en het gestuntel bij de agro industrie is dan afgelopen. Veruit het grootste gedeelte van mestproductie is immers bij de rundveehouderij en dan zien die koeien ook geen daglicht meer. Beiden is tegen de maatschappelijke wens in van Nederland.

 • gvfarmer

  Weidegang verplichten? Koeien lusten het gras niet eens als het regent, de klei maakt het gras dan onsmakelijk. Slechte zomer dit jaar voor de koeien. Onder andere daarom blijven ze op stal. Wel hebben we op ruime afstand nog grasland in een andere polder. Daar gaat weiden wel goed. Daar gaan de droge koeien en pinken naar toe. Geen regels maken, want je heb met veel omstandigheden te maken!!!

 • Boertje22

  Inderdaad, gvfarmer, bovendien zijn er al regels genoeg.

 • teunisvdz

  @politiek
  Zien de koeien geen daglicht meer????
  Ooit wel eens in een moderne stal geweest, dat is niet meer dan een dak op pootjes, laten we dat soort rare uitspraken maar aan de dierenactivisten over en laten we ons tot de feiten beperken.
  Bovendien schijt een koe in de weide net zo veel als een koe op stal.
  Als de maatschappij de koe in de wei wil zien moet ze er ook bereid voor zijn om er voor te betalen. Maak het pak met weidemelk in de winkel een paar cent duurder en laat deze meerprijs naar de weidende boer gaan, dat is wel eerlijker dan de premie door de opstallende boer te laten betalen.

 • Sjaak

  @teunisvdz,

  Laten we ons inderdaad tot de feiten beperken!
  De koe schijt idd. net zo veel in de weide als op stal, maar loopt dan wel op de 'ideale vloer' .....de graszode met bodem scheidt nl. perfekt de urine van de mest en dat beperkt de emissie. Verder natuurlijk maximaal comfort voor het dier.
  Verder de bereidheid van de maatschappij om te betalen...Stel nu eens, dat de maatschappij niet meer bereid is om te betalen voor 'stalmelk', dan is de hele discussie over toeslag en heffing van de baan...Alleen nog maar weidemelk in de schappen. Tja,' license to produce' noemen we dat fenomeen of is dat een utopie?

 • info48

  Leo Tolhuizen stelt dat; weidegang een marktkwestie is, daar zet ik grote vraagtekens bij.
  In de markt is het zo; wie betaalt bepaald! in deze is het de publieke opinie/politiek die iets wil, maar de consument wil er niet voor betalen....dan is het wel heel gemakkelijk om dit maar op de producent af te wentelen.
  De politiek heeft hier wel degelijk een verantwoordelijkheid en moet die ook nemen!..............of zijn er helemaal geen rechte ruggen meer in Den Haag?

 • abtje

  @Info48 Wat zou de consument dan betalen? Melk van dieren die opgeteld exact een maand buiten lopen in de regen of brandende zon?
  Dus betalen ze elf maanden stalmelk en een maand weidemelk. Is dat niet vragen om ellende? Je belazerd de consument.
  Nu loopt ongeveer meer dan de helft nog buiten. Word die melk apart opgehaald en verwerkt? Nu hou ik ze een dag binnen en moet die dag dan ook apart gehouden worden?
  Kortom, je gaat een partij controleurs aan het werk zetten om te garanderen dat weidemelk wat is? In ieder geval geen weidemelk. Dan horen de koeien altijd buiten.

 • Mels

  Abtje,die consument wil toch belazerd worden????Hard roepen om koeien in de wei en vervolgens de meer kosten,die ik direct niet zie,niet wensen te betalen.
  Waarom zie ik die meerkosten niet?Hierom,de koe haalt zelf zijn vreten en brengt ook zelf zijn mest weg,drinkt water uit de sloot,als dat kan,ligt erg lekker te produceren in het gras en daarbij herstellen de klauwen ook nog eens?
  Als ik verkeerd redeneer dan hoor ik dat graag.

 • abtje

  Mels. als iemand belazerd wilt worden hoeven wij daar niet aan mee te doen. Op een dag wil die het niet meer en hebben wij het gedaan en is de vertouwensbreuk niet meer te hestellen.
  Kijk maar naar de Chineese consument, die vertrouwen hun eigen melkproduktie systeem niet. Dat willen we hier toch niet?

 • alco1

  @Mels. Je verwoordt precies wat een niet kenner denkt.
  De koe haalt wel zelf zijn vreten, maar versmeert ook veel.
  Zijn mest zelf wegbrengen doet ie, maar de verdeling, ho maar. Dit heeft in de mestwet plaatselijk ook verschralings gevolgen voor het land.
  Lekker produceren in het land. Als je ze de keuze laat met dit weer blijven ze binnen.
  Klauwen herstellen. Vergeet het maar met het sterk wisselende rantsoen met teveel water in het gras.
  Denk nu niet dat ik tegen weidegang ben, zelfs pleiter,maar dat is niet omdat het beter is.

 • Mels

  Gelukkig ben ik niet helemaal een koe leek en was hier deels wel mee bekend maar hoe zit t nou met de meer kosten want daar gaat t om.het weiden moet wel betaald worden en dekt de premie die meerkosten wel daadwerkelijk?????

 • alco1

  @Mels. Meerkosten is een begrip, daar kan niemand iets mee. Elke veehouder heeft zijn eigen omstandigheden. Bij de één is weidegang een meeropbrengst en bij de ander een schadepost. Het vakmanschap is hierin ook mede bepalend.
  De premie die er gegeven wordt kan nooit door het imagovoordeel berekend worden, maar geeft wel een impuls tot.

 • joannes

  Vraag de politiek eens waarom ze al die honden, waar ze mee aan een touwtje lopen, beschermen voor het weer? En ..... vooral hoe graag die huisdieren binnen voor de kachel liggen ipv buiten. Vraag ze ook eens op te letten wat hun huisdier graag doet wanneer de zon schijnt; precies, ze kruipen weg op een schaduw plek. Nu dat zijn dezelfde argumenten waarom de boeren de beesten zo gelukkig op stal zien leven. Een koe is niet uit op energie verspillen, ze wil zo efficient mogelijk haar vreten en haar rust. En dat dierenwelzijn staat nog los van de efficiëntie op het land. De wetenschap praat over micro en precisie bemesting voor maximale opbrengst én bodembescherming/ conservatie; nu, een kudde koeien is misschien vertrouwd en mooi om te zien maar voor precisie bemesting hebben ze geen aanleg. Ze rommelen maar wat aan!

 • Mels

  Ja joannes maar maak dat die mafketels maar es duidelijk....

 • W Geverink

  Dat aanrommelen van de koeien valt wel mee. Ik doe stripgrazen met vleesvee en in het najaar als de N voorraad in de grond bijna op is kun je presies zien waar de koeien urineren omdat daar het gras donkergroen is. Mijn conclusie is dat de koeien de mest en urine best goed verdelen op het perceel zolang de waterbak dichtbij is. Het probleem is dat wij boeren de koeien al weer hebben doorgeschoven naar een nieuw stuk gras voordat ze het werk kunnen afmaken…

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.