Commentaar

1532 x bekeken

Toekomstdenken op de ATH-vakbeurs

Technologie veranderde de landbouw en zal dat de komende jaren nog meer doen.

Dromen over hoe de landbouw zal veranderen is niet alleen voorbehouden aan fans van sciencefiction. De snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt op allerlei terreinen, dwingt elk bedrijf in de agribusiness om regelmatig een blik in de toekomst te werpen. Zelfs de meest nuchtere boer kan geen duurzame grote investeringen plegen zonder zich af te vragen hoe zijn bedrijf er over tien jaar uitziet. Met welke technieken moet hij reeds nu rekening houden bij het ontwerpen van een stal of bewaarplaats?
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie en automatisering is een bezoek aan de beurs Agro Techniek Holland (ATH) begin september de moeite waard. Vooruitlopend op deze beurs schetst Boerderij in dit nummer een realistisch beeld van toekomstige koeienstallen en akkers.
In de stal van de toekomst staat de koe steeds meer centraal. De techniek helpt de veehouder dit te managen. Is de robot in de melkveehouderij al volledig ingeburgerd, in de akkerbouw komt de ontwikkeling van autonoom werkende machines en werktuigen nog maar net van de grond. Over de hele wereld wordt driftig gesleuteld aan autonoom werkende trekkers en oogstmachines tot aan mini-veldrobots aan toe.
Mocht bij de laatste een technische doorbraak plaatsvinden, dan verandert dat op termijn niet alleen het beeld van de Nederlandse akkers ingrijpend, maar ook de teeltmethoden van gewassen. Nu worden gewassen in lange, rechte rijen gepoot of gezaaid. Grote, zware machines dwingen daartoe. Echter, met meerdere kleine veldrobots is het mogelijk gewassen pleksgewijs te zaaien en te verplegen, volledig aangepast aan de contouren en grondvariaties binnen een perceel. En als autonome miniwerktuigen ook de oogst overnemen, is structuurschade definitief verleden tijd. Maar voorlopig zijn de akkers en de landbouwbeurzen nog het domein van grote, imponerende trekkers en machines.

Of registreer je om te kunnen reageren.