Redactieblog

5 reacties

Ons kent ons gehalte te hoog

Het debacle van AB-Oost staat niet op zichzelf. Het zoveelste voorbeeld van een organisatie, die de veranderende tijd niet verstaat. Friesland Bank hetzelfde, een cumulatie van bancair onvermogen, waar mismanagement ook niet werd gecorrigeerd. Dirk Scheringa werd ook geen halt toegeroepen door de Raad van Commissarissen, afgezien van een enkel goed lid van die raad. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe kijken we over een paar jaar aan tegen Vion, groot gemaakt door Daan van Doorn met een zak geld van de ZLTO. Nog nimmer een met Duitsland concurrerende vleesprijs uitbetaald. Nu aan de vooravond van grote saneringen. Het komen en zijn van Vion doet mij denken aan de Greenery. Geforceerd gegroeid. Zichzelf een forceerde maatschappelijke verantwoordelijkheid opgelegd en het contact met de basis vervreemd. Zou dit ook geen les moeten zijn voor Friesland Campina? Haar strategie voor merken, acquisitie- en verwerkingscapaciteit is indrukwekkend, maar dan moet je wel je best doen om je leden te behouden, anders wordt je Greenery II. Mismanagement, de tijd niet verstaan, geen oog voor ontwikkelingen, contact met de basis verliezen. Hoe kan dat nou, terwijl we toch goede bestuurlijke structuren bezitten?
Bij onze coöperaties, ook private bedrijven, hebben we een voor het bedrijf verantwoordelijke directie. De directie staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De manier waarop directie en colleges van commissarissen worden samengesteld, je mag hier ook ons LTO bestuur onder scharen, is mijns inziens vaak de oorzaak van genoemde wantoestanden. Bestuurscolleges regelen hun vervanging met vertrouwenscommissies; commissarissen doen dat vaak via coöptatie. Beide zijn incestueus. Het ouwe jongens krentenbrood gehalte is ongezond hoog.
Organisaties, dit is de bijl aan de wortel van de democratie. Wordt wakker, organiseer open verkiezingen, geef meer transparantie. Geef vrijdenkers de ruimte. Laat leden kiezen; geef ze, met coöperatieve verantwoordelijkheid, betrokkenheid terug. De diversiteit in onze colleges wordt er beter van en daarmee zullen ze de tijd beter verstaan.

Laatste reacties

 • joannes

  Bijna helemaal mee eens! Waar ik het oneens mee ben is dat een democraties gekozen bestuur de oplossing zou zijn. Als of de boeren weten met welke criteria zij hun uiteindelijke klanten kunnen selecteren. De criteria voor een goed beleid bij Vion of FC zijn volgens mij voor de leden moeilijk te formuleren. Boeren moeten het bestuur afrekenen en selecteren op resultaten, zoals zij dat ook in hun eigen bedrijf doen. Wanneer boeren meer betrokken raken bij de resultaten van de cooperatie zal het bestuur sneller gecorrigeerd worden. Dat fusies hebben geleid tot machtige bolwerken is een evaluatie probleem. Cooperaties hebben altijd naar macht gestreefd om prijzen te kunnen beinvloeden. Dit blijkt in de praktijk een lege huls te zijn: het zijn de competatieve producten en producties die een cooperatie ¨price power¨ geven en niet het markt volume. Markt volume werkt zelfs averechts op markt problemen , omdat aanpassen moeilijker wordt naarmate de schaal toeneemt.

 • Mozes

  Joannes,ik ben het helemaal met jou eens en niet met Jan van Weperen. Jij zegt namelijk het tegenovergestelde van Jan van Weperen.
  De hele breedte van de leden is niet in staat de criteria voor goed beleid te definiëren. Het vermogen van een coöperatie om de producten van de leden maximaal te verwaarden komt niet uit volume maar uit het vermogen om comparatieve producten te ontwikkelen. Cono is hier een mooi voorbeeld van.

  Jan van Weperen vindt dat FrieslandCampina niet zijn best doet om leden te behouden? De leden kunnen een premie van vijf cent krijgen als ze vertrekken, maar niemand vertrekt! Als DOC vandaag een dergelijke premie zou geven en de veehouders zouden vrij toe kunnen treden tot FrieslandCampina hoeveel leden zou DOC dan morgenvroeg nog hebben?


 • Mozes

  Vervolg:
  Verder wordt er een verband gelegd tussen de grootte van de coöperatie en het ontstaan van management problemen. Ik heb juist de indruk dat bij de kleinere coöperaties van vroeger waar de leden dicht bij het bestuur stonden en zich rechtstreeks konden uitspreken over het beleid de grootste problemen voorkwamen. Ik was vroeger lid van zuivel-coöperatie Ormet die in 1990 in chaos en wanbeleid is geëindigd. Wat te denken van coöperatie Heino Krauze waar de financiële problemen zo groot waren dat sommige veehouders zelfs hun boerderij hebben moeten beëindigen omdat ze de financiële last van de coöperatie op hun eigen bedrijf niet konden dragen?
  Klein en leden die dicht bij het bestuur staan is geen garantie voor goed beleid.

  De enigste oplossing lijkt mij dat we veel kritische moeten zijn over de raad van commissarissen en het accountantsbureau.

 • agratax2

  Mozes ik ben ik met je eens dat de leden wel wat kritischer mogen zijn op hun bestuur en directie. Ik heb de ervaring dat deze lichamen de boeren als klapvee zien. Ze voelen zich doorgaans ver verheven boven de vergadering van leden. Hier zit het venijn als boer / lid mag je eenvoudig geen vraag stellen anders dan over de gang van zaken aangaande je boeren bedrijf(afname, grote transport etc.) maar niet over management en personeel zaken waar je meer over wilt weten. Mijn ervaring is dezen dat je bij moeilijke vragen geen antwoord krijgt anders dan na de vergadering onder 4 ogen. Over openheid gesproken binnen de coöperaties.

 • boerbenning

  mozes, de 'niet leden' (zoals duitse melkveehouders die wel ledenkapitaal inbrengen maar geen stemrechten hebben)en totaal geen inspraak hebben zijn al vertrokken nav. de voorgenomen fusie met nordmilch oftewel dmk. Het bestuur is vergeten waarom en door wie ze zover gekomen zijn!!!! Tegenwoordig wordt de basis oftewel de achterban vergeten maar die mag de vuile was wel ruimen om dat die nog wel communiseren met de boeren.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.