Redactieblog

739 x bekeken

Ondergaande satelliet

De precisielandbouw is afhankelijk van de stand van de hemellichamen, net als de Maya’s dat vroeger waren.

Een paar maanden geleden was ik in Mexico. Dat land heeft een keur aan bezienswaardigheden uit de periode voordat de Spanjaarden het veroverden. Azteken, Olmeken, Zapoteken, andere ‘teken’, en natuurlijk de Maya’s. Al die volken hebben ingewikkelde kalenders ontwikkeld, waarin de zon, de maan en de sterren een rol spelen. Een poosje geleden is een heel oude gevonden, niet in Mexico maar aan de andere kant van de grens, in Guatemala. De bewoners van dat land heten Guatemalteken, dat zal wel geen toeval zijn, na al die andere teken.

De nieuw gevonden kalender stamt uit 900. Alle teken hadden hun eigen kalendersystemen. Hun kalenders waren niet bedoeld om verjaardagen te onthouden, ze waren noodzakelijk voor de landbouw. Hij gaf aan, op basis van de stand van de zon, de maan en de sterren, wanneer het tijd was om te zaaien, te dunnen en te oogsten. Je kon er het begin van de regentijd en van de droge tijd mee vaststellen. Je moest immers wat, zolang de klok en onze jaartelling nog niet waren uitgevonden. Ik neem aan dat de biologisch-dynamische (bd-) landbouw zijn ideeën over zaaien op bepaalde data op een vergelijkbare manier heeft ontwikkeld. Het lijkt me wat overbodig, na de uitvinding van de klok, de radio en Nieuwjaar. Hoewel, mijn grootvader had nog nooit van bd-landbouw gehoord, toch nam hij aan dat afgaande maan meer kans op regen gaf. Het kan best. De maan veroorzaakt eb en vloed, dus waarom zou hij geen invloed op het weer hebben, of op de waterhuishouding.

De Maya’s en de bd-boeren hadden en hebben dus van alles met zon, maan en sterren. Inmiddels heeft zich daar een nieuwe groep bij gevoegd: de boeren die aan precisielandbouw doen. Zij hebben een uitgebreid satelliet-ontvangstsysteem op de trekker, dat werkt op basis van radiosignalen. Satellieten zijn eigenlijk kunstmanen, zo heetten ze zelfs toen ik nog jong was. Net zoals de maan periodiek ondergaat, zo gaan ook satellieten onder. Met directe gevolgen voor de precisielandbouwer. Want als er te veel satellieten achter de horizon verdwenen zijn, is er geen signaal meer en moeten de werkzaamheden worden gestaakt. De trekker wordt dan stilgezet.

Moderne ontvangers gebruiken signalen van allerlei satellieten, niet alleen van de 24 satellieten die tot het gps-systeem behoren, maar ook van Russische satellieten. Voor nauwkeurige positiebepaling zijn vier signalen tegelijk nodig, soms zijn die er niet. Dat speelt vooral op kavels waar ook nog eens schaduw van bomen of gebouwen is. En anders dan bij zaken met een ruime marge, zoals bij het volgen van vrachtauto’s, komt het bij precisielandbouw op de centimeter aan. Zo is de landbouw opnieuw afhankelijk van de kosmos.

Of registreer je om te kunnen reageren.