Redactieblog

1194 x bekeken

Omslag?

Volgens de jongste projecties van Oeso en FAO, die een paar weken geleden zijn gepubliceerd, zullen de agrarische wereldmarktprijzen de komende tien jaar eerder dalen dan stijgen, althans als je rekening houdt met de inflatie.

Dat zou betekenen dat er een eind komt aan de reële stijging van deze prijzen van de afgelopen tien jaar. De dalende trend van de decennia daarvoor zou zich min of meer hervatten.

De omslag in de prijsontwikkeling heeft te maken met de verwachte tragere groei van de vraag voor veel producten. Zo zou het verbruik van voergraan nog maar 1,5 procent per jaar stijgen tegen 2,7 procent in de laatste tien jaar. Voor plantaardige olie zijn deze percentages respectievelijk 2,0 en 5,2, voor pluimveevlees 2,2 en 3,4 en voor kaas 1,6 en 2,0. Deze cijfers bieden geen steun voor de optimistische verhalen over sterk groeiende afzetmogelijkheden op de wereldmarkt, die in Nederland vaak zijn te horen.

Interessant is de stelling van Oeso/FAO dat de marges van de (intensieve) veehouderij zullen verbeteren, doordat de prijzen van plantaardige producten minder stijgen dan die van dierlijke producten. Ook dat zou een duidelijke omslag betekenen. Sinds 2001 zijn de reële wereldmarktprijzen van vlees namelijk met een kleine 20 procent gestegen en die van zuivel met 40 procent. De graanprijzen gingen echter met 60 procent omhoog en die van plantaardige olie met 100 procent. Ondanks de verwachte omslag zal de productie van varkens- en pluimveevlees in de EU de komende tien jaar maar half zo snel groeien als in het recente verleden. Strengere eisen op het gebied van milieu en dierwelzijn kunnen daarbij een rol spelen.

De melkproductie in de EU zou na de quotering slechts beperkt stijgen: zo’n 6 procent in tien jaar. Wereldwijd zal de productie met bijna een kwart omhoog gaan. Het einde van de quotering leidt dus, anders dan sommigen denken, niet tot een groter marktaandeel voor de EU. De melkprijs in de EU zou in 2021 ongeveer hetzelfde zijn als in 2009-2011, namelijk zo’n 31 eurocent. Intussen is er dan wel zo’n 20 procent inflatie geweest.

De projecties beloven dus niet echt een vetpot voor de EU-veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.