Redactieblog

6 reacties

Melkpower

Er is in Nederland nog veel onbenutte productiecapaciteit voor melk.

De verwachting is dat bij afschaffing van de quotering de melkproductie gaat toenemen; over het percentage verschillen de opvattingen. Dat varieert van 10 tot 20 procent.

Wanneer je de ontwikkelingen van de afgelopen jaren observeert, constateer je dat produceren duur is geworden; kosten voor voer, energie, arbeid en grond maken melk duur, dus zowel de vaste als de variabele kosten. Dat verhoogt de kwetsbaarheid; deze verhogingen zijn structureel en daarbij komen nog de kosten van mestbewerking.

Het kon en kan allemaal, doordat de melkprijs over de laatste drie jaar acceptabel is, maar wat gaat die de komende jaren doen?

De economische recessie heeft de meeste boeren in directe zin niet geraakt, maar dat kan wel eens anders worden, wanneer de structurele kostprijsontwikkeling niet wordt gecompenseerd door een hogere melkprijs. Voor een hogere melkprijs heb je meer markt nodig. Wereldwijd is die er wel, sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Oost-Europa en de Bric (Brazilië, Rusland, India, China). Een kwetsbaar evenwicht op dit moment; we moeten ons niet uit de markt prijzen.

Die extra melk in Nederland, die  gaat er komen. Boeren willen overleven en productieverhoging en vaak daarmee kostprijsbeheersing of –verlaging zien we daarvoor als goede strategie. De zuivelbewerkers maken zich ook op voor na 2015, de verwerkingscapaciteit wordt fors opgevoerd en nieuwe verwerkers dienen zich aan. Overduidelijk dat de succesvolle prijsbetalers over stabiele interessante markten beschikken; alleen dan zijn zij goede partners voor boeren.

Melkveehouderij wordt de komende jaren nog meer een tricky activiteit, de gevoeligheid ligt overal, dicht bij huis en ver weg, op veel zaken hebben we maar beperkte invloed. De meermelk gaat de competitie tussen boeren concurrerender maken en ook dat heeft een kostprijsverhogend effect.

Strategisch boeren met een visie over wat kan komen is voor elke boer nu nog meer een must, dan het al was. Dat is de echte melkpower.

Laatste reacties

 • poldes

  de wil van de wereldse zuivelverwerkers om in Nederland een fabriek/s/investering te doen hebben ,is verheugend;of zou heel de zuivelwereld weten dat de Nederlandse melkveehouder het beste en goedkoopste product produceert.

 • joannes

  Melkpower is vooral Melk Productie Power! De Power heeft zijn oorsprong in 2 en misschien wel 3 redenen maar er zijn er meer:
  1)De Melk Quota valt weg,
  2)De lage kosten voor vreemd geld: rente lasten,
  3)De investeringen in capaciteits uitbreiding om eindelijk eens méér te melken en daarmee inkomen te genereren,
  4)De ruime fiscale tegemoed koming voor ¨duurzame¨ investeringen.
  5)De adviseurs en toeleverings bedrijven die aan promotie doen ivm de Melk Quota wegval en projecten verkopen.
  En mogelijk nog een paar motieven, maar duidelijk is dat het aan Melk Productie Power niet ligt om de melkplas te vergroten. Waar moet die melk heen? De verwerkers moeten een oplossing vinden in? FC wil een melkpoeder fabriek bouwen in Barneveld. Fonterra komt naar Nederland. Laten we hopen dat ze in de rest van de wereld niet uitbreiden want anders gaat de rauwe melk opbrengst prijs hard dalen. Ik kan me niet voorstellen dat Nederlanders of Duitsers ineens meer melk producten gaan drinken of eten omdat er in Nederland meer geproduceerd gaat worden. De ¨goede¨ Nederlandse opbrengst prijs zal verwaterd worden met de (veel) lagere internationale. Ik vraag me af wat de werkelijke strategie is van deze uitbreiders. Jan noemt het: ¨de competitie tussen boeren¨ voor de laagste kostprijs!

 • DG

  Ondanks de vergroting van de capaciteit van de zuivelbewerkers in Nederland en de vestiging van nieuwe, zal elke melkveehouder na moeten denken over hoe het melk van het eigen bedrijf vermarkt en dus afgenomen wordt. Marketing van het eigen bedrijf is de enige manier om competitie met andere melkveehouders aan te gaan en niet alleen op de kostprijs te concurreren.

 • W Geverink

  De geschiedenis herhaald zich. Het zou gepast zijn dat deze keer de rekening voor de opslag en het dumpen van boter en poederbergen niet wordt neergelegd bij de belastingbetaler maar bij de veroorzakers zelf.

 • Sjaak

  Leuk geschreven en de auteur steekt hiermee melkend Nederland een veer in haar bekend lichaamsdeel...;)
  Toch zitten er een aantal tegenstrijdigheden in zijn verhaal, misschien wel bewust!
  Enerzijds wordt melkpower direct gekoppeld aan de onbenutte productiecapaciteit, die straks benut zal worden, anderzijds heeft die melkpower niet het gewenste effect op de kostprijsontwikkeling. Hierdoor zullen we ons ongetwijfeld uit de markt prijzen, dat betekent 'self destruction power'...
  Eigenlijk moeten we concluderen, dat de rendabele productiecapaciteit al lang is overschreden!
  Mijn visie is dan ook, dat op termijn de melkproduktie minder zal zijn dan de huidige. Simpelweg vanwege de reden, dat het niet meer loont om meer te produceren. Het LEI heeft al een tijdje geleden geconcludeerd, dat schaalvergroting niet altijd tot kostprijsverlaging heeft geleid, eerder tot verhoging. Ook het evalueren van een strategie behoort tot het bepalen van een strategie en voor sommigen zou saneren wel eens gunstig uit kunnen pakken!
  'Minder' betekent soms 'meer'...

 • joannes

  Hierbij een intressante video van een oude bekende uit de Campina familie die het ook niet eens is met ¨uitbreiding¨. Als je goed luistert hoor je dat de Goudse kaas al in New Zealand maken voor export! Dus concurreren op de wereld markt met (unieke) Kaas (50% van de melkplas wordt hiervoor aangewend) kan je vergeten. http://www.youtube.com/watch?v=0jOuizgLKDs

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.