Redactieblog

5 reacties

Meer geld voor weidegang

Geloof het of niet, maar ik ben het helemaal eens met de opstelling van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) inzake de beloning voor weidegang. Vooral omdat de motivering me aanspreekt.

NMV constateert dat grote bedrijven als Zwitserleven en Philips veel geld besteden voor een positief imago. In vergelijking daarmee kan de melkveehouderij vrij goedkoop via de weidegang het imago in standhouden, dan wel op te poetsen.
Via maatregelen van de regering in het kader van mest- ammoniak- en ruimtelijke ordeningsbeleid moeten financieel gunstige mogelijkheden voor boeren met de koeien in de wei worden geregeld. Het convenant weidegang, dat ook door de overheid is ondertekend, biedt daarvoor ook alle ruimte.
Ik zou nog verder willen gaan. Onze inkomenstoeslagen uit Brussel komen op de helling. Een groter deel van deze toeslagen zou naar bedrijven moeten gaan die de koeien in de wei laten lopen. Het is een maatschappelijk gewenst bedrijfsvoering. Elke boer, ook degenen die de koeien altijd op stal hebben, profiteert hiervan. Wat is dan logischer dat de boeren, die dit geld voor de sector verdienen, ook extra profiteren?
Graag ondersteun ik de voorstellen van de NMV. Daar bovenop nog extra geld uit de toeslagpot van Brussel en een hogere opslag van de FrieslandCampina. De prijs, die Cono betaalt, zou als uitgangspunt kunnen dienen.

Laatste reacties

 • Mozes

  Ik heb de NMV nooit serieus genomen. De DDB afsplitsing zag en zie ik als de absolute dorpsgek van de melkveehouderij sector. Het standpunt van de NMV over weidegang is echter het eerste wat ik wel serieus neem. Het verschil wat dit standpunt heeft met alle andere standpunten is dat het gebaseerd is op marktinzicht. Het is een standpunt wat is ontstaan met de blik op de samenleving en consument en niet met de blik op zichzelf zoals met eerdere standpunten.

 • poldes

  Het imago van de melkveehouder is goed.
  Je krijgt in Nederland de kans niet om een jaar lang slechte melk te leveren.
  Ook een melanine vervuiling komt niet van een melkveehouder.
  dioxine kwam van een veevoerbedrijf .
  als er een Nationale wetgeving ten aanzien van mest en ammoniak wordt opgelegd;dan nog is de melk en kwaliteit brandschoon.
  Dat zulke wetgeving bij invoering als een probleem bestempeld wordt;wil niets over het imago van de melk en melkveehouder zeggen.
  Het zogenaamde (niet bestaande)slechte imago van de nederlandsche melkveehouderij,wordt door zuivelverwerkers uit de kast getrokken om de grondstoffen goedkoop binnen te krijgen.
  als dat weg geebt is komen deze zelfde bestuurders via lto weer om de koeien in de weide te doen om het zogenaamde(niet bestaande)slechte imago te verhogen.
  Dit is cammouflage prijs en toonzettings politiek over de ruggen van nedrlandse zuivegrondstoffen producenten van wereldformaat.

 • joannes

  Bijna 9 % van de NL melkproductie wordt gebruikt voor consumptie melk! Dit vlgs: http://productschapzuivel.nl/pz/productschap/publicaties/zic/zic2011.pdf pagina 15 En bijna alle Supermarkten verkopen weidemelk zie: Ditrifood
  Onafhankelijke nieuws site voor supermarkten. Bij zoekopdracht ¨weidemelk¨
  Resultaten 2355 artikelen over weidemelk per 20/8/2012 Met als voorbeeld een LTO bericht dat 1/4 van de melkveehouders voordurend opstalt.
  http://www.distrifood.nl/web/Nieuws/Fabrikanten/Fabrikanten-artikel/143471/Koe-bij-bioboer-200-dagen-in-de-wei.htm
  Denk ik dat er nog net genoeg ¨collega´s¨ zijn die voor het imago kunnen zorgen! De marketing van en voor de boer loopt ver, heel ver vooruit...... Het is een kwestie van volgen!

 • T@deler

  Tja heel goed van de NMV om zich zorgen te maken over de imago van de melkveehouderij.
  Hopelijk roepen ze nooit weer op om bij lage melkprijzen de melk met de giertank op het land te dumpen.

 • Leo van Malsen

  Ik heb een jaar of 2-3 al eens een plan ingediend via Bosma Zathe en daar nooit meer iets over gehoord, het ligt in het verlengde van dit verhaal: Weidegang en weidevogels gaan goed hand in hand. Stel dat de boer die zijn koeien laat weiden per liter een onbelaste + van 2 cent krijgt. Deze plus moet er dan op de eindprijs, dus in de supermarkt, weer op zodat de consument betaalt voor deze 'natuurmelk' Dit zou een mooie stimulans zijn voor de boer. Bovendien kan de weidevogel en zijn problemen en bedreigingen op het melkpak worden afgebeeld. Zo ontstaat er meteen meer begrip voor noodzakelijk ingrijpen op bijvoorbeeld de vossenpopulatie of predatoren in het algemeen.

  Op een lezing onlangs van Boer en Natuur heb ik dit ook nog even genoemd. Volgens de spreker was de markt hier nog niet klaar voor. Op mijn vraag waar hij dat op baseerde kreeg ik tot 3 x geen antwoord. Ik denk dat hij meer vreesde voor zijn eigen baantje als dat overbodig wordt door een dergelijke eenvoudige maatregel.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.