Redactieblog

854 x bekeken 2 reacties

Het coöperatieve pad

Afgelopen week mocht ik Rabo-bestuursvoorzitter Piet Moerland spreken voor een interview. Het ging over de coöperatieve missie.

Hij gaf aan dat mensen een natuurlijke geneigdheid hebben blij te worden als ze zien dat andere mensen gelukkig zijn. En dat dit de wens tot samenwerking innerlijk verankert. Mooi! Zo bezien is je bijdrage aan het geluk van anderen ook 'welbegrepen eigenbelang'.

We spraken over 'het bewandelen van een pad'. Iedereen is ergens mee bezig. In coöperatieve context: directie, medewerkers, bestuur / raad van commissarissen, ledenraad, leden - iedereen zet zich in. Ergens voor. Met missie statements, ambitieuze doelen en mooie kernwaarden.

Door samenwerking profiteer je van schaalvoordelen. Door gezamenlijk te investeren in markttoegang kun je een faire of zo gunstig mogelijke prijs realiseren. Door samenwerking creëer je nieuwe mogelijkheden om je vermogens te ontplooien. Kun je anderen laten zien wat je in je hebt en de bevrediging hiervan ervaren.

Bij de Rabobank heeft men het in deze financiële crisistijd over 'herbronning'. Men gaat terug naar de basisvraag: waartoe zijn we er -in hun geval- als coöperatieve bank? Waarop richt zich de gezamenlijke inzet? Waaraan ben je dienstbaar? Wat is de bijdrage die je wilt leveren?

We bewandelen allemaal een pad. Breed of smal, met kuilen, snel of met vertragingen. Kunnen we de uiteindelijke richting van dat pad voor onszelf helder krijgen? Zou vervolgens niet blijken dat veel van ons eigenlijk eenzelfde pad bewandelen? Want is er niet een hoger coöperatief doel voorbij de zo gunstig mogelijke prijs?

Bewandelaars van het coöperatieve pad werken samen met behoud van zelfstandigheid, vanuit solidariteit en wederkerigheid, met een focus op de reële langetermijnbehoeften van mensen en hun gemeenschappen.

Kunnen coöperaties elkaar en derde partijen niet uitnodigen samen één pad te bewandelen? In hun duurzaamheidsbeleid tenminste? Samen investeren in duurzame energie bijvoorbeeld? Eén 'stuwende en vernieuwende kracht' vormen, zoals de Rabo-missie beoogt. 'Bouwen aan een betere wereld, volgens het motto van het VN-Coöperatiejaar.

Lijkt me mooi en lijkt me tijd!

Laatste reacties

  • Roelof Wijnholds

    Wat en mooie gedachten, het ontroert mij wel haast. Die zelfde RABOBANK was ook zeer coöperatief in het mogelijk maken van een illegale Accountants-Advocaten constructie. Conflicterende interesses liggen hierbij natuurlijk altijd op de loer en daarom is het ook verboden dat Advocaten andere belangen zouden moeten dienen dan alleen die van de eigen cliënt natuurlijk! RABOBANK zorgde voor de bankrekeningen en INTERPOLIS ( RABO ) voorde beroeps aansprakelijkheid verzekering. Lekker dienstbaar?

  • zozo

    Als de bron(nen) maar niet vervuilt zijn,dankzij toedoen van de bank met ideeen.Toeleggen op je kerntaken op verantwoorde wijze niet alle eieren onder enkele hoenders leggen met fikse kortingen en de rest laten barsten.Cooperatie voor grote boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.