Commentaar

6 reacties

Draagvlak geen individuele kwestie

De ZLTO vindt dat boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen, aantoonbaar moeten werken aan hun maatschappelijk draagvlak.

Zo wil ze de stagnatie in bedrijfsontwikkeling in Brabant doorbreken. Starre regels voor bijvoorbeeld bouwblokgrootte verhinderen vaak niet alleen bedrijfsuitbreiding, maar ook verduurzaming.

Regels zijn nodig om burgers en ook ondernemers te beschermen, maar schieten soms door. Plaatsing van een luchtwasser waar de hele omgeving blij mee is, mag niet stranden op een kleine overschrijding van de bouwblokgrootte.

Een prima initiatief. Lastiger wordt de invulling. Wat moeten deze veehouders concreet doen? Wat is dat, aantoonbaar werken aan draagvlak? Een verplichte gratis barbecue voor de hele buurt? Sponsoring van de voetbalclub? Elk jaar open dag? Gevaar is dat de ‘draagvlakmaatregelen’ zelf tot betuttelend voorschrift verheven worden, en dan schieten ze hun doel voorbij.

Daaraan vooraf gaat nog de principiële vraag of het een boerenorganisatie past om aan te sturen op uitbreiding van de eisen die gelden voor een bouwvergunning. En er is nog iets. Draagvlak is maar ten dele een individuele kwestie. Voor een groot deel is het gebrek aan draagvlak een sectoraal, landelijk knelpunt. Een goodwillactie in het dorp helpt vast, maar kan dat probleem niet oplossen.

Laatste reacties

 • politiek

  Opmerkelijk vond ik vandaag het artikel wat ik gelezen heb in vakblad boeren business. Ook bisschop Liesen van Breda heeft zorgen. De ,,C,, is weg uit ZLTO , maar ook uit het beleid ?. Naast de doodgewone economie is er ook een zorgplicht naar voedselveiligheid en milieu. Wat hebben we bereikt met die wedloop de afgelopen jaren.? Nog mogelijk een groter gevaar is genetische modificatie van gewassen ? . Zijn het de risico,s en nadelen allemaal wel waard om die kant op te gaan. ? We moeten terug naar een systeem van gewoon tevreden boeren met een gewoon inkomen waarvan je kunt leven en verantwoordelijk wilt omgaan met de natuurlijke middelen die je hebt. Inkomstensteun moet er niet zijn aan de ,,top,, maar meer aan het ondereind zodat meer boeren bestaansrecht hebben en die correct om weten te gaan met de natuurlijke middelen die je hebt.

 • Noordam2

  als u een aanvraag doet voor een vergunning wordt dat wettelijk getoetst door deskundigen, daar gaan we tenminste vanuit.
  dan gaat een gemeenteraad en B en W zich daar nog over buigen en zelfs daar gaat het soms al niet helemaal goed. lang niet alle (amateur) bestuurders zijn neutraal, maar goed na veel discussie komt er dan wel of geen vergunning.
  nu wil de ZLTL, notabene ONZE belangenbehartiger dat de vergunningverlening van uw goedwillende buren af gaat hangen
  toen ik het las in het Agrarisch Dagblad heb ik het wel 3 keer overgelezen
  niks geen deskundig overleg maar de waan van de dag gaat agrarisch Nederland inkleuren
  en aan zo;n organisatie betaald u uw contributie??

 • politiek

  Noordman2, Inderdaad niet alle (amateur) bestuurders zijn neutraal. Ook raadsleden niet. Vooral niet als ze ook een zwijgplicht hebbben. Er zijn meerdere voorbeelden van zwijgplicht in klankbordgroepen waar ook ZLTO bestuurders zich aan behoorde te houden. Die kunnen en mogen dan al niet meer communiceren naar de eigen achterban. Niet meer naar de eigen leden toe dus. Je creeert op dergelijke werkwijze misschien een simpele overwinning op korte termijn ( ook nog met zwijggelden) maar de argwaan van de burger naar de veehouderij stijgt zeer begrijpelijk.
  Als dergelijke werkwijzen al zover is doorgedrongen dat naast het verdwijnen van de ,,C,, uit de ZLTO , men ook zorgen heeft over de ,,C,, in het beleid is begrijpelijk.

 • joannes

  Door het niet makkelijker te maken wordt er minder uitgebreid en het aanbod vermindert. Wanneer het aanbod vermindert stijgen de opbrengst prijzen. Wanneer de opbrengst prijzen stijgen is er minder behoefte aan uitbreiding!

 • minasblunders1

  Of juist meer Joannes. Daar heeft Klaas Sjoerd Meekma ooit eens over geschreven: als een Franse boer merkt dat de prijzen stijgen, dan leunt hij tevreden achterover want hij hoeft niet uit te breiden om de kost te verdienen. Als een Nederlandse boer dezelfde boodschap krijgt zegt hij: uitbreiden maar, des te meer levert het op.

 • politiek

  Inderdaad , maar Ik denk dat die Griekse boer de slimste is. Die blijft doodgewoon altijd tegen dat boompje hangen , want het geld komt toch wel. Van de Nederlandse boer akltijd want die meent dat alles maar groter en groter moet en van die Franse boer in de periode dat hij werkt.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.