Commentaar

947 x bekeken 1 reactie

De koek wordt rap kleiner

Nu het nieuwe mestbeleid concreter wordt, neemt grondhonger serieuze vormen aan.

De komende jaren wordt het interessant op de grondmarkt. De vraag zwelt aan. Twijfel aan hoe mestmarkt en -beleid er straks uitzien en de zorg voor voldoende voer, maken dat veehouders naarstig op zoek zijn naar grond. De vraag vanuit de akkerbouw komt daar nog bij, zij het dat grondnood er minder nijpend is. Akkerbouwers willen graag groeien in oppervlakte vanuit de algemene wens tot schaalvergroting. In de veehouderij grondschaarste echter een gevólg van schaalvergroting; bij meer dieren moet meer mest worden geplaatst en meer voer geproduceerd. Grondgebrek heeft op veebedrijven meer het karakter van een probleem.

Bedrijfsadviseurs van accountantsbureaus vertellen in Boerderij hoe ze het gevecht om hectare-huurgrond in alle hevigheid zien losbarsten. Wat daar bij opvalt is dat de honger het grootst is in Oost en Zuid, waar boeren met een mestoverschot vanaf volgend jaar hun mestafzet moeten contracteren. Zeker zo opvallend is dat in de andere gebieden boeren de indruk wekken nog tijd te hebben, terwijl toch wel duidelijk is dat wie grond erbij wil huren, er rap bij moet zijn.

Overigens moet elke ondernemer zich afvragen tegen welke maximale prijs hij wil huren. Meer vraag betekent duurder huurland, en ergens komt het moment dat mest afzetten en voer bijkopen bedrijfseconomisch interessanter wordt. Het is dan ook weinig verbazend dat daarover inmiddels ook in de boerenpraktijk wordt nagedacht. Vanuit de melkveehouderij klinken concrete plannen door van bedrijven met een zeer zware veebezetting – tien koeien per hectare – bij afzet van bewerkte, kiemvrije en daardoor exportwaardige mest. Mestraffinage, nog in de kinderschoenen, kan dit proces nog versterken.

De vernieuwingen tekenen zich echter nog onvoldoende helder af om er een houding van wie-dan-leeft-wie-dan-zorgt op na te houden. Haast is nodig: liever vandaag dan morgen voldoende grond regelen. Góed regelen, want voor velen is het de eerste stap op de pachtmarkt.

Eén reactie

  • minasblunders1

    De meeste intensieve bedrijven weten het al lang: hoe intensiever je bent, hoe gunstiger de mestwet uitpakt. Ze zullen wel gek zijn om te extensiveren. Zitten ze straks net als de extensieve collega's met een stikstof- en fosfaattekort, terwijl ze nu hun grond ruimschoots kunnen bemesten.

Of registreer je om te kunnen reageren.