Commentaar

25 reacties

Bikkelaar komt niet aan afmaken toe

Bleker heeft te weinig klaargespeeld, maar dat ligt meer aan de tijd dan aan zijn inzet.

Twee jaar heeft hij 'gebikkeld' voor de sector. Hij wil graag nog even doorgaan. Dat zegt demissionair staatssecretaris Henk Bleker tegen Boerderij in de aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen. Het is voor het eerst dat hij zich openlijk uitlaat over zijn toekomst. Of het ervan komt, is koffiedikkijken. Er zijn te veel onzekere factoren zoals de verkiezingsuitslag, de grootte van het CDA en de kabinetsformatie. Waarschijnlijk lijkt het op dit moment niet, maar juist Bleker weet als geen ander hoe een balletje raar kan rollen in de politiek.

Een definitieve eindbalans van de erfenis van deze kleurrijke en veelbesproken staatssecretaris is nog niet te maken, alleen een voorlopige. Buiten de landbouw staat zijn imago wel vast: natuurvijand nummer één. Hij ontwikkelde zich tot één van de boegbeelden van dit 'ondernemerskabinet' dat afrekende met 'linkse hobby's' cultuur en natuur.

Binnen de landbouw heeft Bleker hiervoor waardering geoogst, maar ook nog steeds scepsis. Heeft zijn gebikkel echt iets opgeleverd? Op enkele hoofdpijndossiers is weinig tot niks bereikt, zoals de Hedwigepolder, de positie van de intensieve veehouderij en de megastallen. Het mestbeleid heeft een zwengel gekregen, maar is nog niet afgerond. Bleker drukt door als het gaat om verplichte mestverwerking, maar kan niet garanderen dat de veestapel niet alsnog aan banden wordt gelegd. Zelf noemt hij zijn antibioticabeleid als succes. En in Europa ijvert hij voor werkbare vergroeningsnormen, maar die buit is nog lang niet binnen.

Het denken over natuur is onomkeerbaar veranderd, zegt Bleker zelf. Hij verwacht niet dat zijn beleid door een eventueel linkse regering wordt teruggedraaid. Met recht, waarschijnlijk, want een volgend kabinet zal nog minder geld om handen hebben dan dat van Rutte.

Bleker heeft onmiskenbaar zijn nek uitgestoken voor de landbouw, maar komt op veel punten niet aan afmaken toe. Dat ligt meer aan tijdgebrek dan aan zijn inzet.

Laatste reacties

 • agratax2

  Moet frustrerend voor Bleker zijn. Een troost veel van zijn voorgangers hebben te kort gezeten in het Haagse bolwerk om hun voorgenomen taken af te maken. Politiek een erg ondankbare taak in tijden van geldgebrek.

 • minasblunders1

  Even een correctie: Bleker heeft niet gebikkeld voor de sector, maar voor een (klein) deel van de sector!

 • joannes

  Precies @minasblunders1 Bleker heeft voor een select groepje ¨ondernemers¨ gebikkeld in de vorm van: ¨meer ondernemers ruimte en vooral ondernemers tegemoedkomingen¨ om innovatief en schaalvergrotend het gemiddelde agro gezinsbedrijf er uit te concurreren. Hij had wat intelligenter met zijn werkelijke achterban moeten omgaan en ze moeten voorlichten hoe al die maatregelen in de praktijk werken. Dan had hij ook nog wat geld in zijn zak kunnen houden en daarmee meer koeienboeren, varkensboeren en pluimveeboeren aan het werk gehouden.

 • HvdR

  joannes, bij de ware socialist gaat het niet om het consolideren van winstmarges of creëren van omzetstijgingen of nieuwe afzetgebieden teneinde aan de hedendaagse verwachtingen van markt en consument te voldoen, maar enkel om het verdelen van de werkgelegenheid, ook al zou dat een daling van de arbeidsproductiviteit betekenen. Waarvan akte!

 • joannes

  HvdR bij de ware kapitalist gaat het om een vergoeding voor geinvesteerd eigen kapitaal en daarmee zoveel mogelijk kapitaals groei te realiseren met zo weinig als mogelijk risico. Je kan dit bereiken alleen bereiken door je kapitaal te laten ¨werken¨ . Met rente is er nu een negatief rendement na correctie voor inflatie, dus dat betekent investeren. Liefst zo kort mogelijk ivm het te lopen risico. Onze Minister Bleker heeft ervoor gezorgd dat het kort investeren zo intressant is geweest met de versnelde afschrijvingen en subsidies voor innovaties dat hij voor kapitalisten een superminister is geweest: die de waarde van het gemiddelde gezins bedrijf, het kapitaal van een gezinsbedrijf, heeft doen dalen of waardeloos heeft laten worden. Dus al die kapitalisten zijn geholpen door Bleker aanzienlijk rijker geworden ten koste van die gezinsbedrijven. Dat ze daarmee de agro kostprijs in Nederland verlaagd hebben en nu ook naar China melkpoeder kunnen exporteren is handig voor handelaren en containerbedrijven maar daar heeft de gemiddelde Nederlandse boer geen boodschap aan. Iedereen denkt dat meer voor Nederland meer voor iedereen betekent, maar dat is niet zo, het is meer voor een paar slimmerikken die mbv Bleker, in dit geval, velen andere in de armoede hebben gedrukt met een algemeenheid van ¨innovatie en schaalvergroting¨ voor meer ver weg markten!

 • HvdR

  joannes, je blijft het beleid uitleggen als anti kleinbedrijf, maar Brussel heeft daar helemaal geen boodschap aan en Bleker kan niet of nauwelijks om Brussels beleid heen.
  Hoe je het ook wendt of keert, je zal een arbeidsproductiviteitsstijging moeten bewerkstelligen om op het wereldtoneel een speler te zijn.
  Richten op de regio? Laat me niet lachen. Die markt is veel te klein om het grote aantal kleine bedrijven van nu bestaansrecht te blijven geven. Dan praat je pas echt van een overschotmarkt met de daarbij horende prijzen...
  Blijft over: marktregulering.
  'Er is dan sprake van een minimum prijs, interventie en voorraden.'Jaap Haanstra: http://tinyurl.com/94fg3qw
  Wat jou betreft dus weer terug naar de vlees- en boterbergen betaald door de belastingbetaler.

 • politiek

  Ik denk niet dat de landbouw en de natuur ermee gedient is als Bleker terugkomt. Ik vermoed dat ze dat bij het CDA ook wel doorhebben gezien het nieuwe programma en de nieuwe ,,landbouwkandidaten,, Ook Landbouw aanzicht en acceptatie is teruggelopen en de natuur is er inderdaad ook niet best vanaf gekomen. Beiden zal herstelt moeten worden wat er dus verloren is gegaan. De landbouw nog veel meer naar het gezinsbedrijf toe wat de maatschappij ook wil en er zijn best een hoop variaties denbaar dat dit samenkan met winst en onderhoud voor de natuur. In de laatste weken probeert Bleker nog een beetje aanzicht te redden ( antibioticabeleid) maar regeren moet je mee beginnen vanaf dag 1 dat je er zit.

 • minasblunders1

  Om te regeren zul je wel een beetje kennis van zaken moeten hebben Politiek en dat is nu precies wat er ontbreekt. Bleker laat zijn oren volledig hangen naar dat achterlijke Wageningen en dat dat vragen om moeilijkheden is hoeft geen betoog.

  HvdR: Ik heb je al eens eerder uitgelegd dat jij en die 'wereldspelers' volledig worden gefinancieerd door de belastingbetaler. Door gebruik te maken van de onbelaste grondprijsstijging om te investeren en die investeringen wél aftrekbaar zijn. De grote sommen geld worden je dus gewoon in de schoot geworpen. Als je echt een ondernemer was, had je zelf iets bedacht om de wereld te bestormen, maar dan wel op eigen kracht en eigen risico. Ik ben nu benieuwd wat er van je overblijft als de grondprijs instort.

 • joannes

  HvdR je denkt in extremen! Het is niet zwart of wit. We zijn op de goede weg met meer naar het markt model. Maar vergeet niet dat we al 270% zelfvoorzieningsgraad hebben. Veel meer is dus niet nodig want naast dat je produceert, heb je ook allerlei reststoffen oa mest. Maar ook stank, dierenwelzijn , bestijdingsmiddelen gebruik, ziektes, etc,etc, Brussel wil ontwikkelen maar dan in die landen waar nog onvoldoende is en veel minder densiteit van de agro bedrijf/industrie. Ook voor de werkgelegenheid is innovatie niet 123 noodzakelijk. Laat die gezinsbedrijven een redelijke boterham verdienen met een iets hogere kostprijs maar ook een iets hogere opbrengst prijs omdat er minder overschotten zijn en we hoeven niet met buitenlandse medewerkers op megabedrijven te werken. De gezins bedrijven blijven actief en komen dan niet in de een of ander noodsituatie. Beleid is iets van vele jaren en om nu versneld die gezinsbedrijven de armoe in te jagen omdat een of de andere investeerder het even goedkoper kan met Brusselse regelingen vindt ik niet sociaal! Bleker heeft dat niet, of te laat gezien want hij dacht net als jij, dat je als Nederland op technologisch gebied in het front moet lopen, maar dat is onzin in een land als Nederland met zijn bewonings densiteit en zijn zelfvoorzienings graad van 270% en dan ten koste van de al op top niveau presterende gezinsbedrijven.

 • joannes

  HvdR nog iets over arbeids productiviteit en socialisme! Arbeids productiviteit gezien met de focus van een bedrijf is samen met de prijs belangrijk voor de kostprijs van het geproduceerde product. Daarmee kan het marge scoren! Maar wanneer je dat met de focus een regering bekijkt moet je je afvragen wat je met het stimuleren van productiviteit bereikt wanneer het leidt tot meer werkeloosheid en armoe. Investeringen in machines en middelen hebben daarmee een verdien capaciteit vernietigende waarde ipv een verbetering. Socialisme is niet meer of minder dan een herdistribuering van gezamelijk, met kapitaal en arbeid, verdiende centen. Wanneer je arbeid aan de kant zet en het met alleen kapitaal wil verdienen blijf je als regering toch verantwoordelijk voor de arbeid en zou je via belastingen eigenlijk meer geld moet eisen van het kapitaal om de arbeid/mensen te verzorgen. Beter is die mensen bij het process van creatie van waarde te betrekken en hun, hun eigen geld te laten verdienen. Ook bij concurrentie op de wereld markt moet je daar rekening mee houden als samenleving. Dus hier Amerikaanse machines kopen om op de chineese markt te concurreren is onzin voor een regering. Beter is het de gezinsbedrijven aan de gang te houden voor de 270% zelfvoorzieningsgraad markt of net iets minder. Coca Cola of Mac Donald produceren ook niet meer dan er in de directe omgeving verkocht kan worden en bepalen wel zelf hun prijzen.

 • Mozes

  Joannes, ontwikkelingslanden hebben altijd het beleid gevoerd wat u voorstaat. Daarom zijn ze dan ook ontwikkelingsland.

 • joannes

  Onzin Mozes, alles op zijn tijd! Een ontwikkelingsland probeert te verdelen wat er niet is en gaat daarmee kapot aan 1) corruptie van de verdelers en 2) problemen om werkelijk iets te produceren. In een ontwikkeld land als Nederland waar de Agro voor een flink aantal producten 270% zelfvoorzieningsgraad heeft en zelfs bijdraagt aan het Europese overschot van melk en varkensvlees is het onzin om de productie met behulp van stimuleringsmaatregelen nog effectiever te maken. En ...dat nota bene voor enkele ondernemers die hun collega´s uit de markt concurreren en daarmee een soort van canibalisme veroorzaken. Het is verspilling van overheidsgeld voor enkele slimmerikken ten koste van andere die uit hun werk gedreven worden naar...... Het grootste probleem is dat tot in de politiek met algemen regels en kennis wordt geregeerd en niet wordt gekeken naar de werkelijk effecten. Effecten die vaak haaks staan op de doelen. Of men stuurt met te enge doelen als productiviteit en export volume die niet terug mag lopen. Allemaal onzin: kijk naar het welzijn en de eerlijke distributie van kansen en met de goede motivatie inoveer je op een gezonde manier voor de ¨breede¨ gemeenschap!

 • zozo

  Jo(H)annes,gij lijkt .wel de pastoor uit vervlogen tijden.Hoeveel kinderen moet hebben voor een gezinsbedrijf van 10 tot 18,grote gezinnen weer terug voor het goedkope consumptiepakket?Gelukkig zijn ze in het gelovige Polen nog,arbeiders genoeg.

 • B bob

  Johannes, mozes denkt dat hij/zij de kennis in pacht heeft en als je deze persoon met goede argumenten op de plaats zet krijg je alleen maar meer onzinnige reactie's . De sociale werkplaats is waarschijnlijk vol!

 • Mozes

  Joannes, de ontwikkeling die u wilt tegen houden is al 150 jaar aan de gang.
  Het is de basis voor welvaarts ontwikkeling.
  Als in een land 60 % van de bevolking nodig is om voedsel te produceren zal men in dat land ook ongeveer 60% van het gemiddelde inkomen nodig hebben om voedsel te betalen. Als men voedsel met minder mensen kan produceren zal men ook een kleiner deel van het gemiddelde inkomen nodig hebben om voedsel te betalen. Hiermee wordt dus groei in koopkracht bereikt. Door de groei in koopkracht kan men meer geld uitgeven aan andere zaken dan voedsel waardoor in andere sectoren de werkgelegenheid gaat groeien. De werkgelegenheid zal dus verschuiven van de ene sector naar de andere. Iedereen zal tijdens de lessen economie geleerd hebben dat groei van welvaart gepaard gaat met verschuiving van werkgelegenheid van landbouw naar industrie en daarna van industrie naar dienstensector.
  Het is belangrijk dat u zich realiseert dat deze verschuiving niet een gevolg of neveneffect is maar de oorzaak is van welvaartsgroei.

 • joannes

  @zozo je toont je ware karakter! Je kijkt alleen naar misleidende VVD reclameboodschappen die alleen het kapitaal dienen met algemene begrippen als ontwikkeling en innovatie. Kijk naar wat er werkelijk gebeurd op je bedrijfsbalans. Je wordt geadviseerd om te voorkomen belasting te betalen door meer kosten op te voeren. Welke kosten? Vreemd vermogen kosten die in sommige gevallen veel hogerzijn dan wat een (gezins) bedrijf als inkomen uit het bedrijf genereren. Met dat (goedkope) vreemde vermogen worden ¨kapitaal¨goederen, investeringen aangekocht van....... Met als gevolg dat de ¨rechten¨ voor: mest, dieren, en impliciet grond duurder worden. En daarmee ontwikkel je vermogens groei! Maar wie heeft de cash? De bank ontvangt de rente, de verkoper van de rechten en grond het geld! En de betrokken boer hoopt dat hij zijn exploitatie draaiend houdt met prijs risico´s die voordurend worden aangevallen door bedrijven die innovatie kosten en schaalvergroting verder opdrijven met deze methode en ondertussen het risico lopen.Ik ben niet tegen innovatie maar niet met een accelerator die het geld voordurend naar ¨het kapitaal¨ chipped! Dit is geen ontwikkling dit is manipulatie om er vooral voor enkele beter op te worden. Dan die Polen, waar ik niets tegen heb, maar ontwikkel wat bij die mensen in hun eigen land en maak ze geen ¨gastarbeiders¨ Ze zullen zich nooit thuis voelen met alle gevolgen van dien.

 • joannes

  @Mozes je komt met allerlei algemeen heden maar kijk wat er gebeurd in een gemiddeld agro bedrijf op de balans. Zoals in reactie #16 beschreven. Ik ben niet tegen innovatie maar tegen een misleidend beleid wat de ontwikkeling met zijn risico´s bij de burger laat maar de cash zoveel als mogelijk naar ¨het kapitaal¨ chipped. En dat in een omgeving waar er veel meer verliezers zijn dan winnaars. Diegene die het zich onder de winnaars rekent, lopen een race en moeten met de ingebouwde accelerators regelmatig ¨innoveren en schaalvergroten¨ivm de expansie en de verliezers worden uitgerangeerd in een pijnlijk en slopend process naar een ander functie in de samenleving. Het lot treft alle spelers behalve ¨het kapitaal¨. Die zijn zeker van hun geld totdat er niemand meer over is of iemand hardop ¨stop¨roept. Als je een sportieve martelaar wil uithangen kies je de VVD en wanneer je een wat eerlijkere samenlevening kiest kies je een ander partij die deze methodiek in ieder geval niet ondersteund of er open voor staat eea te wijzigen.

 • HvdR

  joannes, schets mij nu eens het ideale politieke en fiscale beleid dat En goed is voor economische groei En het gezinsbedrijf bevoordeelt ten koste van het megabedrijf, waarbij economische vrijheid tevens gewaarborgd blijft.
  Ik ben benieuwd...

 • Nines

  Joannes u schetst dat wij voor 270% voorzienend zijn. Dan lijkt me dat er dus 170% over is voor de export. Dat is toch juist een mooie ontwikkeling, want juist aan de export verdien je toch? Bovendien is niet ieder land in staat om landbouw te bedrijven zoals wij dat doen, omdat in bepaalde landen droogte de oogst opbreekt. Dus wat dat betreft lijkt het me niet geheel verkeer dat wij hollanders de grond gebruiken omdat wij dat wel kunnen. Echter kan ik mij gedeeltelijk wel vinden in uw verhaal over het steeds maar vergroten. Ja grotere bedrijven verdringen de kleintjes; dat is echt ontzettend zonde, maar dat is toch met alles zo? Altijd zo geweest? Survival of the fittest. Dat Bleeker naar deze grote jongens heeft geluisterd lijkt me vanzelfsprekend. Zij zijn immers degenen die voor een groot deel van die 270% verantwoordelijk zijn.

 • joannes

  Nines je moet alle ontwikkeling met zijn kosten en baten beoordelen. En wanneer ik de Agro export ontwikkeling beoordeel op kosten en baten zijn er meer kosten dan baten en als extra nadeel dat er minder participanten méér verdienen en velen minder. We moeten steeds verder exporteren voor een lagere eenheidprijs om de overproductie te verkopen en in sommige gevallen (boter) moeten we het zelfs nog in interventie nemen. We hebben dus absoluut geen meer opbrengst per eenheid en...... we concurreren nu met collega´s in overige EU landen en sommige daarbuiten in veel ruimere, minder bevolkte regios. Dat de grote de kleine verdringen of te wel de sterke verdringen de kleine is op zich een gezonde evolutie maar in het tempo van de sector en niet geholpen en gepromoot door een overheid die incentives geeft voor het verdringen van het gemiddelde bedrijf. Vergeet niet dat iedereen die investeert mbv de overheid, investeert in kostprijsverlaging, en daarmee overproductie. Dus.... bewust onderbieden op een bestaande concurrerende prijs, waar we al 170% mee overproduceren dan we zelf opeten als Nederland. En dat voor een produkt met een relatief lage toegevoegde waarde waar de hele wereld mee, en mee kan, concurren. Er is zoals de Amerikanen zeggen geen ¨competitive advantage¨ (concurrerend voordeel) voor Nederlandse Agro behalve kwaliteit. Maar daar hoef je geen volume en prijsdegradatie voor te promoten.

 • HvdR

  joannes, je schrijft '...wanneer ik de Agro export ontwikkeling beoordeel op kosten en baten zijn er meer kosten dan baten...'
  Heb je wat bronnen met cijfers zodat we in iedere geval je denktrant kunnen volgen?

 • joannes

  HvdR het ideale politieke en fiscale beleid bestaat niet! Er zullen altijd kosten en baten zijn die soms verkeerd vallen. Maar om een schets te geven:
  1) schaf alle incentives voor capaciteits uitbreiding in eenheden af in Nederland. En.... wanneer nodig bij ongewenste overproductie, (regios of concentratie van bedrijven) voer limits in die verhandelbaar zijn maar..... met eigen kapitaal of (voor de overdrachts dynamiek) minimaal bv 30% gefinancierd zodat het vreemde vermogen niet de prijzen opdrijven. (Waarom: Al deze waardes werken misleidend in de waardering van de reële producerende productie activiteit)
  2) Wanneer je dan politiek de sector wil sturen kan je bepaalde kwalitatieve verbeteringen stimuleren met incentives zoals verwerking van mest of productverbetering of diversiteit. Maar ga niet zover dat je een super ¨gemengd¨ bedrijf ergens in de buurt van Venlo opzet om op de Chineese markt met projecten te kunnen concurren, met een idee; wat eerst hier de markt moet verzuren met zijn marktwerking. Megabedrijven moeten het voordeel voor de gemeenschap aantonen in verbetering van in zijn algemeenheid niet op economisch gebied maar op kwalitatief gebied: werkgelegenheid, dierwelzijn, productkwaliteit, product diversiteit,..... Op economisch gebied zullen zij altijd gebonden zijn aan bedrijven die zij kunnen vervangen in geproduceerde kwantiteit. Dus geen uitbreiding van productie capaciteit hiermee.

 • joannes

  Vervolg #22:
  3) Voor wanneer er rampen zijn, zorg dat iedereen weet dat in geval van ziekte uitbraken of ernstige weersproblemen duidelijk is dat het inkomen niet gegarandeerd is maar dat een bedrijf niet om kan vallen of opgeeist kan worden door een schuldeiser binnen bv 3jaar. Afhankelijk van het inkomen is er een minimum inkomens steun bij deze calamiteiten.
  4) Natuurbeleid, Dierwelzijn en dergelijke: voorkom dat politiek gebikker er een bewegend doel van maken, door algemeen altijd een invoerings termijn van minimaal bv 5 jaar af te spreken ivm de aanpassingen in het bedrijfsleven van zoveel relatief kleine bedrijven. Politieke partijen moeten zich realiseren dat het geen Ikea Huisinrichting is die even ingewisseld kan worden zonder veel kosten en veranderingen.
  Nu met deze hoofdlijnen denk ik dat je me politiek kan plaatsen. Duidelijk moet zijn dat de Agro ondernemers geen ¨normale ondernemers¨ zijn die allerlei fiscale regelingen voordelen hebben om vooral te innoveren in kwantiteit en efficientie. Agro is er genoeg en we focussen op: voldoende, verbetering van kwaliteit, maar niet meer!

 • joannes

  HvdR de kosten en batendiscussie blijft altijd arbitrair omdat verschillende groepen er eigen waarderings methoden op nahouden maar om je een idee te geven:
  Bekijk de Agro als één groot productie bedrijf met een productie, een verwerking en een verkoop. Daarbij zijn vele participanten betrokken maar gezamelijk hebben ze een toegevoegde waarde voor de participanten en Nederland. Zoals we al eerder hebben bediscussieerd er is een stuwende productie die vervolgens door het verwerkende en verkopende deel verkocht wordt. Het verwerkende en verkopende deel zijn specialisten met een algemene vaak hogere opleiding die alternatieven kunnen vinden op de arbeidsmarkt en daarom niet kritisch, het tegenovergesteld eigenlijk, zijn kunnen met producten die meer waarde toevoegen een hogere waarde voor Nederland realiseren. Voor hunzelf zal het een vergelijkbare taak zijn. De producenten (boeren en landbouwers) zijn kritisch! Ook de toeleverings industrie voorzover die kwalitatief is kan deze blijven functioneren maar voor het kwantitatieve deel zouden deze op hun functie niveau een vergelijkbare functie in een andere sector meer toevoegende waarde kunden leveren voor Nederland. Dan blijft over het producerende deel: de Boeren en Landbouwers. Zie vervolg

 • joannes

  vervolg #24
  Zij hebben een hoge gemiddelde leeftijd en er zijn opvolgings problemen die er toe bijdragen dat een meer natuurlijke bedrijfsgroei opgevangen zou kunnen worden. Door de incentives voor overproductie weg te nemen neem ik aan dat de prijsdruk afneemt omdat boeren niet meer met elkaar concurreren in de huidige 270% zelfvoorzieningsgraad met zijn afzet structuur. Met het wegvallen van de prijsdruk worden er betere prijzen gerealiseerd waarmee met minder eenheden een voldoende inkomen kan worden verdient. De sector komt dan in een meer natuurlijk vernieuwing en vervangings ritme met minder kosten voor de betrokken producenten.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.