Redactieblog

16 reacties

Ben ik nu zo dom, of ...

Hanna zet grote vraagtekens bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen boeren in Duitsland, België en Nederland. Dit gebeurt onder leiding van de European Milk Board (EMB), de club van ontevreden melkveehouders. Sieta van Keimpema is vice-voorzitter.

“Ik begrijp het niet”, zegt Hanna.”Boeren uit de drie landen bundelen de krachten om melk te verkopen aan de zuivelindustrie. Daarmee willen ze een hogere melkprijs bereiken.”
“Daar is toch niks mis mee?” val ik haar in de rede. ”In een coöperatie doen we hetzelfde. Samenwerken om een grotere invloed op de markt uit te oefenen. Dat doen we al meer dan honderd jaar. ”
“Daarom is het overbodig om nu de krachten opnieuw te bundelen. Sieta van Keimpema wil als groep producenten onderhandelen over de melkprijs. Ook met de coöperatie. Dat is een onzinnige gedachte”, schudt Hanna haar wijze en al wat grijzer wordende hoofd.
Ze heeft gelijk. Onze coöperaties zijn onze producentenorganisaties. Die hebben al tot taak de hoogst mogelijke melkprijs te realiseren. Daar doen ze ook hun best voor. Je kunt je moeilijk voorstellen dat groepen boeren binnen de coöperatie gaan onderhandelen over hun melkprijs. Het hele principe van de coöperatie wordt dan onderuit gehaald.
“Andere leden van de coöperatie zullen ook nooit accepteren dat collega’s meer voor de melk krijgen dan zij”, bevestigt Hanna. “Daarom vraag ik me ook af: ben ik nu zo dom of is de EMB dat?”
Ik denk dat de EMB naar vogels vist. Ze krijgen nooit beet. Het verleden heeft geleerd dat groepen melkveehouders tijdelijk successen wisten af te dwingen door hun gezamenlijk aanbod van melk. De groep boeren in de IJsselmeerpolders is er een voorbeeld van. Ze deden dat meestal niet bij een coöperatie, maar bij een particuliere zuivelindustrie. Toen die het niet meer kon bolwerken zijn ze – gedeeltelijk – bij DOC terechtgekomen. Dat heeft ze veel melkgeld gekost.
“Coöperatie is krachten bundelen van producenten”, sluit Hanna af.” Daarom is het onzin wat de EMB in Nederland wil. Verspilling van tijd en energie”.

Laatste reacties

 • JeroenvBuuren

  Ondanks dat onze melk naar een particulier gaat ben ik het wel eens. Sieta van Keimpema kan beter haar energie in de coöperatie steken. Hoe goed doen die hun werk; lees hoge melkprijs realiseren; waar liggen nog kansen in de interne organisatie ( LEAN schijnt wel iets te zijn voor campina hoor ik vanuit intern logistiek/productie) en kansen in de markt.

 • joannes

  Je zou helemaal gelijk hebben waneer er niet zo´n grote verscheidenheid van bedrijven gebundeld in een coöperatie die ¨producenten¨ organisatie vormen. Het grote probleem is dat binnen de organisatie en een heel breed spectrum aan productiebedrijven acteert die allemaal ongeveer dezelfde prijs krijgen voor hun melk. En.....nu we de verschillen in melk vooral uitdrukken in manier van productie en gebruik van het millieu en omgeving is één producenten organisatie, die als een kloek alle kuikens onder haar veren houdt, achterhaald. Vergeet niet dat deze heeft geleid naar een gemiddelde consumenten prijs van 0,67 ct Halfvolle melk vlgs pagina 7 http://productschapzuivel.nl/pz/productschap/publicaties/zic/zic2011.pdf
  en wanneer je dat met een fles cola vergelijkt, ook inmiddels een commoditie naast al die fancy drankjes, lang niet altijd gezond, zie je het product gewoon dankzij gigantische overproductie ver onder de prijs van één liter cola wordt verkocht. nb in de reclame en geen gemiddelde jaarprijs: http://www.supermarktaanbiedingen.com/zoeken/Cola%20zero
  ter vergelijken ook even de actuele prijs gecheckt en... http://www.supermarktaanbiedingen.com/zoeken/Halfvolle+melk#product_resultaten Die is dus nu ook in de laagste prijs 99ct en gestegen tov de productschapzuivelprijs. Maar dit ter zijde: Zie vervolg

 • joannes

  Vervolg#2: Ik kan me niet voorstellen dat de productiewaarde van Coca Cola hoger ligt dan Melk en vraag me dan direct af hoe kan het dat dat niet gewaardeerd wordt in de verkoopprijs? Na enig nadenken is de enigste verklaring dat er gewoon teveel wordt geproduceerd tegen een veel te lage vergoeding. En die Coöperatie is daar volgens mij de hoofddader. De hoofd dader omdat die het toestaat dat iedere boer die aan schaalvergroting en extra productie doet dubbel meeprofiteert van de prijzen die onderhandelt worden met de distributie kanalen(de vaste prijs en de efficiëntie). In zijn streven naar efficiëntie zijn altijd de hoger volumes extra beloond in de coöperatie dmv kwantum toeslagen en bv verplichten van de melktank destijds. Deze effiëntie drift heeft voor een stuwende productie gezorgd die zijn weg moest vinden in de markt met steeds weer lagere prijzen. Het is bewonderings waardig dat we zover gekomen zijn maar natuurlijk absurd dat het nu zo is dat diegene die produceert op een manier zoals de consument verwacht, diervriendelijk in een gezinsbedrijf in de wei, dezelfde prijs krijgt als een industrieel opgezet bedrijf met 200+ hoogproduceerde koeien. De kracht van de coöperatie is de zwakte geworden zelfs voor de producenten.

 • harrie weusthuis

  Ja net als de bakkers zeggen dat het brood duurder word omdat de GRANEN duurder worden en ze dat gaan door berekenen. Alsof er in het veevoer geen granen zitten. Als wij dat nu ook maar zo konden.De patat word duurder want de aardappels zijn duurder enzv.Liggen wij als boer zijnde toch maar aan de laatste TIT.In de oorlog wisten ze nog wel de boeren te vinden.De voedsel voorziening is nu gewaarborgd dus koopt men liever de nieuwste I Pad.

 • natuurboer

  Een coöperatie die er naar streeft om een zo hoog mogelijke melkprijs te realiseren? Ik val van mijn stoel. Om als coöperatie goed concurrend te kunnen zijn is het juist andersom. Streven naar een zo laag mogelijke melkprijs. Of ben ik nu zo dom?

 • riet

  nee natuurboer zo dom ben je niet , rfc gaat ook puur voor de winst , hoe hoger de winst , hoe hoger de bonussen en daar past een lage melkprijs heel goed bij

 • Mozes

  Ja natuurboer u bent zo dom. Een zo hoog mogelijke melkprijs haal je met een zo hoog mogelijke efficiëntie en een zo hoog mogelijke kwaliteit en onderscheidendheid. Het blijkt dat de Nederlandse coöperaties daar veel verder in zijn dan in andere landen.
  Een beleid zoals u zich dat voorstelt zien we in Groot Brittannië. Particuliere melkfabrieken die weinig efficiënt zijn en weinig onderscheidende producten maken (vooral winkelmerken) en toch marge weten te halen door de melkprijs voor de boeren te verlagen. De boeren in Groot Brittannië hebben al sinds jaar en dag de laagste melkprijs van Europa ondanks dat ze verenigt zijn in leveranciersverenigingen. De enigste manier om de maximale melkprijs te halen is door de verwerking en vermarkting van de melk via coöperaties in eigen hand te hebben.
  Vroegere jaren heb ik mijn hoofd soms gebroken over de vraag via welke gedachtenkronkels mensen konden geloven in de DDB.
  Ook nu zou ik mijn hoofd kunnen breken over de vraag hoe mensen toch in hemelsnaam kunnen geloven dat je binnen een coöperatie over de melkprijs kunt onderhandelen.
  wordt vervolgt......

 • Mozes

  vervolg:
  Ik ben tot de overtuiging gekomen dat ze daar zelf ook niet in geloven. Het moet waarschijnlijk op dezelfde manier begrepen worden als de drijfveren van de Wilders aanhangers. Laats stond bij ons in de plaatselijke krant een artikel over een onderzoek wat men had gedaan naar de beweegredenen van Wilders aanhangers. Hieruit bleek dat ze niet geïnteresseerd zijn in beleid. Ze hebben alleen behoefte dat hun gevoelens worden uitgesproken.
  De DDB aanhangers maakt het helemaal niet uit of hun ideeën uitvoerbaar zijn. Ze hebben alleen behoefte aan acties waarmee hun gevoelens geuit worden.

 • joannes

  Mozes waarom zijn dan de grote boeren relatief tevreden met de prijs en de kleine ontevreden? Jij zal wel tevredenzijn als je (ver) onder de gemiddelde kostprijs produceert en de kwantum korting krijgt. Maar het leeuwendeel melkt minder dan 1 mlj kg volgens pagina 11 http://productschapzuivel.nl/pz/productschap/publicaties/zic/zic2011.pdf En.... daar zit de pijn. De grote bedrijven breiden agressief uit (zie de ontwikkleing van 2006 naar 2012)en de kleinere worden daarmee agressief onder druk gezet omdat de vermeende ¨coöperatie¨ ze als gelijke ziet voor de prijs bepaling of zelfs inferieur. Makro heb je gelijk in de vergelijking met Engeland maar bij een overproductie als nu in Nederland zou de coöperatie meer inzicht moeten tonen om te reguleren wat scheef trekt mede geholpen door de agressieve investerings subsidies van de overheid. Wanneer dat niet gebeurd verindustrialiseerd het platte land onder leiding van de coöperatie.

 • Mozes

  Joannes, ik kan uw reactie niet begrijpen. Het gaat in deze discussie niet om grote of kleine boeren maar om de vraag of producenten verenigingen iets toevoegen aan het tot waarde brengen van melk. Tevens is de vraag aan de orde of producentenverenigingen kunnen bestaan in relatie tot coöperaties.

  Uw probleem met kleine boeren versus grote boeren kan het beste opgelost worden via de coöperatie. De coöperatie die de mogelijkheid biedt om melk te leveren die aan verschillende eisen voldoet en ook verschillend wordt uitbetaalt. Een voorbeeld is weidemelk.
  Bij de producentenvereniging van Sieta wordt alle melk op één hoop gegooit en zijn er geen mogelijkheden om te onderscheiden. Dit is pas schadelijk voor de kleinere boer.

 • joannes

  Mozes de coöperaties belonen in mijn ogen nog te veel de grote bedrijven en uitbreiding terwijl alle discussies over de kwaliteit waarin geproduceerd, nu zo belangrijk wordt. FC heeft alle macht en binnen FC hebben de grote producenten vanuit historie of efficiente het meeste respect en daarmee is dus ook de visie van FC gevormd naar verdieping maar vooral expansie. De extras voor Weide melk bijvoorbeeld vallen weg als je maar voldoende kwantum melkt. http://www.milkprices.nl/reviews/nl201206.pdf Dus naast dat je meer melkt krijg je meer per liter. En dat terwijl er veel weerstand is tegen het industialiseren en meer acceptatie voor het meer tradicionele. En dat voor de 8,9% melk die geconsumeerd wordt in Nederland van de Nederlandse productie. vlgs pg 15 http://productschapzuivel.nl/pz/productschap/publicaties/zic/zic2011.pdf
  Dus een meer op de markt en omgeving georienteerde samenwerking binnen de coöperatie ipv een op efficiëntie en schaalgrootte. De overschotten moeten tenslotte op de internationale bulk markt tegen zeer wisselende prijzen worden afgezet.

 • Rip

  Wat een onbenullige weerstand tegen FC. Die betaalt een goede melkprijs en alle particuliere zuivelfabrieken volgen. Hoe sterker FC, hoe hoger de melkprijzen van vooral de particulieren. Dat die leveranciers dat nog nooit doorhebben.

 • theorikyreintjes1

  De grootste melkfabriek bepaalt de melkprijs! Deze zal zorgen dat eerst kijken wat ze zelf overhoudt. Helaas zullen de melkveehouders hun melk moeten leveren en maar zien wat ze ontvangen. De voorschotuitbetaling is altijd veilig vastgesteld zodat ze later kunnen zien wat de concurent uitbetaald. De kleine fabrieken worden hier door onder de voeten gelopen, of beter gezegd weg gewerkt. Zodat er geen of weinig concurentie overblijft.Het spel wordt over de ruggen van de boeren gedaan. Daarbij heb je nog de supermarkt oorlog, ook dit gaat over de ruggen van de producent ,de boeren. Wat vergaderboer vergeet te zeggen dat de cooperaties minder goed dienen! De boeren zijn er voor de cooperaties, zij moeten zorgen voor veel melk zodat ze goedkoop kunnen produceren! En zorgen dat er goed en goedkoop voedsel in de schappen staan! De LEI cijfers zeggen genoeg, anders blijft er geen boer meer over. Ook de boeren moeten grootschalig om een de kosten in de hand tehouden. Daar zorgt de maatschappij wel voor, de loonstijgingen zijn bijna niet bij te houden. Het verwonderd me nog steeds dat de producten die de boer produceerd, mee geeft zonder dat de prijs van te voren over een gekomen is! Wie gelooft dat de Rabobank nog een cooperatieve boeren bank is, over cooperaties gesproken.

 • drientje

  FC koopt toch ook rauwe melk bij op de spotmarkt als ze dat nodig vinden.
  De prijs wordt hier echt niet door FC bepaald. Hoezo cooperatief denken?
  Er zijn toch ook buitenlandse activiteiten die momenteel de winst ondersteunen.
  Hoezo cooperatief denken. Mensen, FC is een onderneming die winst probeert te
  maken en waarvan het management geprikkeld wordt door bonussen.

 • Rip

  Drientje vergeet dat er altijd nog een bestuur van boeren is, dat FC leidt. Dat zijn toch onze mensen, die onze belangen behartigen? Drientje minacht dat bestuur, of weet niet wat ze doen. Ik heb er wel vertrouwen in.

 • Mozes

  Drientje, hebt u niet in de gaten dat er een tegenspraak in uw standpunt zit? We willen dat FC de melk maximaal tot waarde brengt. Als ze hier in slagen zullen ze boven op de garantie prijs winst maken waar de boeren hun prestatietoeslag van ontvangen. U vindt dat FC geen winst mag maken en de boeren dus geen prestatie toeslag mogen ontvangen?

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.