Commentaar

2243 x bekeken 30 reacties

Activist en openbaar aanklager Thieme

Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Kamerlid en lijsttrekker Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) stak gisteren protestborden in de berm op plekken in Gelderland en Overijssel waar grote stallen worden gebouwd. Zij kan bogen op ervaring als actievoerster voor Wakker Dier. In campagnetijd is kennelijk alles (weer) mogelijk.

Nu heeft in Nederland gelukkig iedereen het recht om zijn of haar mening te uiten, maar echt sjiek is de protestactie niet. Thieme speelt met de slogan 'Ziek van megastallen' erg in op emotie, terwijl dit dossier vooral een inhoudelijk debat verdient. Er wordt veel zin en onzin over milieu, welzijn en gezondheid rondom megastallen verteld.

De actie is ook niet fair aan het adres van de gezinsbedrijven die de stallen volgens de geldende regels bouwen. Nergens is de controle zo groot. Zij staan ook met naam en adres in een persbericht van de PvdD genoemd. Thieme vergeet dat veel bedrijven juist in de directe omgeving de bevolking tekst en uitleg geven. Een aantal van hen houdt open dagen.

In NRC Handelsblad geeft Thieme nog eens aan wat haar motiveert. Zij is openbaar aanklager in de Tweede Kamer. En dan ligt de fatsoensnorm kennelijk lager. Collega's in het parlement reageerden gisteren direct met afkeur op de protesttoer van de PvdD. Het zal Thieme niet deren. Zij was uit op publiciteit, en die kreeg zij gisteren volop.

 

 

 


Laatste reacties

 • Flyinghollander

  Dit is de enige manier voor hun, want op de inhoud verliezen ze en krijgen ze niet de stemmen.

 • Mozes

  Als ik uitga van de berichtgeving heb ik de indruk dat de betrokken veehouders op een verstandige manier gereageerd hebben.

 • nedviand1

  Thieme is getrouwd met Jaap Korteweg die zich bezig houdt met de productie en het vermarkten van vegetarische producten. Thieme heeft er alle belang bij dat haar man daarmee succes kan boeken. Dus wat doe je als Thieme? Je geeft af op de productie van voeding van dierlijke oorsprong om je man te helpen. Hoe noemen we dat ook al weer? Misbruik van positie?

  Pieter J. den Ouden+

 • MeRabbit

  Intensivering van de veehouderij is een korte termijnvisie onder het mom van quick-wins. Op lang termijn win je daar niets mee, omdat er gewoonweg niet voldoende aarde is om de productie en consumptie in deze mate in stand te houden.

 • bankivahoen

  Dus met andere woorden : het zal extensivering worden MeRabbit ? Daar is wel ruimte genoeg voor ?

 • MeRabbit

  @bankivahoen Het overgrote deel van de landbouwgronden wordt gebruikt voor de veehouderij, dus ja!

 • B bob

  Ik vind het afschuwlijk om te lezen dat de PvdD de multiresistente pathogenen en antibiotica gebruik en de afgeknipte pluimveesnavels in de industrieele veehouderij heeft verzonnen om zo de man van Marianne aan een betere omzet te helpen. Zonder de PvdD zou het begrip vegetarisch niet eens bestaan hebben wereldwijd. Er wordt alleen maar veel onzin verspreid over die mega/gigastallen en dat gaat de Pvdd dieren stemmen opleveren.

 • MeRabbit

  @B bob De relatie tussen Multi-resistentie en intensieve veehouderij is wereldwijd aangetoond en geaccepteerd, niet voor niets zijn er programma's gestart, die het antibiotica gebruik in de veehouderij moeten terugdringen. Binnen 5 a 10 jaar is onwaarschijnlijk dat er een nieuw antibioticum op de markt komt. Al dit is wetenschappelijk onderbouwd! Vegetarisme is niet verzonnen door de PvdD.
  Voor Mega/Giga stallen bestaat geen maatschappelijk draagvlak, doorgaan met mega stallen resulteert dus in een groeiende impopulariteit voor de sector.
  Betreft snavelknippen: Dierverminking is altijd respectloos tov de levende have.

 • joannes

  Ze schaduw kant van een democratie: Kiezers kunnen gemanipuleerd worden met halve waarheden! En... de nieuwsbladen hebben alle profijt van schokkende rapportages die bij het publiek refereren aan waar de limits van onze samenleving liggen.Goed voor de verkoop! Thieme snapt dat en maakt er handig gebruik van!

 • joannes

  #4 De ¨Z¨van Ze schaduw ..... enz had natuurlijk een ¨D¨ moeten zijn!

 • MeRabbit

  @Joannes De 'schokkende' rapportages zijn gebaseerd op hele waarheden, en die 'limits' van de samenleving moeten nooit bereikt kunnen worden.
  Betreft Manipulatie : Ik ben van mening dat dhr Rutte & dhr Van Haersma Buma, manipulatie meer als verkoopbaar 'product' aanbieden

 • bankivahoen

  Vrijheid blijheid is dat niet wat we elkaar moeten gunnen? De consument bepaald in de winkel wat er gekocht wordt en niet enkele personen die graag macht willen uitdragen.Gevoelig voor sommige mensen die denken dat ze het almachtige gevoel over de mensheid mogen uitdragen.Denk niet dat de burger dom is, die is veel slimmer als alle 'wereldverbeteraars 'samen en heeft altijd gelijk!

 • agratax2

  Laat Thieme haar gang gaan en geef geen aandacht er zijn belangrijker zaken in Nederland, Europa en de wereld dan Thieme haar Mega stallen. Ze heeft nog nooit aangegeven waar de grens ligt. Voor Thieme is iedere stal hoe groot ook voor 1 dier al te veel. Zij eet liever GGO soja uit Argentinië waar mensen en varkens sterven door de bespuitingen. Zij zal echt geen GGO vrije soja meer kunnen bemachtigen nu Monsanto het overal rond gestrooit heeft.

 • joannes

  MeRabbit, schokkend is afhankelijk van de interpretatie en de veronderstelling die eraan vooafgaat. En wat dat betreft bespeelt Thieme het instrument democratie met perfectie op een basis van roze kinderboeken kennis (de veronderstelling) een schokkende tegenstelling(een gefilmde, gerapporteerde observatie als waarheid) te presenteren. En dat voor een partij die tot doel heeft een beroepsgroep te marginaliseren. Laat ze eens een punt maken van alle konijntjes die in onnatuurlijk gedwongen spelletjes met kleine kinderen worden gedwongen, of honden die uit liefde te dik worden gevoerd, of goudvissen die door het toilet worden gespoeld,....

 • joannes

  Merabbit even ter informatie ook ook de geliefde huisdieren hebben een natuurlijk habitat en ontberen vaak contact met soortgenoten. Iedereen die een hond heeft gehad weet dat hij/zij het liefst buiten met zijn soortgenoten speelt, niet aangelijnd met een roze halsband, en toch nemen burgers een hond en sluiten hem hele dagen alleen op wanneer het baasje naar het werk of het café moet. Voor al die ander huisdieren hierbij een site: http://www.knaagop.nl/pages/123421/Het_natuurlijke_dier.html
  Kortom de waarheid heeft vele gezichten en ook dit is er een! Waarom moet Thieme deze niet belichten? Dus toch manipuleren?

 • MeRabbit

  @agratax1 De politiek lobby en invloed van Monsanto is wereldwijd zeker een groot probleem, voor de PvdD is GGO ook zeer ongewenst.
  @joannes Het klopt natuurlijk niet dat Thieme, puur speculatief zonder enige onderbouwing een mening presenteert. En politica is inderdaad een vak. Marginalisering van de veehouderij: ja, de huidige consumptie van vlees(producten) is te groot om in stand te houden voor de toekomst, het is irreëel te denken dat we op deze manier verder kunnen gaan. Dus: ja veehouderij kleiner, meer lokaal gericht en eerlijk betaald. Het is onvermijdelijk dat de consument meer gaat betalen voor vlees.
  Betreft Konijntjes: Mee eens, huisdieren dienen zeker geen wegwerp-product te worden, waar te makkelijk mee omgegaan wordt.

 • MeRabbit

  @Joannes #15 Het blijft niet onbelicht,oa terugdringen van het aantal huisdieren. De positieflijst (welke dieren niet geschikt zijn te houden), beperking aantal verkooppunten, welzijnsnormen voor dierbenodigdheden (hokken, riemen, speeltjes, aantoonbaar slechte huisvestingsystemen worden verboden),
  meer prioriteit voor diermishandeling en verwaarlozing. Het wordt besproken in het partijprogramma.

 • bankivahoen

  Frappant ( of toch niet!) is dat diegene die het hardste roepen hoe dat het moet nooit reageren op reacties als # 12 ! Lastig soms ?

 • joannes

  @bankivahoen, De strategy negeren werkt niet wanneer die ander alle aandacht krijgt of opeist. De gemeenschap is veel te lui om zich in de onderwerpen te verdiepen en is daarom passief te beinvloeden met agressieve boodschappen zoals Thieme uitzendt. Een keer gaan ze bewust of onbewust een opinie boodschap in een soort waarheid beleven wanneer de boodschap niet actief weerlegt wordt.

 • MeRabbit

  @bankivahoen #12 Het gaat niet om 'macht' uit te dragen. De huidige maatschappij zorgt ervoor dat we excessief consumeren, in dat geval is het als burger naief om te denken dat dit tot het oneindige door kan gaan. De consument dient er zich inderdaad wel bewust van te zijn/worden dat de huidige mate van vleesconsumptie niet gehandhaafd kan worden. Daarom is het ook van belang verder te durven kijken dan een kabinetsperiode, niet puur kijken naar opbrengsten, quick-wins en low damage controle, maar juist rekening houden met het feit dat we in 2050 een bevolking hebbeb van 10 miljard. Het is meer dan 'wereldverbeteraars' zijn, het is kijken naar de toekomst. En misschien dat het zover komt, dat het puur noodzakelijk is om als overheid drastisch in te grijpen, om noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. Ik verkies persoonlijk een evolutionaire verandering boven een revolutionaire verandering.
  En vrijheid blijheid, geldt dat alleen voor mensen ?

 • MeRabbit

  @joannes Gemeenschap te lui...., ben ik mee eens. Ook de mediaberichtgeving.
  Passieve beinvloeding, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Thieme.
  Agressieve boodschap van Thieme, niet mee eens, maar is een mening.

  Waar ik nu wel wat benieuwd naar ben, hoe zie u de toekomst van de veehouderij ?

 • sjaak van der linden

  Ik begrijp niet dat de landbouw en dat regeringsprogramma's niet volledig gericht worden op het verbeteren van de export. Zonder export zal nederland van ontwikkeldland naar ontwikkelingsland afglijden. Bij geen enkele politieke discussie wordt er gesproken over de marktwerking, alleen gaat het om de interne organisatie binnen Nederland. Een heel belangrijk punt is dat de Nederlandse export voor 70% bepaald wordt door de land-en tuinbouw. Dus letterlijk betaald de land-en tuinbouw voor 70% het inkomen van elke Nederlander. Communiceer dat maar eens wat feller! Dus moeten we productie in Nederland opvoeren ipv afbouwen. En ook in dat plaatje past dat er uitbreiding van de varkens-pluimvee, rundveehouderij noodzakelijk is. En dat kan alleen met goed uitgeruste bedrijfsvoering waarin efficient geproduceerd wordt met in achtneming van welzijn dieren, gezondheid, energie en milieueffecten. Schaalvergroting is dan de noodzaak, dus zijn megastallen noodzakelijk.

 • politiek

  Sjaak, ben bewust dat die export zoals jij hem noemt doodgewone doorvoer is. Ga maar eens kijken in de grote havens wat er geimporteerd wordt aan uiteraard granen, maar nog veel meer aan afval/rest producten vanaf de gehele wereld om in Nederland via melk, vlees en eieren het land weer te verlaten. Varkens en kippen ( niet biologisch) eten nog maar voor het kleinste deel granen wat dan ook nog de mindere kwaliteiten zijn omdat de beste granen voor de humane sector zijn. De rest is schroot, schilvers, enz. enz. en restroducten uit de (levens)middelenindustrie , al dan niet over data of veiligheidsgrens. Dan wordt het versnipperd/versneden/vermengd door het voer om daar onder de grenswaarde te blijven. Ook bij koeien is dit proces dus al aan de gang. Vooral bij de koeien die niet meer buiten komen. Middels het zogenaamde krachtvoer probeert men de meest optimale euro rendement te halen. Sjaak , u zult begrijpen , de afval , blijft in Nederland met dit proces. De gewone afval , mest , strond, is de natuurlijke afval , daar kunnen planten mits goed toegebracht weer van groeien. Maar al het antibiotica, hormonen, harde metalen, fijnstof, verkeersbewegingen van al dat gedoe van die havens naar de voerfabrieken, vervolgens naar de boerderijen, vervolgens naar de slachterijen, vervolgens weer voor een 70 % naar het buitenland. ?. zie vervolg.

 • politiek

  Vervolg an # 23. GEZONDHEIDSKOSTEN. Hopenlijk heeft Sjaak ook rekening gehouden met de alsmaar oplopende gezondheidskosten in Nederland ten gevolg van de welvaartziektes, gebreken, waarbij een link gelegt wordt naar voeding. Zeer terecht kijkt men dan ook naar de veehouderij. In dat proces zitten we nu. Hopenlijk kan de veehouderij alles correct weerleggen , het zou zeer slap zijn de mening van sommige veehouders , van het is toch eigen keuze consument om van die producten te eten. ??. !!. Eigen schuld , dikke bult.

 • joannes

  @ MeRabbit: Veehouderij is er altijd (eeuwen)geweest en zal er ook nog jaren, misschien wel eeuwen, blijven. Vlees is eeuwen een onderdeel van het menu geweest en ook dat zal er blijven is mijn idee. De productie van die dierlijke voeding is met de industrialisatie, onderzoek en kennis efficienter geworden en ik ben het met jullie eens dat we zijn doorgeschoten bij een aantal methoden, genetisch en huisvesting. Maar....... leg de schuld niet bij de boeren, houders, uitvoerders van deze ontwikkeling. Zoals je al met mij eens was, is de gemeenschap lui en gemakzuchtig en worden er, behalve prijs en consumptie kwaliteit, geen vragen gesteld door de consument. Wanneer er dan een PvdD opstaat is het mij te gemakkelijk en goedkoop om een beroepsgroep die al jaren is uitgespeeld op prijs en efficientie aan te vallen. Het is heel gemakkelijk invloed te verwerven, op iets wat in die luie gemeenschaps perceptie, de roze verhalen uit de jeugd, niet klopt uit te vergroten. Zie vervolg

 • joannes

  MeRabbit Vervolg #25 Daarbij vind ik dat jullie denken de wijsheid in pacht te hebben voor wat leed en pijn is in de dierhouderij. Een wijsheid die vaak gestoeld is op vinden, voelen en weinig ervaring en historie of.... in geval van historie geselecteerde. bv het castreren: Een handeling die de hele bedrijfstak op zijn kop zet en de kwaliteit van de jonge varkenslevens aanzienlijk verlaagd heeft in plaats verbeterd. In plaats van een sociaal leven zijn de jonge puber beren gedwongen met hun natuurlijke driften, territorium en voortplanting, te experimenteren. Eea leidt tot bloederige conflicten die niet in verhouding staan tot de castratie die snel wordt uitgevoerd en snel vergeten wordt. Een idee wat dus compleet zijn doel voorbij schiet. Samenwerken met boeren zou veel handiger zijn om julie doelen ¨een beter respectvol leven voor dieren¨ (ook huisdieren) te realiseren. Je bundelt dan idealisme met ervaring en kennis wat veel effectiever zou zijn.

 • Larkens

  @sjaak Beetje vreemde redenatie over 70% van het inkomen van elke Nederlander maar het is wel een feit dat we een export land zijn en dat land- en tuinbouw een belangrijk export product is. Maar ten koste van wat? Alleen al voor de Nederlandse consumptie hebben we in dit land 3 keer de oppervlakte van Nederland nodig. Reken je de export mee dan zit je op bijna 8 keer de oppervlakte van Nederland. Dan kun je toch op je klompen aanvoelen dat je in de shit (letterlijk) komt? En dan heb ik het nog niet eens over de landbouw subsidies om dit allemaal in stand te kunnen houden. Dat is toch al een teken aan de wand dat dit geen gezonde situatie is?
  Misschien moeten we dan eens serieus kijken naar andere export producten. Denk aan 'kennis'. Een groot deel van onze ICT wordt ge-outsourced naar India en andere landen. Puur omdat onze arbeid te duur is geworden. Doe een stapje terug en concludeer dat we echt moeten hervormen: grondstoffen moeten meer gewaardeerd worden (meer waarde krijgen = kostbaarder) en arbeid goedkoper. Een stukje vlees (waar naar verhouding enorm veel 'grondstoffen' voor nodig zijn) moet weer een luxe product worden met een bijbehorende prijs. Makkelijk zal het niet zijn maar schaalvergroting is een doodlopende weg.

 • politiek

  Joannes, ik begrijp uw stellingen , maar juist , bij CDA en VVD , die hebben geen tijd of begrip voor overleg voor duurzaamheid. Zonder meer kun je met samenwerken veel verder komen. Alleen maar winnaars als je het goed doet. Veilig voedsel voor de mens , waar mijn inziens , vlees , best een positie in kan nemen. Voor de dieren een waardig leven en ook milieu en duurzaamheid moet bespreekbaar zijn. Als zo iets moet gebeuren in al die achterkamertjes op gemeentelijk , provinciaal , en landelijk niveau, en mogelijk ook nog bij de belangen behartigers van de sector zelf, dan zit er iets goed fout. Zeer terecht dat er weerstand tegen gaat komen en vergeet niet dat het ook nog de consumenten zijn. Wat heb je bereikt als sector , met uw geklaag , als zodadelijk 100 % van uw producten de grens over moet. Vergeet niet dat er veel partijen zijn die respect en waardering hebben voor de prestaties van de boeren die geaccepteerd zijn in de maatschappij en waar de echte binding met de dieren er zonder meer is. Die waardering is er voor het verlengde van die grote agro-industrie dus zeer duidelijk minder. Die denken alleen in euro,s en die vergeten gemakshalve , of per opzet , de economische nadelen. Die zijn weer voor de maatschappij vinden ze.

 • Khalid en zijn maten

  Nederland exporteert een bult pluimvee produkten naar Rusland,ik meende aan eieren al iets van 1 miljoen per week....Denk dat ik in de nabije toekomst maar eens op studie reis moet gaan naar Rusland.

 • Khalid en zijn maten

  Tuurlijk wel een half wat socialistische regering daar,wat maffia hier en daar en corruptie,maar ach als je het heel goed bekijkt is er in de sectoren die de landbouw producten binnen en buiten Nederland verhandelen in 'naam van' de Nederlandse landbouw ook al een tijdje sprake van corruptie en omkoping,maar hier word het alleen niet op die manier benoemd.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.