Commentaar

Acties kunnen nut hebben

Dat boerenacties indruk maken en effect kunnen hebben, is deze zomer in Groot-Brittannië gebleken. Uit frustratie over verlaging van de melkprijzen door grote afnemers gingen Britse melkveehouders met duizenden de straat op en het land in.

Dat in Brussel boeren melk over straat laten lopen, is minder opzienbarend dan wanneer dat in Londen gebeurt. Er is onder Britse boeren geen echte actietraditie.

Veel meer nog dan in Nederland met zijn sterke zuivelcoöperatie zijn Britse boeren overgeleverd aan de grillen van afnemers – zuivelverwerkers en supermarkten. Prijsverlagingen met vele centen eerder dit jaar maakten die kwetsbare positie extra duidelijk, waarop de boeren de straat op gingen. Met succes. Een groot aantal organisaties heeft nu gezamenlijk een tienpuntenplan opgesteld ter verbetering van het functioneren van de zuivelketen en de positie van de boeren daarin. Onderdelen zijn een gedragscode voor zuivelaars, naming and shaming van wie zich daar niet aan houdt, en een nadrukkelijke rol voor producentenorganisaties.

Over actiemethoden is het lastig discussiëren. Hier volgt ook geen oproep om de straat op te gaan. Maar voor boeren op het ‘Continent’ is het wel goed te weten dat gezamenlijk optreden blijkbaar dingen in beweging kan zetten. Dat een van de beoogde doelen van de Britten is om producten meer ‘Brits’ te laten zijn, moeten we hen dan maar vergeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.