Redactieblog

27 reacties

Wel of niet op koers met antibiotica?

“Is 25 procent overtreders bij het gebruik van antibiotica veel of niet? “Hanna komt er niet uit. Vorige week was op televisie het bericht dat een kwart van de boeren niet voldeed aan de doelstelling voor antibioticagebruik.

Een sombere deskundige van een ziekenhuis was ontsteld. “Dit kan niet”, was zijn mening. “Wij krijgen steeds meer resistentie tegen antibiotica bij patiënten. Dit kost mensenlevens”, zei hij vernietigend.

Ons eigen blad, Boerderij vandaag, kopte op basis van hetzelfde rapport:” Veel boeren op koers met antibiotica”.

Wie heeft gelijk?

“Allebei”, vind ik. “Boerderij vandaag is ons eigen blad. Het is goed dat we daar genuanceerd schrijven over antibiotica. Het heeft geen enkele zin om de boeren de stuipen op het lijf te jagen. Dat doen anderen wel. Daar hoeven we zelf niet aan mee te werken”.

Hanna zegt boos:” Je onderschat de situatie. Antibiotica is een wezenlijk probleem. Je zult maar ziek zijn en de medicijnen helpen niet. Dan kijk je anders tegen boeren aan, die te veel antibiotica gebruiken.”

En ze vervolgt: “Het meest opmerkelijke vind ik dat op dezelfde soort bedrijven de ene het met veel minder antibiotica redt dan de andere. Dan moet te maken hebben met de kwaliteit van de boer. Daarom ben ik voor veel strengere maatregelen. We moeten het gebruik zover beperken dat het gevaar voor de mens is geweken.”

Ik zie de ogen van Hanna vervaarlijk blikkeren en dat is een teken dat het menens is. Misschien heeft ze wel gelijk en is de antibiotica te gemakkelijk verkrijgbaar en wordt het ook zonder er teveel bij na te denken gebruikt. Daarbij heeft Hanna ook een punt met de constatering dat de ene boer het veel beter doet in dezelfde omstandigheden dan de andere.

“We produceren voedsel”, zegt Hanna nadrukkelijk. “Aan voedsel moet je de hoogste eisen stellen. Daarom vind ik het ook goed dat FrieslandCampina melk van boeren zonder bedrijfsgezondheidsplan na 1 juli niet meer ophaalt. Wie niet horen wil moet maar voelen”.

Voor mij het moment er het zwijgen toe te doen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Hanna gaat er dus vanuit dat als het op papier klopt en er mooi uitziet, de praktijk ook klopt. Als dit waar was dan zag de wereld er heel anders uit. Papier is gewillig en de mens is hardleers. Mensen die goed willen, werken ook zonder papieren plannen zo netjes mogelijk, de gene die slonst zal ook met zijn prachtige papieren plannen slonzen en smeren. Hij mag blijven leveren en zijn anti papieren plan collega met 1 ste klas melk mag niet leveren. Dit is de wereld op zijn kop en is niets anders de overbekende schijn(heilige) veiligheid waar de bureaucraten zo goed in zijn. Hebben plannen makers de levens vreugde van de burger verbetert of?

 • joannes

  Agratax1 het is goed om af en toe een de bureaucratie aan de kaak te stellen maar elk bedrijf in de voedsel keten heeft zich te verantwoorden over bedrijfsprocessen en ingredienten. Waarom zou je een boer daarvan willen uitsluiten? Hij produceert, zoals bedoeld, wel de dagmelk, vlees, kaas en eieren die we dagelijks eten. Veel jongeren drinken dagelijks bv meer dan een liter melk, Dat zijn er 365 perjaar en wanneer ze 20 jr zijn hebben ze 7300 ltr/kg melk gedronken. Dat is bij 1 ltr per dag en ik ken er die meer drinken. Dat naast het vlees, eieren, kaas, enz, Dat er eisen aan het bedrijfsprocess van de boer gesteld worden is niet meer dan logisch.

 • joannes

  O ja Agritax1 je mogelijke opmerking van : Waarom was dat eerder niet nodig? Omdat er vroeger veel minder intensief en preventief werd gewerkt. Wanneer een koe ziek werd werd ze pas behandeld met veel minder gecompliceerde geneesmiddelen en wanneer het niet lukte ging ze dood. Ik kan me nog herinneren dat de de parathion verboden werd in de tuinbouw. Er werd zoveel gebruikt dat de kikkers in de sloot verdwenen waren. Dat kon nooit goed zijn!!! Het was wel een geweldig middel. Je had nergens meer last van en alle plagen konden worden bestreden.

 • Rip

  Hoe kan je hier nog over discussiëren? Als er mensenlevens mee gemoeid zijn is er maar een mogelijkheid: afbouwen tot het hoogst noodzakelijke. En dwarsliggers uitsluiten als leverancier.

 • Fleur de lille

  @joannes
  Complimenten voor de spiegel die je gebruikt. Herkenning en dank. Succes.

 • farmer135

  hoe zit het eigenlijk met de landen om ons heen, zoals belgie en duitsland, anders is het dweilen met de kraan open in Nederland.

 • Mozes

  Paul.gld1 , Denemarken had al veel eerder een antibiotica reductiebeleid. Duitsland en de rest van Europa zullen onvermijdelijk volgen. Ook in de VS is al aandacht voor antibioticagebruik in de veehouderij. Het Nederlandse reductiebeleid is dus niet de eerste maar volgens mij wel de beste.

 • agratax2

  Rip zijn er mensen levens mee gemoeid, zo ja dan is dat uiterst vervelend voor betrokkenen. Maar voor de soort 'mens' staat echt het voortbestaan niet op het spel. Als de mens niet meer dood gaat, dan komt de soort genaamd mens op het punt van uitsterven door zijn eigen succes. Begrijp me goed ik ben niet voor ongebreideld gebruik van medicijnen in zowel de dierhouderij als bij mensen. Maar dieren onnodig doden, omdat we ze niet mogen genezen (uit humane overweging) gaat mij als dierenvriend te ver.

 • Rip

  Agratax1 begrijpt er niets van. Het gaat niet om het gebruik van antibiotica, maar om misbruik. Dat is nu het geval. Daardoor ontstaat resistentie en zijn mensenlevens in gevaar. Dat Agratax dat niet wil zien zegt veel over zijn geestelijke vermogens.

 • vraagteken

  Agratax1 is het wel met jouw met eens Rip hij zegt alleen dat de reductie niet ten koste moet gaan van het onnodig doden van dieren die de antibiotica wel nodig hebben. dus geen misbruik maar goed gebruik. Er wordt aan gewerkt maar het probleem wordt niet even in 1 weekje opgelost.

 • Mozes

  Rip, ik denk dat misbruik niet het juiste woord is. Het gaat om ongewenste noodzakelijkheid. In het Deense systeem gaat men uit van het idee dat veehouders voor de lol of uit dommigheid maar antibiotica gebruiken. Als alle antibiotica maar door de dierenarts wordt toegediend is het probleem opgelost.
  In het Nederlandse systeem gaat men er van uit dat antibiotica niet onnodig gebruikt wordt maar dat deze noodzaak ongewenst en maatschappelijk onaanvaardbaar is. We moeten dus toe naar een veehouderij waar een veel en veel lagere noodzaak is tot antibiotica gebruik. Als de laatste duizend liter melk per koe verantwoordelijk is voor bv 70% van het antibiotica gebruik moeten we daar dan nog wel op blijven fokken? Is het niet beter om de laatste duizend liter melk los te laten en te fokken op koeien met een veel lagere ziektegevoeligheid?
  Momenteel beschikken de fokkerij organisaties niet over objective gegevens over ziekte en medicijn gebruik en kunnen daar dus niet op selecteren.
  Om dit op te lossen is het noodzakelijk dat ziekte en medicijn gebruik per individueel dier wordt door gegeven aan een centrale database die voor de fokkerij organisaties toegankelijk zijn.

 • Fleur de lille

  De noodzaak van antibioticagebruik is niet ongewenst maar het effect dat het heeft is ongewenst. Antibioticumgebruik zonder resistentievorming is helemaal niet gek voor een land als Nederland. Wanneer we dit halen is er niet zo veel loos.

 • Fleur de lille

  Monitoren op resistentie en sturen op gebruik.

 • Mozes

  In reactie #11 bedoel ik te zeggen dat de afhankelijkheid van antibiotica op dit moment veel te hoog is.

 • Fleur de lille

  Waarom is er afhankelijkheid van gebruik van antibiotica in Nederland?

 • joannes

  @ Fleur het gebruik van (preventieve)antibiotica kan je vergelijken met de veiligheids gordel in je auto. Sommigen zullen nooit een botsing krijgen en dragen de veiligheids gordel eigenlijk zonder noodzaak achteraf gezien. Met (preventieve) antibiotica in de veehouderij probeert men ziekte of dreigende ziekte te voorkomen om vooral eetlust te behouden. Gebrek aan eetlust betekent direct minder rendement. ( hetzij melk ,hetzij vlees) Wanneer ik lees dat een kalverhouder met een asperine kuur zijn kalveren opzet begrijp ik dat hij vooral met het ¨feel good¨ gevoel bij kalveren geen dag eetlust wil missen. Zo kritisch is het in de intensieve veehouderij nu gesteld en nog... verdienen de boeren de boterham niet. Zij zijn aan de extremen van het haalbare en medicijn gebruik beperking is direct een aanslag op het rendement.

 • Mozes

  joannes, het gaat niet om eetlust. Als wij geen preventieve antibiotica gebruiken bij het droogzetten van een koe blijkt er na het afkalven veel meer mastitus voor te komen. Zoveel meer dat het meerdere gebruik van curatieve antibiotica hoger is dan aan preventieve is uitgespaard.
  In de varkenshouderij en pluimveehouderij wordt preventieve antibiotica vaak gebruikt in het begin van de opleg om de infectiedruk naar beneden te krijgen en daarmee ziektes en curatieve antibiotica te vermijden.
  Het probleem is dat dieren zover zijn gefokt op melk of groei dat de vatbaarheid voor ziektes te hoog is. Een soortgelijk probleem zien wij ook bij raszuiver gefokte gezelschapsdieren die ook veel vatbaarder zijn voor ziektes dan de bastaarts.

  Fleur de Lille, zie mijn reactie #11 en mijn uitleg hierboven.

 • Fleur de lille

  Oei Mozes, da's een indrukwekkende bekentenis...

 • joannes

  Dus .... Mozes, eetlust is misschien wat kort door de bocht maar opgeteld is het een combinatie van erfelijkheid, omgeving en procedures. En.. medicijnen zijn het wondermiddel dat voorkomt dat het dier ziek wordt tijdens het process. We zullen als boeren in plaats van de medicijnen weer met de erfelijkheid, omgeving en procedures bezig moeten. Het probleem is dat je veestapel, de stal en de procedures niet in een paar jaar voldoende robuust kunnen worden omgezet. Het zal op kort termijn rendement kosten als medicijn gebruik abrupt moet worden verminderd. En dan misschien nog het grootste probleem: Vele boeren zijn van weinig gebruik naar gebruik ontwikkeld en hebben nooit over alternatieve methoden nagedacht.

 • Fleur de lille

  Er zijn goede resultaten met andere methoden om de eetlust optimaal te houden en kans op mastitis te verminderen. Zeezout in een goede verhouding door het voer geeft prima resultaten op dit gebied en kost veel minder dan AB en de veearts.
  Ik ben geen specialist op dit gebied maar boeren zijn innovatief genoeg om nieuwe dingen te proberen. Er zijn vast meer goede ervaringen.
  Kijk wel uit dat je niet insteekt op veevoer dat een 'onzuivere' route in de kweek heeft gehad.
  Ik heb nog mijn twijfels bij eendenkroos en algen die met bijvoeging van dierlijke mest (E-coli's) zijn gekweekt. Misschien blijkt deze zorg ongegrond maar ik heb nog geen goed onderzoek hierover gevonden. Mest zonder hygiënisering en omgekeerde osmose blijft toch nog lastig als basis in de veevoerketen.

 • agratax2

  Fleur de Lille als je verhaal van het zeezout klopt en daar twijfel ik niet aan, dan ontbreken er dus zo als ik voorheen veronderstelde bepaalde mineralen aan het standaard voer ontbreken. Dit zou kunnen komen omdat we t=ons te veel focussen op de 3 hoofdelementen van de bemesting, waardoor misschien de opname van micro elementen in het gedrang komt. Ik ben geen specialist maar heb op internet wel eens de nodige adviezen gevonden die in deze richting wezen.
  Voor de medicijn fabrikanten is onderzoek in deze richting niet economisch en dus gebeurt het niet. Wie heeft anders het geld hebben om dit uit te voeren?

 • Khalid en zijn maten

  @ fleur de lille,het verhaal van de zeezout klopt,ik was ooit verantwoordelijk voor een grote koppel runderen in het oosten van deutschland,wij hebben daar op een gegeven moment ook een andere weg ingeslagen inzake antibiotica.Melkkoeien likten de kalkzandstenen uit de stalmuren en daardoor ontstond het idee dat er nog een aantal mineralen zouden kunnen worden toegevoegd aan het rantsoen. We hebben toen op meerdere plekken in de stal kisten geplaatst met zeezout en ja ook kalk,wat denk je? Elke week bijvulllen,zo is het ook niet verkeerd om bij droogstaande koeien kruidig hooi te verstrekken,en zo zijn er nog wel meer van die dingen te bedenken..

 • Mozes

  Khalid en zijn maten, uw verhaal wijst op een kalkgebrek. Bij kalkgebrek wat bij melkkoeien gemakkelijk kan ontstaan zullen de slotgaten na het melken minder goed sluiten en is er een verhoogde kans op mastitis. Ook selenium is belangrijk. Bij zowel te veel als te weinig is er een verhoogde kans op mastitis.
  Toevoegen van mineralen heeft alleen nut als er een tekort is. Ik geloof niet in een wondermiddel wat altijd helpt.

 • leo,s vriend

  Wel frappant dat Denemarken weer als goed genoemd word,Daar is de overheid al weer tot de conclusie gekomen dat het verbieden van droogzetten met antibiotica een grote fout is geweest en het antibioticagebruik in de sector alleen maar heeft vergroot(50 % klinische mastitis tijdens de lactatie gem. in Den.)

 • Fleur de lille

  Verbod op gebruik lijkt me niet de goede weg naar kritisch gebruik.
  Beter lijkt me kritisch gebruik met als doel resitentie te verminderen.

  In uw voorbeeld gaat het dus om voorkomen van mastitis waardoor antibiotica gebruik onnodig wordt. Je zult dus op zoek moeten naar oorzaken van ontwikkeling van de mastitis zodat je niet begint met bestrijden maar de oorzaak probeert te beïnvloeden. Antibiotica wordt dan vanzelf minder noodzakelijk en de afhankelijkheid ervan neemt af. Misschien moet je dus kritisch naar je bedrijfsproces kijken en hierin oorzaken proberen te vinden.

  Ik heb hier wel beelden bij maar omdat ik niet in het vak zit zou ik het 'hoe dan?' liever aan de melkveehouders zelf willen laten. Ondertussen breng ik met mijn collega's ideeën via kennisnetwerken in.

 • Fleur de lille

  Ik heb er een beetje te makkelijk vanaf gemaakt.
  Een aantal preventieve tips die ik zomaar vond:

  Oorzaken voor het ontstaan van vaarzenmastitis
  •Een gebrekkige hygiëne in de opfok periode en rondom het afkalven is een belangrijke oorzaak van vaarzenmastitis. Drachtig jongvee verdient extra aandacht wat betreft een schoon ligbed.

  •Zuigers in de koppel zorgen voor open slotgaten. Zuigers ontstaan vrijwel altijd in de eerste periode van de opfok. Ze zijn te voorkomen door de kalveren na het voeren van melk direct brok te verstrekken.

  •Een te lage selenium spiegel in het bloed, (wat bij vaarzen nogal eens voorkomt) leidt tot een verminderde weerstand. Bloedonderzoek (GSH Px) van een steekproef van de vaarzen laat zien of er een tekort is, dat vervolgens eenvoudig opgeheven kan worden door het voeren van krachtvoer of een vitaminen/mineralen mengsel. Ook kan gebruik gemaakt worden van mineralenbolussen.

  •Vliegen kunnen mastitis veroorzaken doordat ze spenen beschadigen en bacteriën overbrengen. Hydrotea irritans, de wrangvlieg, is berucht om het veroorzaken van “zomerwrang” bij pinken en vaarzen (en droge koeien) in de weide. Een goede vliegenbestrijding zowel op stal als in de weide is noodzakelijk en blijkt zeer effectief ter preventie van vaarzenmastitis. Door het tijdig aanbrengen van insecticide oorflappen, of het regelmatig behandelen voor vliegen zijn problemen goed te voorkomen.

 • Mozes

  Fleur de Lille, ik had twintig jaar geleden extreem veel last van zuigers onder de vaarzen. De enigste goede oplossing is alle melk met een speen voeren en niet uit een emmer laten drinken. Tevens is het belangrijk dat de kalveren lang genoeg melk drinken. Als ze te vroeg worden afgespeent kunnen ze ook nog weer dwangmatig zuiggedrag gaan ontwikkelen. Bij mij krijgen ze minimaal drie maanden melk, ook als ze het qua lichamelijke ontwikkeling niet meer nodig hebben. Wat heb ik aan een vaars die lichamelijk goed ontwikkeld is maar gedragsmatig niet in de koppel te handhaven is?
  Dwangmatig zuiggedrag ontstaat doordat een kalf in de eerste drie maanden van het leven gefrustreerd wordt in haar natuurlijke zuigbehoefte.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.