Redactieblog

32 reacties

Strijd over de weidegang

Jan van Weperen gebruikt zijn column voor zijn actie tegen de weidegang. Dat is zijn goed recht. Maar dan mag ik ook reageren.

Het heeft iets Telegraafs-achtigs. Daar is Cruijff de columnist, die Ajax omturnt. Dat probeert Van Weperen met FrieslandCampina. Hij heeft voor de na de zomer al weer actiebijeenkomsten aangekondigd van zijn platform tegen de weidegang.

Hij zegt dat het pas getekende convenant polariseert. Nou, daar zakt me de broek van af. Wie polariseert er in de discussie over de weidegang? Niemand minder dan het platform, waarvan Jan van Weperen de motor is.

Er bestaat in Nederland een brede overeenstemming dat de koe in de wei nodig is voor het imago van de melkveehouderijsector. Alle partijen van het convenant, maar ook de Tweede Kamer die de motie Wiegman aannam om uit Brusselse gelden de weidegang te stimuleren.

En daar gaat dan het platform tegenin. Dat is pas echt polariserend. De grote boeren tegen de wat kleinere. Dat is de uitkomst.

De club van Jan kan maar het beste zich afscheiden van coöperaties, die wel gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en daaraan verbonden commerciële belangen hebben. Ze kunnen dan samen de melk verwerken in een fabriek, waar ze reclame maken voor melk van koeien in de stal. Aan plofkippen grenzende koeien met zulke hoge producties dat ze in aangepaste stallen moeten worden vertroeteld.

Dan zien we wel wie wint. Want de strijd is begonnen door de grote boeren, die zich niet willen voegen in de democratische coöperatie.

Laatste reacties

 • poldes

  Melk van boeren groot of klein/voedsel wat buiten of binnen geconsumeerd wordt ;er is en er bestaat geen verschil in koeienmelk.
  Als de melkveehouder een blauwe kiel en een rode zakdoek om moet tijdens het melken voor het imago;ook daar verandert de samenstelling van koeienmelk niet van.

 • Mozes

  Poldes, het gaat niet om de fysieke kwaliteit maar om de ethische kwaliteit. De ethische kwaliteit wordt bij dierlijke producten afgemeten aan de mate waarin een dier gerespecteerd wordt in zijn natuurlijke eigenheid. Bij een koe is dat niets anders dan grazen in de wei.

 • joannes

  Het is als op school: je hebt de introverte leerlingen die goed zijn in analyseren rekenen en verbeteren en je hebt diegene die, vaak extrovert, goed zijn in de sociale vakken: talen..... maar vooral communiceren! Boeren hebben het communiceren over hun producten altijd overgelaten aan de cooperaties die er weer reclamebureaus voor inschakelden. Op moeders advies werd doorgeborduurd op dat melk, vlees en eieren de basis bouwstenen waren voor een gezond lijf. Nu met sociale media, transparantie, en het nieuwe inlevingsgevoel van de politiek wat dieper in de productie vormen van boeren wordt gedoken verliezen de reclame boodschappen van destijds hun glans. Het blijkt dat melk, vlees en eieren op keiharde productiemethoden in ¨productieruimtes¨ worden geproduceerd die meer lijken op een industrieterrein dan de ¨ gezonde¨ natuurlijke omgeving foto´s die op de reclamefoto´s staan. Zoals elke reclame professional je kan vertellen; melk van een ¨industrieterrein¨ kan beter en goedkoper zijn, maar het is niet de melk die de consument denkt dat ze koopt. Ik wens Jan van Weperen en die super varkensboeren veel succes met hun producties maar zij verkopen niet het ¨gezonde natuurlijk geproduceerde agrarische product van de consumenten beleving¨ en riskeren te worden uitgesloten om voor de industrie te produceren totdat deze ter verantwoording geroepen worden. Het wordt logisch dat hun prijzen lager liggen dan de ¨natuurlijke¨ producten.

 • poldes

  op het einde van de dag worden in nederland zo goed als alle koeien in de stal van weidemelk ontdaan.
  Om de 2 of 3 dagen wordt deze weidemelk met dezelfde tankwagen gemengd met stalmelk opgehaald.
  waar komt de beleving vandaan.?
  waar komt de samenstelling van deze melk vandaan?
  waar en wie is hier bevoegt om veschil te maken?
  Het dagelijks te verkrijgen zuivel bestaat uit deze grondstof.
  De markt doet zijn werk.
  de boer wacht wat hij krijgt voor deze echte zuivere boerderijmelk.

 • W Geverink

  Er zijn voord en tegens voor beiden. Vroeger liepen de meeste koeien buiten. Het beeld wat men de burger wil geven is koeien in een mooie groene weide in het zonnetje, perfecte omstandigheden je weet wel. Niet het beeld van koeien die de hele dagen in regen of stromende regen staan met flink wind erbij, die al anderhalf uur van tevoren al met zijn allen bij het hek staan te wachten om naar binnen te mogen en waarbij voor het in de melkstal gaan met de waterslang de bagger van het uier wordt gespoten. Verdienen de boeren die hun koeien jaarrond opstallen het echt om door hun eigen collega's voor dierenmishandelaars uitgemaakt te worden?

 • j.verstraten1

  Geverink, het lukt in het nederlandse klimaat best om 120 dagen te vinden je koeien buiten te doen zonder situaties te krijgen zoals jij schetst. Je bent pas een dierenmishandelaar als je ze tekort doet. Dus ook bij 30 graden in de zon je koeien naar binnen! Vind het trouwens wel een grappige ontwikkeling om te suggereren dat boeren die jaarrond opstallen door collega's uitgemaakt zouden worden voor dierenmishandelaars tewijl tot een jaar of 2 terug boeren ( bij ons in het zuiden tenminste) die vasthielden aan weidegang uitgemaakt werden voor 'losers'.

 • joannes

  @Poldes je hebt gelijkt tot dat de consument vraagt: Hebben deze koeien een koeien leven gehad zoals jullie ons dat altijd hebben voorgehouden. Het antwoord is dan: Nee. Want een stalboer maakt van de stal een productieruimte inplaats van een schuilplaats voor slecht weer. Een stalboer haalt de koe uit zijn natuurlijke element en beperkt haar in bewegingsruimte. Alle aandacht die in het verleden en nog wordt besteed aan agrarische producten zijn gezond en natuurlijk, wordt met stallen als productie ruimtes ivm efficienties, te grabbel gegooid.

 • joannes

  @ W.Geverink wanneer je de boeren die voor de weide kiezen, om wat voor reden ook, aanvalt omdat zij zich tegen de stalboeren met hun efficienties willen onderscheiden is volgens mij hypocriet. Het zijn de stalboeren die steeds met verder gaande efficienties de weide boeren bedreigen met hun vermeende concurrentie postie: de lagere kostprijs! De stalboeren menen dat het antwoord op overleven de beroemde stoelendans is met de lage kostprijs. Dat weideboeren de ¨industriële bedrijven¨ een keer te kijk zetten met hun ¨dier vriendelijke methoden¨ is niet meer dan een gevolg. UIteindelijk is de voordurende productie uitbreiding (voornamelijk stalboeren) de oorzaak van overproductie in Nederland en daarmee de lage prijzen.

 • W Geverink

  Tuurlijk Verstraten, maar het ligt er zonder meer ook aan hoe je het verhaal brengt. Als wakker dier een filmpje naar buiten brengt van een kudde arme melkkoeien die dicht tegen elkaar geperst voor het hek of aan een bosrand de striemende regen trotseren, dan is de volgende dag de loopstalmelk weer populair. De koeien hebben het in beide systemen wel goed maar het gaat er tegenwoordig ook om of de houderijmethode politiek correct is.

 • zanden

  Weidegang toepassen, alleen vanwege het imago is een treurige reden, puur gebaseerd op eigenbelang. Niet eens gebaseerd op wat de koe wil. Maar we weten het allemaal: een koe wil in de wei en er na het grazen heerlijk liggen herkauwen. Een koe is ook een nieuwsgierig dier. Buiten in de wei valt dan ook veel meer te beleven. Wie beweert dat een koe tegenwoordig liever binnen blijft, houdt zichzelf voor de gek en ontkent tevens de natuurlijke aard van de koe. En, en dat weten we ook allemaal, melk van weidegang bevat nog de gezonde CLA's, die drastisch afnemen zodra de koe niet meer in de wei maar op stal gaat. En als we met elkaar weten dat de gemiddelde Nederlandse melkkoe nog maar drie lactaties meegaat is het echt treurig gesteld met het koeienleven.Waar zien we nog koeien van wie de vacht mooi glimt, als teken van gezondheid en welzijn?

 • sybrenm1

  Hoe kan men zeggen wat een koe eigenlijk wil. Een koe heeft in een moderne stal tig keer zoveel ruimte als op een oude grupstal van 50 jaar geleden waar een koe gedurende wintermaanden vast zat op hetzelfde plekje.
  Als je op een hete dag of een regenachtige dag de koeien buiten zet, maar je houdt de staldeuren ook open, zodat ze ook naar binnen kunnen komen, rara waar zul je de meeste koeien vinden

 • sybrenm1

  En wat ik treurig vind is dat de boeren hier tegen elkaar worden uit gespeeld. Het is maar net wat het beste bij je bedrijfsvoering past. Als je ze buiten kan hebben, zet ze buiten. Als het moeilijker is, zoals een kleine huiskavel, dan houdt men ze binnen. Houdt elkaar in uw waarde.

 • W Geverink

  Mee eens Sybren. Als zuivelaars weidemelk aangevoerd willen krijgen betaal de boer gewoon vijf cent per liter extra. Maar nee, krijgen ze wat is het, een halve cent per liter? Als vergaderboer al praat van plofkoeien dan is de toon gezet. Boeren gaan onder politieke druk weidemelk produceren zonder dat er een realistische vergoeding tegenover staat en de zuivelaar steekt de extra marge in de zak.

 • joannes

  Beste Sybrenm1 ten eerste de boeren die de stal propaganderen zijn ook met capaciteits uitbreiding bezig om...... met efficientie tegen een lager kostprijs te concurerren. Dan ten tweede: diegen die de producten moeten kopen en consumeren zijn jaren opgevoed met: gezond voor lijf en leden uit een natuurlijke omgeving. Weideboeren laten zich er niet uitconcurreren op deze manier. Je zal de consequenties moeten nemen dat melk van weide koeien anders is dan melk van efficiente ¨stalkoeien¨ uit de productieruimtes. De weide boeren willen dat weide melk onderscheidde wordt en voor een hogere prijs wordt verkocht om de simpele reden dat het op deze manier minder efficient is. Dat is juist iedereen in zijn waarde laten.

 • poldes

  wil je blijven melken;dan heb je maar te zorgen dat je tegen de laagste kostprijs produceert.
  Dit is in de melkveehouderij all over the world.
  In tijden van te weinig melkaanvoer bij de zuivel fabrieken in nederland,dan gaat men in letland en verder nog melk bij halen.
  deze melk voldoet bijna aan onze kwaliteitsnormen.
  Of dit weidemelk is? als die maar niet te duur is.

 • sybrenm1

  Beste Joannes, als weideboeren zich willen onderscheiden en meer kunnen beuren omdat het etiketje 'weidemelk' erop zit is me dat prima. En laat er dan ook idd meer voor betaald worden zoals Geverink zegt en dat niet alle marge naar de zuivelaar gaat. Elke boer probeert een goed inkomen te halen en voor sommige boeren is het door omstandigheden beter groter te gaan en de koeien binnen te houden. En op stalstaande koeien krijgen ook vers gras gestalvoerd elke dag in de zomermaanden. Dus die krijgen wel hetzelfde gevoerd als weidekoeien. En 's winters staan de weidekoeien op stal, dus wat is het verschil? Laat men toch ophouden met dat gepolariseer van groot en op stal is slecht en klein en in de weide is goed.

 • zanden

  Jammer, de tendens in de meeste reacties in deze discussie is, dat het gemak van de boer belangrijker is dan het welzijn van de koe. Een melkkoe die gemiddeld nog maar drie jaar meegaat, dat zegt genoeg! dat betekent veel koeienleed.
  Een vergelijking met 50 jaar geleden, met de koe aan een touw in de grupstal is een flauwe. Maar zelfs toen gingen koeien veel langer mee en hadden het dus beter.
  Ik heb eens een boer horen zeggen: wat goed is voor de koe is ook goed voor de boer. Een gezonde koe kost minder aan antibiotica en het behandelen van klauwproblemen en uierontstekingen. De totale bedrijfseconomische schade door mastitis, klauwproblemen en verminderde vruchtbaarheid kost op jaarbasis 300-250 miljoen euro. Dat kun je dus zo maar wegstrepen tegen de jaarlijks te ontvangen bedrijfstoeslag voor melkveehouders. Dan ben je lekker bezig zeg. De belastingbetaler betaalt en de koe lijdt eronder. En als boer schiet je er niets mee op vanwege je eigen slechte preventieve beleid /ofverkeerde voerbeleid en dan ga je maar over op nog meer koeien om de kostprijs te drukken. Een doodlopende weg.

 • Rip

  Wat ongelooflijk dom dat we deze discussie publiekelijk voeren. We gaan rollebollend over straat. Dat doet de hele sector schade. Daarmee verstoten we de consument. We graven zo ons eigen graf.

 • joannes

  @ Nou Rip wat let je, Wanneer gaan we als boeren collega´s benaderen die het ¨verkeerd ¨ doen. Waarom gaan we niet met vergunningen werken die boeren volgens criteria toestaat en boeren die buiten de critera vallen corrigeert. Dit soort technieken zijn al jaren ingevoerd in het groot bedrijf en soorteren naar dat wat gewenst is. Kwaliteits, Performance Indicatoren of wel KPI´s. In plaats van productie cijfers. bv. Maximum celgetallen, gemiddelde leeftijd, klauw problemen, vruchtbaarheid, medicijngebruik, enz,.... maar alles in lijn met kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ik zou daar ook bij opnemen het aantal familie vreemde uren die gekocht worden omdat deze de complete verhouding van de plattelands gemeenschap in het honderd gooien.

 • h.lepoutre1

  ik denk dat het allemaal super simpel opgelost kan worden de echte weiders 1 tot 1.5 cent toeslag deeltijd weiders de koeien op een redelijke plak uitloop geven zodat ze de vrije keus hebben tussen binnen en buiten zijn kost weinig maar geeft de burgers weinig discussie en de opstallers een kwart tot een halve cent laten betalen . Binnen de kortste tijd loopt 95% van de koeien weer buiten

 • Marten

  Waarom niet de zomerheffing er af voor de weiders?Dat valt toch niet te rijmen; een weidepremie naast zo'n heffing.

 • sybrenm1

  @ Zanden, waarom vindt u de vergelijking met 50 jaar geleden flauw?
  En dat gespeculeer over koeienleed is ook hoog overdreven.

 • Mozes

  Het onbegrip voor het stimuleren van weidegang toont precies aan hoe de melkveehouderij sinds jaar en dag gefunctioneerd heeft. De boer was uitsluitend bezig met productie van melk. De verkoop van de zuivel ging volledig langs hem heen. Zijn begrip van de zuivel ging niet verder dan de voorkant van de melkfabriek waar de bussen binnen kwamen. De achterkant waar de venterskarren vertrokken zag hij niet. Nog steeds zijn er veehouders die de melkveehouderij willen vormen naar wat zij productietechnisch ideaal vinden zonder enig besef van de afzettechnische kant.
  Van sommige veehouders kan ik dit wel begrijpen, van iemand met het niveau van Jan van Weperen niet.

 • agratax2

  Laten we ons de vraag stellen of een landschap zonder koeien net zo aantrekkelijk is voor de mensen als een landschap met koeien. Als ik over de eindeloze vlaktes van Oost Europa of Amerika rijdt, kan het weinig moois aan zien. Het eentonige landschap van alleen graan en zaden of gras zonder dieren of huizen is doods. Voor een boer die kijkt met $ tekens in zijn ogen zal het fantastisch zijn zo 'n op productie gericht landschap, maar voor een toerist is het een dood landschap zonder enige aantrekkingskracht. De burgers die dit landschap wensen hebben als reden aangevoerd 'dierwelzijn' in de gedachte dat dat meer kracht uitstraalt dan alleen maar mooi, afwisselend en aantrekkelijk.
  Ik wel me nu even niet in de discussie mengen wat het meest voordelige is of wat het gezondste is voor de dieren en de boer.

 • Romeijn

  De consument heeft een nostalgisch beeld bij de boer en zijn bedrijf die niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. De gespecialiseerde agrarier van nu heeft een kwetsbaar bedrijf en is niet meer de boer met een gemengd bedrijf en/of het baantje erbij van vroeger: tegenwoordig denigrerend `hobby`boer genoemd. De invloed van de agrarier op zijn omgeving is veranderd: andere geuren en tractoren met snelheden en geluid waar je U tegen zegt. De koeien van nu zijn anders dan de koeien van vroeger: zwaarder en kwetsbaarder. Geen wonder dat de weidegang een probleem is geworden. De agrarier heeft daarmee het landschap niet alleen gemaakt maar ook voor een aanzienlijk deel veranderd naar een vrijwel leeg productielandschap waar de recreerende consument zich niet meer thuis voelt. De werkelijke klant - en de boer - als slachtoffers van de economische rat-race. Tot ze allebei zeggen: tot hier en niet verder. Misschien is dat moment nu gekomen?

 • joannes

  Trek de discussie niet in het romantische gebied want dat is diskwalificeren van het werkelijk probleem. Dat werkelijke probleem is dat boeren een industrie is geworden in een een omgeving waar de gemiddelde boer het zout in de pap kan verdienen. Diegene die de netwerken, adviseurs en vaak ook het moment hebben, investeren met subsidies in efficientie, vaak gepaard met uitbreiding van capaciteit. Deze uitbreiding van capaciteit draagt bij aan het overschot en dat weer aan de lage opbrengstprijzen. Dus de boeren die nog niet aan investeren toe zijn of ivm opvolging niet kunnen, krijgen te weinig voor de producten, terwijl collegas uitbreiden in capaciteit, hun kostprijs verlagen en daarmee de druk verhogen. Dit is het probleem en in de sector wordt mijns inziens met teveel respect naar de boeren gekeken die voordurend op kostprijs verlaging uit zijn. Het verkoop verhaal naar de klant moet verklaren waarom een boer genoeg voor zijn producten moet krijgen en daarvoor moet het consistent zijn met wat deze klant verwacht: gezond en diervriendelijk.

 • sybrenm1

  En als de boer daar dus redelijk voor betaald wordt. De hedendaagse boer is meegesleurd in het grootschaligheids gebeuren, iets dat na de oorlog door economen is bedacht om door overaanbod, de prijzen van voedsel laag te houden onder het mom van de wereld te voorzien van voedsel. Sicco Mansholt was hier voorstander van. Dit werd toegepast naast Europa ook inde VS en eigenlijk ook in de vm Sovjet Unie. In werkelijkheid wilde men voedselprijzen laag houden, zodat de consument geld overhield om het te spenderen aan andere artikelen om de economie rollende te houden

 • tweespalt

  Wat een discussie/wat een tweespalt in de melkveehoudrij.
  Cijfers wijzen uit,levensduur staat of valt niet met weiden of opstallen.
  Levensduur is afhankelijk van de dierhouder ,niet van weiden of opstallen.De melkverwerker is erin geslaagd tweespalt te zaaien in de melkveehouderij met als doel een betere melkprijs te realiseren?Naar mijn idee schiet de melkverwerker zijn doel voorbij,misschien wel een schot in eigen doel,immers alles wat op deze manier gebracht en bediscuseert wordt brengt geen cent extra op, geeft andere partijen zelfs het idee dat weidegang echt beter is als opstallen.Dit moet nog steeds maar bewezen worden.Productie van weidemelk is ook niet duurder als stalmelk,waarom dan ook nog extra belonen?
  Wil een veehouder weidegang uitbuiten,doe het dan op een andere manier,samen met de schapen houders,katten en honden bezitters enz.
  Tot slot de opmerking van vergaderboer over plofkoeien,wat een domme benaming , een benaming die nergens op slaat immers toont maar eens aan dat weidegang beter is voor ons rundvee.

 • joannes

  Beste Tweespalt, uit je beschrijving begrijp ik dat je een stalboer bent die graag deze discussie wil stoppen, omdat het verkeerde ideeën zou kunnen ontwikkelen bij ¨buitenstaanders¨. Daarbij refererend aan de kostprijs vindt je dat in de prijs ook geen verschil zou moeten zijn. En...... daarbovenop, met een wat denegrerende toon zou de weideboer maar in de ¨groene¨ hoek zijn heil moeten vinden. En dat allemaal zo lijkt het alsof U het wel weet wat goed is voor de sector! Mijn idee daarover is dat met Uw groep boeren, de stalboeren, de sector, langzaam maar zeker zwakker wordt omdat in die extremen waar U het zoekt alle narigheid begint. Met narigheid bedoel ik: de mest discussie, medicijn gebruik, klauw problemen, vruchtbaar heid, millieuvervuiling, epedemie problemen, enz, ... en alles wat er nog moet komen. Wanneer U denkt dat er in Nederland met zijn bevolkings dichtheid ook nog eens 3 x zoveel gemelkt moet kunnen worden dan Nederlanders consumeren vraag ik mij dagelijks of of deze discussie achter het gordijn moet worden opgelost.

 • sybrenm1

  Joannes, als ik uw reactie lees, dan trek ik de conclusie dat stalboeren een probleem zijn en dat weidegang DE oplossing is. Kom eens met bewijzen waarbij stalkoeien slechter agf zijn dan weidekoeien

 • jrboer

  Volgens mij gaat deze discussie nergens meer over. Het gaat helemaal niet om wat beter voor de koe is enzv. De markt vraagt gewoon weidegang en de markt is waar wij het van moeten hebben. De klant is koning zeggen ze in het MKB. Bij ons toch ook??

 • poldes

  weidemelkpoeder?
  weidemelkpoeder van een nieuw fabriek in Barneveld?
  En dat tegen wereldmarktprijzen afzetten?
  Als daar groene kleurstof aan wordt toegevoegd.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.