Boerenblog

5 reacties

Piketpalen in de wereldeconomie

Westerlingen moeten snel handelen, anders vervangen de Chinezen onze piketpaaltjes door de hunne en hebben de Afrikanen ons niet meer nodig met onze zielige ontwikkelingsprojecten, ziekenhuisjes en schooltjes.

De laatste tijd is er in en buiten Den Haag een discussie gaande over het al dan niet continueren van ontwikkelingswerk. De meeste mensen zijn het er over eens: noodhulp is een morele plicht jegens de mensheid. Ik maak dan ook een verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp. Dit is iets wat in de discussie zowel binnen als buiten de Haagse burelen niet naar voren komt. Er wordt altijd verwezen naar de Mashall-hulp na de Tweede Wereldoorlog, dat is nood- en ontwikkelingshulp ineen. De tweede is de hulp tijdens de watersnoodramp in 1953, hier vond alleen noodhulp plaats.

Westerse stijl
Na 50 jaar ontwikkelingshulp Westerse stijl is er van voortgang in de ontwikkeling van met name Afrika nauwelijks sprake. Er zijn excuses te over wat betreft de mentaliteit van de Afrikaners, het klimaat, de dictatuur, de oorlogzucht, de hebzuchtige leiders, de slavernij en noem maar op.

Zelfrespect

Het eerste wat ik in Burundi te horen kreeg van oudere inwoners (zij hadden de koloniale heerschappij van de Belgen nog meegemaakt) was: "Waarom hebben jullie altijd eten gestuurd, maar hebben jullie ons nooit leren vissen en broodbakken?"  Want dat is wat de mensen willen, voor zichzelf zorgen. Dat geeft zelfrespect. De hand ophouden versterkt het negatieve zelfbeeld. Door onze hulpacties is dat negatieve zelfbeeld van de Afrikanen alleen maar gegroeid.

Schuldgevoel

Met onze christelijk -sociaal(istische) inslag hebben we uit schuldgevoel de voormalige koloniën via ontwikkelingswerk aan de uitkeringstepel gehouden. Op deze wijze konden we onszelf en de wereld bewijzen hoe gebukt we gingen onder schuldgevoelens. We hebben echter nooit gevraagd waaraan deze mensen echt behoefte hadden. Als we al informatie hebben ingewonnen naar de behoeften, waren het die van de regerende bovenlaag. Die bovenlaag is inmiddels voldoende aan zijn trekken gekomen. Daar komt bij dat wij vanuit ons schuldgevoel ontwikkelingshulp en noodhulp door elkaar hebben gehaald.

Op eigen benen
Na gesprekken met oude mannen, leeftijdgenoten, in de straat is me duidelijk wat de Afrikanen willen. Ze willen werk, vooruitgang en vooral vrede en op eigen benen staan. Geld en op eigen benen staan is de sleutel voor vrede. Wij uit het Westen hebben door ons schuldgevoel dit niet kunnen en/of willen begrijpen. Nu komen de Chinezen met hun zucht naar grondstoffen en voeding. Ze investeren in infrastructuur, mijnbouw en landbouw en het liefst met de inzet van lokale mensen. In enkele jaren is zo een bloeiende liefde ontstaan tussen China en Afrika. Wij staan aan de zijlijn om via onze giften en gaven het sociale deel, dat de Chinezen nog niet oppakken, uit te voeren, zonder 'bedankje'.

Misstappen
Hoe dom kan een mens zijn, dat hij tot in lengte van dagen, jaren, ja zelfs eeuwen vindt dat hij de misstappen van zijn verre voorouders moet goedmaken met kapitalen.
Mijn voorstel met betrekking tot de ontwikkelingsgelden is dan ook om er werkgelegenheid mee te creëren en de handel met Afrikaanse landen te ontwikkelen, via projectmatige steun zoals we in China, Brazilië, India en Rusland hebben gedaan. Vooral in Rusland hebben de welbekende hulporganisaties nauwelijks enig ontwikkelingswerk verzet.

Rusland

Rusland zat na 1990 financieel compleet aan de grond zat, het was niet meer dan een ontwikkelingsland. Via steunfondsen die de handel en productie voor onze ondernemers minder riskant maakten en fondsen van ontwikkelingsbanken is Rusland gekomen waar het nu is. Rusland kan zijn rijkdommen weer exploiteren en zijn mensen voeden. Bovendien is het een wereldmacht van formaat.

Beschamend
Als Nederlandse boer vind ik het beschamend om te zien dat een land als Burundi na 50 jaar hulp van ons nog steeds niet weet hoe het zijn bevolking moet voeden. Nu er sprake is van heroverweging en de hoogte van de ontwikkelingshulp klagen alle ontwikkelingsorganisaties ach en wee. Ze zijn niet bij machte hun beleid tegen het licht te houden en het woord 'zelfreflectie' is hen vreemd.

Snel handelen
Als we in het Westen niet snel handelen, vervangen de Chinezen onze piketpaaltjes door de hunne en hebben de Afrikanen ons niet meer nodig met onze zielige ontwikkelingsprojecten, ziekenhuisjes, schooltjes of Warchild-afkickcentra. Het voordeel van deze ontwikkeling is, dat er dan geen stroom vluchtelingen meer vanuit Afrika onze richting op komt. Wat moeten ze in een koud, nat en economisch achtergebleven Nederland doen, als hun eigen economie samen met die van hun handelspartner China booming is?

Wereldruilverkaveling
Europeanen houden te veel vast aan het verleden en hebben geen oog voor de rest van de wereld. China heeft al lang zijn bakens verzet van het arme Europa naar het grondstofrijke Afrika en Zuid-Amerika. De wereld zit midden in deze ruilverkavelingsprocedure en het Westen mag/moet meebetalen. De westerlingen vinden dat ze hun zaakjes op orde hebben en zich de moeite en kosten van de verkaveling kunnen besparen. Ze hebben hun piketpaaltjes netje geslagen en zijn niet van plan om ze te verzetten, zodat ook de nieuwe jonge boeren een rendabel stukje land krijgen toebedeeld. Nu piest de oude kliek naast de pot en gaan de nieuwelingen met de winst naar huis.

Laatste reacties

 • Klerck

  Zo nu even mijn ervaring met de Afrikaantjes.
  Ongeveer 8 jaar geleden was ik voor het laatst in Afrika, waar we in verschillende gebieden hebben geprobeerd om de plaatselijke economie zelfvoorzienend te krijgen. Dit lukte nergens! Een waterput slaan met een pomp strandde in een hoop roest, ondanks de bijgeleverde onderdelen en kennis.
  Een koelhuis bouwen strandde in dezelfde puinhoop. Zolang de koeling werkte zaten de mannen in het koelhuis en kauwden qat.
  Landbouw opzetten, machines, kennis leveren, Strandde op dezelfde manier.
  Afrikaanse mannen voelen zich te goed om te werken. Dat is namelijk iets voor vrouwen vinden ze. Terwijl ze die vrouwen alleen als bezit hebben met wel de lusten maar niet de lasten. Wel sex maar geen onderhoud. Laat staan dat ze ook maar iets om de verwekte kinderen geven.
  Het is jammer dat er zoveel inzet, geld en materiaal verloren is gegaan op dit continent.
  Het zit hem in de mentaliteit van de Afrikaan.

 • Mels

  Amen.volledig mee eens al ligt het probleem wel zoals geschetst in het artikel.

 • agratax2

  Klerck ik begrijp dat je gefrustreerd terug bent gekomen uit Afrika. Kan zijn mijn ervaring tot nu toe is anders, kan zijn het verschil in land en daarmee in mentaliteit. Ik ga nooit ergens heen met de droom de mensen even te vertellen hoe het moet. Ik tracht uit te vinden wat ze zelf zien als oplossing en ga daar in mee met mijn gedachten om een weg te geven om hun idee uit te voeren. Soms werkt het niet Jammer, soms werkt het wel Mazzel. Een ding is zeker in Afrika heerst een ongeschreven wet m.b.t. het onderhouden van je familie (hoe ver weg ook in de stamboom) en die geeft aan dat wie iets heeft het moet delen met de rest. Dit maakt hard werken niet bepaalt interessant lijkt me. Heb jij deze ervaring ook? IK zou graag meer van je ervaring horen, omdat ik komende maand weer die kant op ga om deel 2 van mijn project op de rails te zetten. De Chinezen redden op dit moment wel het ontwikkelen van het land, omdat zij met enorme bedragen komen en de hele infrastructuur even opkrikken met behulp van de Afrikanen. zie 'Winner take All van Dambisa Moyo.

 • Klerck

  agratax1 als je gaat, neem je gezond verstand mee. Denk zelf na en geloof niet alles wat je hoort. Controle is het woord waar alles om draait.

  Ken jezelf en ken je tegenstander, ook Chinees. Lol.
  Ik meen dit niet op een brute manier, maar het is vooral in Afrika nuttig de zaken in je achterhoofd goed op een rijtje te houden.

  Laat die Chinezen maar schuiven. Die bouwen de boel op hun manier op en houden de controle er over.

  Wij moesten weer gaan als de centen zogenaamd op waren. Dat is frustrerend.

  Je moet eigenlijk eens gaan googlen op schepen wachten havens afrika.

  Hier laat ik het maar bij.

 • agratax2

  Klerck. In augustus ga ik weer naar Afrika om de volgende stappen te zetten in plattelands ontwikkeling als de heren tenminste hebben gedaan wat ze beloofd hebben. Mijn intuïtie zegt dat het goed zit, betrouwbare partners en het plan was hun idee door mij een beetje bijgeschaafd.
  Wat je opmerking ver Chinezen en Afrika klopt maar ook in Europa en Amerika doen de Chinezen hetzelfde. De arme Grieken een van de grootste container terminals van Europa aan de Chinezen verkwanselt, weg toekomstige winst, economie reparatie nu mede afhankelijk van Peking.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.