Commentaar

15 reacties

Olijfolie, varkens en melk

Zuid-Europese olijventelers kampen al voor het vierde achtereenvolgende jaar met niet kostendekkende prijzen door overproductie. In de boerenorganisatie Copa-Cogeca wordt de situatie zorgelijk genoemd.

Een kwart tot eenderde van de olijfboerderijen, meestal familiebedrijven, houdt minder dan 5.000 euro per meewerkend familielid over.
De onbalans in vraag en aanbod is behalve van goed weer het gevolg van betere teelttechniek en meer mechanisatie van de oogst. Daardoor steeg de productie harder dan de export. Spanje, Europa's grootste olijfolieproducent, wordt het hardst getroffen. Italië produceert betere olie voor een ander marktsegment, maar wordt ook geraakt, aangezien de goedkope Spaanse olijfolie met de Italiaanse gaat concurrreren. Water loopt altijd naar de laagste plek. Tot zover niks nieuws.
Wat wel verbazingwekkend is, is hoe boeren en hun belangenbehartigers in Spanje supermarkten de schuld te geven van de lage prijzen. Het is alsof je sommige voorlieden van varkens-  en melkveehouders hier in Nederland hoort praten. Het is de wereld op zijn kop.
Het probleem is niet dat supermarkten liefst zeer goedkoop inkopen. Het probleem is dat het voor zoveel kleine aanbieders haast onmogelijk is om als individu, anders dan door nog meer en nog efficiënter te produceren, te reageren op lage prijzen door overproductie. Oplossingen moeten uit de collectiviteit komen en zeker niet door je afnemers economisch handelen te verwijten.

Laatste reacties

 • John*

  (kostprijs - opbrengstsprijs) / kostprijs * 100% = percentage overproductie. Mechinasatie, automatisering en opbrengstverhogende teelttechnieken is allemaal leuk en aardig zolang de opbrengstprijs niet sneller daalt dan de kostprijs. Aan de andere kant moet je als boer wel bijblijveven anders is het een verloren strijd.

 • politiek

  De voorlieden Nederlandse veehouderij en de bestuurders van de grote cooperaties, zoals Vion, rendac, ( (Z)LTO dus ) , frieslandcampina, voederfabrieken, banken, bewijzen met het huidige handelen ook zeer beslist de agrarische achterban geen dienst. De gezinsbedrijven mag ik hopen. ( en zodadelijk de grotere ondernemingen) Beter is het als men de consument/afnemer de schuld niet geeft van de huidige malaise die nog veel erger zal worden bij het zo beperkt blijven denken. Behalve waarschijnlijk niet als het over het eigen salaris en bonussen gaat. Die grotere supermarktketens zullen ongetwijfeld nog meer de toekomst gaan bepalen door deze strategie van deze voorlieden en zodalijk ook de macht/regie gaan pakken over die grote agroconcerns. Een keuze hebben ze dan niet meer ,want ze blijven anders gewoon met de producten zitten die een duurdere kostprijs hebben als in het buitenland.(en mogelijk ook een slechter imago welzijn ,milieu, en voedselveiligheid)

 • joannes

  Het probleem is informatie! Boeren produceren gezamelijk helemaal niet voor de behoefte van de consumenten hun klanten. Zij zijn met zijn allen een belangrijke lobby in de politiek in elk land en daarvoor hebben zij een soort inkomens beschermings aandacht. De politieke heeft ook eigen belangen en gecombineerd leiden die tot allerlei investerings initiatieven die greetig door de financiële industrie en intermediairs (adviseurs) worden opgepakt. Boeren worden misleid, zij verbeteren de productieviteit en productie methoden om vervolgens ver buiten de reële consumentvraag te produceren en afgestraft te worden met te lage prijzen. Waarop de cyclus opnieuw start! Want aan wie vraag je ondersteuning? De informatie van vraag en aanbod zou productie moeten sturen! Een schone taak voor : De Boerderij!

 • joannes

  Ik ben van mening dat al die politieke aandacht voor het agrarische productieproces, de boeren NIET heeft geholpen. Het heeft individuele boeren geholpen en het heeft veranderings processen gestimuleerd maar voor een gezond bedrijfs rendement voor boeren heeft het niets gedaan. Eerder het tegenovergestelde: het heeft boeren die niet de signalen oppakten versneld de armoede in geduwd. En.. het heeft boeren geleerd, altijd op de rand van rendabel, te werken met marginale winsten. In veel gevallen zijn het geeneens de winsten die motieveren maar de waarde stijging van de grond en gebouwen (mogelijk quota), door de gecreërde schaarste aan middelen, die het werkelijk motief zijn om door te zetten.

 • agratax2

  Leo als ik je goed begrijp, denk jij in de richting van aanbod bundeling. Dit heet in de politiek prijsafspraken of monopolie en dat is voor verkopende partijen verboden. Bij inkopende partijen heb het woord monopolie positie nog nooit gehoord. Iedereen weet dat er mondiaal maar een handje vol echte prijszetters (beurshandelaren/speculanten) zijn op de aarde.

 • joannes

  Maar Agratax1 deze beurshandelaren en speculanten houden ontzettend goed de werkelijke vraag en aanbod in de gaten. Kijk wat er met graan en mais gebeurd is de laatste weken. Zij reageren op de weersomstandigheden. Boeren doen dat niet omdat ze het niet zo snel kunnen met hun teeltplannen maar dat betekend niet dat ze de vraag niet hun teeld plannen en productie moeten laten sturen. Speculanten kunnen helpen het risico te distribueren. Het probleem is dat de agrarische sector voor vraagverwachtingen nog steeds naar voorgaande jaren kijkt in plaats van consumtie patronen voor de toekomst en ... collectief geen overzicht hebben op uitbreiding en krimp van het aanbod (capaciteit zoals bij melk). Wanneer de prijs uitslagen kleiner worden zullen speculanten vanzelf minder verdienen aan de agro industrie.

 • John*

  landbouw is gewoon een zeer traag proces... de akkers kunnen maar een keer bewerkt worden, wil je een varken maken dan duurt dat een jaar voordat deze klaar is, wil je melken dan zul je eerst ruwvoer moeten oogsten/kopen om te kijken hoeveel koeien je het jaar erop aan de melk kan houden. Landbouw is geen machine die je een dag, week, maand of jaar stil zet afhankelijk van de marktvraag. En een jaar vooruit kijken is ongelooflijk moeilijk en er kan nog van alles misgaan!. Dat is ook de reden dat boeren enigsinds bescherming verdienen anders begint er niemand aan.

 • agratax2

  Beste Joannes heel veel beurs transacties worden door Computer programma's afgewerkt zonder tussen komst van mensen. De huidige transacties op de graanbeurs zijn wel ingegeven door het weer (zoals iedereen zegt) maar veel futures gelden voor oogst 2013 levering. Het is veel al een handelen op gevoel en niet op rationele gronden. Veel prijzen worden gerelateerd aan de laagste kostprijs op aarde en als die toevallig niet in Europa is, is de Europese producent de klos en op termijn heel Europa (het kapitaal vloeit weg naar de goedkoopte landen).

 • joannes

  Beste *Agratax1 de computer programma´s zorgen voor liquiditeit en nemen genoegen met minimale marges. Ze zoeken de juiste prijs. Zoals je handelaren hebt op de veemarkt die ´s morgens kopen, door de dag verkopen en vroeg naar huis gaan of handel meenemen naar de volgende markt. Zij zijn degene die met ervaring genoegen nemen met de smalle marge maar nooit de aanvoer of de werkelijke afvoer kunnen bepalen. Dat laatste punt van je is wel belangrijk: Veel prijzen worden gerelateeerd aan de mondiale prijszetting en vaak onterecht. Dat komt omdat prijzen vooral gezet worden met het dichts bijzijnde alternatief: in het geval van Melk: Melkpoeder of Kaas. En dat terwijl wanneer het goed is deze artikelen alleen als alternatief gebruikt zouden moeten worden. De specialisatie en vermarkting beloond alleen diegene die waarde toevoegd en straft diegene die geen goede alternatieven heeft voor productie schommeling. Daarom geloof ik niet in die melkpoeder fabriek van FC.

 • joannes

  Beste *John dat landlow een traag proces is heb je elemaal gelijk in! Dat dat opgelost moet worden met overheids bescherming ben ik het niet mee eens. Zodra door al die kapitaals investeringen de bescherming van inkomen of cash flow belangrijk wordt zou je daar instrumenten voor moeten ontwikkelen , in de industrie, die dan ook de cash flow beschermen. Maar door de politiek dit te laten regelen gaat dit enorm afleiden en gaan boeren met politieken doelen investeren in plaats van marktdoelen (vraag of aanbod). Zo krijg je dus meer overproductie dan gewenst voor de al hoge landbouw risico´s.

 • agratax2

  Beste Joannes met je computers die prijzen bepalen, ben ik het deze keer niet eens, zij bepalen wanneer gekocht en verkocht moet worden inderdaad en de daarbij gehanteerde tijdsmarges lopen op tot duizenden van seconden. Het is zo erg dat de machine het dichtste bij de beursvloer nagenoeg altijd op tijd verkoopt en koopt en de machine op de volgende verdieping helaas net te laat is. Je leest het goed de Computer bepaald de tijd en omvang van de transactie. Hierbij kan aankoop de prijs binnen duizenden van seconden doen oplopen, waardoor deze computer meteen weer over gaat tot verkoop. De laatste opdracht aan de computerbouwers is dan ook om de machine sneller te maken fysiek mogelijk is, door speciale software te ontwikkelen. klinkt Utopisch maar de ontwikkelaars werken er aan en verwachten te slagen.

 • natuurboer

  Het vermarkten van landbouwproducten gebeurd vandaag de dag vrijwel alleen via contracten. En dat geeft inkopers de mogelijkheid om bij de boeren meer contracten af te sluiten dan de markt aankan. Met de gegevens, zoals van de meitelling, CBS en productschappen weten inkopers exact hoeveel productie er verwacht kan worden terwijl ze zelf ook weten hoe groot hun afzetmarkt is. En om dan een paar meer contracten bij de boeren afsluiten dan de markt aankan zal uiterst lucratief zijn om de inkoopprijs laag te kunnen houden. Zodoende is er ook altijd overproductie. Zolang vermarkten van landbouwprducten alleen maar via contracten kan, trekt een boer altijd aan het kortste eind.

 • joannes

  Beste Agratax1 die computers zijn veel efficienter dan veehandelaren en kunnen veel meer informatie verwerken, dat ben ik met je eens. Maar het zijn de aanvoer en de afvoer, of te wel, de intersse voor het product die de prijs richting bepalen op vraag en aanbod. De uitslagen worden steeds groter omdat de emoties en informatie over de markt achter lopen op de computers. In de markt heb koop interesse, afwachten en verkoop interesse, als het goed is gevoed door de onderliggende werkelijke behoefte.

 • joannes

  Beste Natuurboer zolang de inkopers meer dan hun werkelijke behoefte in kunnen kopen en er boeren geintresseerd zijn voor die prijs te verkopen blijven de prijzen laag. Veel boeren verwachten gewoon dat het over een aantal jaren wel goed zal komen omdat dat altijd zo is gegaan. Maar het komt niet goed met de prijs! Soms is er een hoofdprijs bij een natuurramp maar het leeuwen deel van de boeren hebben kunnen overleven dankzij productiviteits verbeteringen en de waarde stijging van onroerend goed en grond. Ondertussen is de boerenstand heel hard aan het slinken in vergelijking met ander beroepen.

 • a vossen

  Iedereen (behalve de boeren)wil lage en stabiele prijzen.
  10% productiestijging geeft halvering van de prijs,10% productiedaling geeft een verdubbeling. Men zal ons nooit de macht geven om zelfstandig productieafspraken te maken. De klimaatverandering daarentegen zou wel eens onze bondgenoot kunnen worden.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.