Redactieblog

10 reacties

Nieuwe mestwet

We tobben al sinds mensenheugenis met te veel mest. Sinds bijna dertig jaar – de Wet van Braks was de eerste - wordt al geprobeerd om er iets aan te doen.

Er is een landelijk mestoverschot en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater laat nog steeds te wensen over. Nu komt er dus weer iets nieuws bij: de mestverwerkingsplicht. De figuur van de mestplaatsingsovereenkomst is ook nieuw, maar die doet toch wel erg denken aan de mestafzetovereenkomst die wij al eerder hadden en die geruisloos is afgeschaft. Mestverwerking dus. Bedrijven met meer mest dan grond worden verplicht om een deel van hun mestproductie naar een verwerker te sturen.

Deze maakt er dan producten van die niet meer als dierlijke mest kunnen worden beschouwd. Dit nieuwe instrumentarium levert wel een geweldig stuk extra regelgeving op, die ook nog eens tot nagenoeg onleesbare teksten heeft geleid. Ik juich dat in het algemeen wel toe, het kan mij niet ingewikkeld genoeg zijn want dat levert weer werk op.

Ook de dierrechten blijven voorlopig nog gewoon bestaan totdat het nieuwe stelsel zijn effectiviteit bewezen heeft. En dan komen er voor de boeren nog heel wat extra kosten bij: administratieve lasten en nalevingskosten, die bij elkaar worden becijferd op een kleine 10 miljoen euro. Al met al een pakket, waarvan het toch wel bijzonder is dat de landbouworganisaties er voorstander van zijn. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken met die mestverwerking.

Enige twijfel heb ik wel - ik herinner mij Promest die ons enkele decennia geleden ook al een product beloofde dat je bij wijze van spreken op je boterham kon smeren – maar misschien zijn we nu tot meer in staat.

Ik ben dus helemaal voor de nieuwe wet. Maar toch bekruipt mij wel eens het gevoel dat wij het allemaal wel heel ingewikkeld maken en allerlei kosten op de koop toe nemen, juist om te ontkomen aan de eenvoudigste, de goedkoopste, de duurzaamste – en waarschijnlijk ook in alle andere opzichten de beste - oplossing: minder dieren.

En als je dan toch 10.000 zeugen wilt gaan houden, doe dat dan maar in Oost-Duitsland.

Laatste reacties

 • probe14

  Zo is het. Onbegrijpelijk dat onze belangenbehartigers hiermee akkoord zijn gegaan. Duur en veel rompslomp. Ik hoor dezelfde argumenten als bij invoering Euro. Alles wordt opgelost, maar het blijkt een dwaalspoor.
  In dit geval voor de agrarische sector te hopen dat linkse coalitie dit straks afschiet. Voor 1 keer links dus.

 • Sjaak

  Eindelijk!
  Een column, die de boerenstand aanspreekt om toch vooral hun nuchtere boerenverstand te gebruiken...
  Het kan nog steeds, wij hebben als boeren de macht om om de mestproblematiek grondig te tackelen...saneren ipv. creperen!
  Maar zoals altijd, de geschiedenis herhaalt zich! Het wiel moet weer opnieuw uitgevonden worden en pas wanneer er tomeloos veel energie en kapitaal in het 'gedrocht mestverwerking' is gestoken zonder renderend resultaat, zal men komen met de opmerking; 'voortschrijdend inzicht heeft aangetoond, dat....bla, bla, bla...'
  Gelukkig zijn wij nu al zo wijs dat we weten wat er gaat gebeuren!:)

 • John*

  ahum.. 20 euro blijven betalen voor de afzet van een kuub mest is ook geen optie! Net zoveel mest blijven verwerken totdat dat deel wat niet verwerkt wordt geld op gaat leveren. (of alvast niets meer kost om kwijt te raken). mestverwerking kost ongeveer 15 euro kuub. 30 % overschot verwerken. Geeft uiteindelijk een mestprijs van 4,5 euro de kuub. 75% minder mestkosten daarvoor moeten we het doen.

 • John*

  met betrekking tot het groeien van de veestapel, deze moet ik nu laten groeien om de mestkosten te kunnen betalen. Als deze spiraal doorbroken wordt hoeft de veestapel op mijn bedrijf niet te groeien om een gezond inkomen te blijven genereren. op 500 zeugen praat je toch over bijna 40.000 euro mestkosten (rechten nog niet meegeteld). Als wet dit door verwerking terugbrengen naar 10.000 euro en geen rechtenkosten, hoeven er geen zeugen bij. Bij 4000 vleesvarkens praat je al over 80 000 euro mestkosten. Als dit door verwering terug kan naar 20.000 euro is er al veel verdiend! I.p.v. investeren in meer dieren, investeren in mestverwerking daar is geld te halen.

 • kalkar

  En zo papagaait bijna iedereen elkaar weer eens na. Laat het helder zijn: Er is helemaal geen mestoverschot, dat is allemaal gelul in de ruimte. Net zoals ammoniak schadelijk zou zijn. De hele (mest)handel is bedoelt om de boeren op zware kosten te jagen. Wie zijn de profiteurs, juist ja al het volk er omheen. Waar het om gaat, beste meneer Bruil, is dat de mestnormen veel te laag zijn, zo krijg je vanzelf een overschot. Normen van pak hem beet 100 kg per ha fosfaat kan totaal geen kwaad. Toevallig is het mestoverschot dan in één klap opgelost.Er zijn vele signalen bij boeren dat de bodem ernstig aan het verschralen is. Dit zijn feiten. Dus omhoog met die normen per ha, alleen is dit niet in het belang van de politiek en al die profiteurs om ons heen.

 • bertes

  dat hebben lto en de nvv samen met het produktschap voeders. opgesteld.
  de voermannen willen groeien over de rug van de boer. en lto en nvv willen de hele wereld voeden vanuit nederland.
  we weten allemaal dat krimpen de beste oplossing is. dat geld hoesten we samen op om dat te bekostigen. punt.

 • jan1966

  Minder hoogleraren dat is pas de oplossing. Het volk dat á la Diederik Stapel het ene fictieve probleem na het andere produceert is het echte probleem in Nederland

 • drientje

  In Oost Nederland was afgelopen voorjaar geen kuub mest meer te verkrijgen.
  Ga je volgend jaar ook nog eens 10% verwerken, ontstaat er een tekort situatie,
  en de afzetprijs regulier gaat van 11 naar 5 euro. Daarom is de mestverwerking interessant. Met de verwerkingsplicht hebben de verwerkers ook zekerheid.
  En die verwerking gaat komen.

 • John*

  juist drientje jij snapt het! Als mest indikken in luchtwassers ook nog een succes wordt kunnen de transport kilometers ook nog eens met 30% naar beneden. En het wordt interessanter om ingedikte mest verder te transporteren.

 • natuurboer

  De nieuwe mestwet lost de mestproblemen niet op. Het gaat toch om de mestplaatsingsruimte in Nederland. De laatste tien is jaar het akkerbouwareaal in Nederland al met 100.000 ha gekrompen. Waardoor mestplaatsingsruimte voor de intensieve veehouderij met datzelfde areaal ook is afgenomen. En met het afschaffen van het melkquotum na 2015 liggen er plannen klaar, en zijn al in uitvoering, om de Nederlandse melkplas nog eens met een 25% uit te breiden. En die uitbreiding melkplas kan alleen als er in Nederland ca 250.000 ha akkerbouwland wordt omgezet naar 25% meer productie ruwvoer voor de melkveehouderij. Dat betekend dan halvering van het Nederlandse akkerbouwareaal. En daardoor krijgt de intensieve veehouderij ook weer veel minder mestplaatsingsruimte. Wanneer het landbouwbeleid niet wijzigt houden we in Nederland nog jarenlang een mestprobleem. Daar verandert de nieuwe mestwet niks aan.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.