Commentaar

2 reacties

Mooi recept voor de cultuurnatuur

‘Weidevogels horen bij ons zoals de prairies bij de Amerikanen en het woud bij de Duitsers.’ Dat is mooi gezegd van Chris Kalden, directeur van Staatsbosbeheer.

Kieviten en grutto’s zijn volgens hem ‘de expressie van wat Nederlanders mooi vinden’ en ‘onderdeel van onze natuur en onze cultuur’. Helaas zijn praktisch alle weidevogelsoorten ernstig bedreigd. Om ze te behouden gaat Kalden boeren inschakelen.

Het klinkt paradoxaal. De veranderende landbouw geldt immers ook als de grootste oorzaak van de terugloop in het aantal weidevogels. Het is het lot van deze ‘cultuurvolgers’. Voor sommige ecologen is dat zelfs een reden om er geen traan om te laten. Frans Vera, geestelijk vader van de nieuwe oernatuur, noemde de grutto ooit een ‘weidekaketoe’, om aan te geven dat ze hier eigenlijk helemaal niet horen in grote aantallen.

De paradox is zelfs nog vreemder. Hoewel ze thuishoren op landbouwgrond, leert de praktijk dat alleen in gebieden met intensief natuurbeheer de weidevogels stand weten te houden. Het benodigde beheer wijkt steeds meer af van de zich ontwikkelende moderne landbouw. Dat is de reden dat het met het lichtere agrarisch natuurbeheer tobben blijft. De combinatie van commerciële landbouw en weidevogelnatuur is volgens sommigen zelfs ten dode opgeschreven.

Maar hoe ziet die zware inspanning er uit, wie moet de weidevogel redden? Een nieuw soort boer, is het verrassende antwoord van Staatsbosbeheer en een groep boeren in Noord-Holland. Deelnemers aan een nieuwe regeling op basis van erfpacht moeten niet alleen gevoel voor de natuur hebben, maar ook een speciale opleiding. Zij gaan deskundig en met een langetermijnhorizon weidevogelgebieden kunnen beheren. Daarbij hebben ze ook nog eens veel eigen zeggenschap in de manier waarop.

Deze vorm ondervangt veel bezwaren die aan het huidige betaalde beheer kleven. Het is flexibeler, langduriger, vrijer en ook nog goedkoper. Er is bijna geen ‘maar’ te bedenken. Op deze na: het is een recept voor de cultuurnatuur van de Hollandse weiden, niet voor ‘wilde’ of ‘pure’ natuur, voor zover die overigens bestaat in Nederland.

Laatste reacties

  • agratax2

    We zien de achteruit gang van flora en fauna als een gevolg van moderne landbouw die gestopt moet worden om natuur waarden. Wat natuur waarden zijn heeft niemand nog omschreven. Ik zou wel eens willen weten wat de landbouw waarde is van een diverse flora en fauna op de lange termijn Misschien is de economische waarde van bv. een goede weidevogelstand wel beter dan de huidige landbouw methoden. Meer weidevogels betekent nl. een land met meer bodemleven en daardoor een betere structuur en tevens meer natuurlijke vijanden van schade insecten. Hier hoor ik niemand over, het gaat alleen maar over eerder maaien, meer voer en daarbij meer kosten aan hightech behandeling van het land en bestrijding ziekten en plagen. misschien zou een iets lagere hectare opbrengst met lagere kosten en een beter uit gebalanceerd voer aan het eind wel meer geld kunnen opbrengen en meer diversiteit in de natuur.

  • Hans Sudfryslan

    Vorige week stond in leeuwarder krant al een groot stuk in van de WNF die de bezorgdheid uitte over de achteruitgang van de weidevogels . Door steeds meer regels van uit de milieu en natuurhoek is deze achteruitgang in gezet . Steeds strakkere mestnormen geeft nu al een verschraling in de landbouw gronden . Natuurgronden die afgegraven worden voor verschraling en plasdras gebieden zullen nooit 1 weidevogel gaan broeden . Schrale gronden waar ruske pollen staan of een ruige bende is zal geen voedsel gebieden zijn voor de weidevogels. Als men weer weidevogels wil laten floreren zal de mestinjecteur per direct de schroothoop op moeten . Bovengronds mest uitrijden brengt nieuw leven in de grond . Potstallen waar stro rijke-mest uit komt zal de toekomst moeten zijn , maar dat zal niet gebeuren . Ze zien liever meer natuur zonder- dan met weide vogels . Dit land wordt regeert door natuur en milieu organisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.