Commentaar

3 reacties

Water schaars goed

Terwijl de zomer maar niet op gang wil komen, klinkt toch de waarschuwing. Bereid je voor op droogte. Water wordt steeds meer een schaars goed. Ook in ons waterrijk Nederland.

 

Hoe paradoxaal het ook mag lijken. De Nederlanders vochten eeuwenlang tegen het water. Wij leven achter dijken. Een groot deel van het oppervlakte is na drooglegging ontstaan. Wij verwierven er wereldfaam mee. Voor de woorden polder of dijk bestaan geen equivalenten in andere talen. Wie had ooit gedacht dat water in Nederland een schaars goed zou kunnen worden? Toch is die fase dichterbij dan menigeen denkt.

Het is niet eens zozeer dat er minder regen valt, maar het valt in andere perioden. Jaarlijks valt in Nederland rond de 800 mm neerslag, meer dan genoeg. Maar de regen valt niet meer op het moment dat wij het nodig hebben. De winters worden steeds natter, blijkt uit cijfers van het KNMI. Dit water vindt via sloten, beken en grondwater zo snel mogelijk een weg naar de zee. Onze waterhuishouding is hier perfect op ingericht.

In de zomer komt het water vaker met bakken uit de lucht. Veel regen in korte tijd, en daarna een tijdje niks. Extreem droge zomers zullen meer voorkomen. Of dit nu al direct klimaatverandering heet, is niet aan de orde. De feiten zijn er.

De veranderende omstandigheden nopen boeren zich aan te passen. Beregening biedt maar ten dele oplossing. Het water moet er ook zijn. Steeds vaker gelden beperkingen en zelfs verboden.

Projectbureaus ontwikkelden een concept voor waterhouderij. Het klinkt misschien nog wat lachwekkend, maar het is bittere ernst. Waterwinbedrijven, natuurbeheerders en boeren werken samen om het water in de winter op te vangen, om het in de zomer te kunnen aanwenden. Het aanleggen van deze kunstmatige plassen kosten grond, landbouwgrond. Erg? Het is maar hoe je het bekijkt. De betrokken boer levert een product: water. Het is even wennen.

Laatste reacties

  • JohnRietdijk

    Waarom maak je dan geen spaarbekkens voor drogetijden? Hier de regio zet men goeie landbouwgrond blank voor het milieu (muggen kweekvijvers). Beter graven ze brede kanalen voor watervoorraad. Daar heb iedereen wat aan, de boer, de burger en de buiten lui. :-) Toch?

  • schoenmakers1

    als het water zo kostbaar is zou iedere boer waar grondwater aanwezig is vergoed moeten worden voor het water dat hij op jaarbasis aan het grondwater toevoegt, maar het water is niet kostbaar, de beregeningsverboden overbodig, maar het is alleen maar weer een middel om het boertje te pesten, ik snap niet hoe de boerderij aan deze stemmingmakerij mee kan doen ????????

  • agratax2

    Ik vraag me steeds af waarom de boeren de structuur van hun gronden geweld blijven aandoen door zoveel mogelijk rooivruchten in hun bouwplan te stoppen. Dit betekent extra zware machines onder doorgaans slechte omstandigheden maar vooral een extra aanslag op het organische stof gehalte en het bodemleven. Hierdoor wordt de bewerking van de grond moeilijker en neemt zowel de vruchtbaarheid als het waterbergend vermogen af.

Of registreer je om te kunnen reageren.