Commentaar

3 reacties

Terecht pleidooi

Het gemiddelde inkomen daalt de helft. Het nieuws waar het LEI deze week mee komt is alarmerend en onheilspellend. Het is niet echt nieuw onheil dat het instituut meldt in het onvolprezen Landbouw Economisch Bericht, waarin op doorwrochte wijze jaarlijks in juni verslag gedaan wordt van de staat van agrarisch Nederland. Een groot deel was al bekend.

De pijn is wel zeer ongelijk verdeeld. De grootste daling zit bij de glastuinbouw, als gevolg van de Ehec-ellende van vorig jaar. Andere grote dalers zijn zeugenhouders, legkippenhouders en akkerbouwers. Melkvee- en vleesvarkenshouders hebben juist meer verdiend, al zijn er structureel zorgen over hoge voer- en energiekosten.

Er is meer goed nieuws. De export door de agrosector is verder gestegen, waarmee de waarde van deze branche voor de Nederlandse economie weer eens is bewezen. Onlangs constateerde het CPB nog dat de Nederlandse economie het voorlopig juist van de export moet hebben. Overheid en consument houden de komende jaren de hand op de knip.

LTO grijpt de cijfers aan om opnieuw te pleiten voor meer aandacht voor verdeling van de marges tussen de verschillende ketenpartijen, en voor het inkomen van de primaire producent, als motor van de exportmachine. Opportunisme is de belangenorganisatie niet vreemd, maar het pleidooi is terecht. Deze economische pijler onder de economie verdient een stevig fundament.

Laatste reacties

  • agratax2

    helaas is export gebonden aan wereldmarkt prijzen en die waren tot nu toe ontoereikend om de kosten van de Nederlandse boer te dekken. Wensen zowel de boeren als de regering volkomen open grenzen, dan zullen ze moeten accepteren dat de landbouw langzaam maar zeker wordt uitgehold en de Nederlandse landbouw een tanden loze leeuw wordt. Dit zal het BNP niet doen groeien in de toekomst. Voor een exporteend land zijn interne marges bijzaak.

  • joannes

    Helemaal eens @agratax1, met alle problemen die er al zijn wordt het steeds moeilijker overproductie te verdedigen en daar subsidies of bescherming voor te krijgen. Vragen kan altijd maar de kansen worden steeds kleiner. De sector zal zich moeten aanpassen naar normale volumes, want per saldo zullen de productie kosten in Nederland hoger liggen ivm , grondprijzen, schaalgrootte, de extra regels,...... Het voordeel van specialisatie, infrastructuur, goedkoop water,enz, is uitgewerkt.

  • joannes

    Helemaal eens @agratax1, met alle problemen die er al zijn wordt het steeds moeilijker overproductie te verdedigen en daar subsidies of bescherming voor te krijgen. Vragen kan altijd maar de kansen worden steeds kleiner. De sector zal zich moeten aanpassen naar normale volumes, want per saldo zullen de productie kosten in Nederland hoger liggen ivm , grondprijzen, schaalgrootte, de extra regels,...... Het voordeel van specialisatie, infrastructuur, goedkoop water,enz, is uitgewerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.