Commentaar

Scorebordjournalistiek in megastallendebat

Staatssecretaris Bleker noemt in Kamer-brief voor het eerst concrete dieraantallen.

Voetbaltrainer Co Adriaanse introduceerde de term scorebordjournalistiek. Hij hekelt de discussie over alleen de uitslag van een wedstrijd zonder oog te hebben hoe deze tot stand komt. Het megastallendebat vertoont trekjes van zo’n beperkte insteek: alleen getallen tellen.

Demissionair staatssecretaris Henk Bleker van EL&I noemt in een brief aan de Tweede Kamer eindelijk getallen. Niet omdat hij het zelf wil, maar omdat de Kamer hem ertoe dwingt. Het onderwerp is zelfs niet als controversieel bestempeld op weg naar de verkiezingen op 12 september.

Bleker belooft bij zijn aantreden duidelijkheid in de slepende discussie over omvang van bedrijven. Hans Alders krijgt opdracht een maatschappelijke dialoog te voeren. Het rapport Van mega naar beter levert geen nieuwe gezichtspunten. Ja, de veehouderij moet veranderen. Hóe wordt niet duidelijk. Geen concrete dieraantallen. Ook Daan van Doorn ontwijkt harde cijfers in een advies aan het Brabantse provinciebestuur. De veehouderij moet duurzamer produceren, dan is omvang geen discussie, oordeelt hij.

Het is niet voldoende, vindt de Kamer. Dus geeft Bleker een uitslag:

  • 400 à 500 koeien (inclusief jongvee)
  • 1.500 tot 2.000 zeugen, vleeskalveren of melkgeiten
  • 7.000 tot 10.000 vleesvarkens
  • 150.000 tot 175.000 leghennen
  • 200.000 à 240.000 vleeskuikens

Bleker krijgt prompt kritiek uit alle geledingen. De dieraantallen liggen veel te hoog, oordelen tegenstanders. Aantallen zijn te absoluut, vindt de sector. Ook voor de onderbouwing krijgt de demissionair staatssecretaris een onvoldoende. Dan is het nog wachten op het rapport van de Gezondheidsraad over effecten van megastallen op de volksgezondheid. Het ligt voor de hand de bevindingen in de discussie te betrekken.

Kortom, de discussie over megastallen is geen meter opgeschoten, zelfs niet met het noemen van aantallen. Controversieel of niet, dit demissionaire kabinet steekt geen energie meer in megastallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.