Commentaar

4 reactieslaatste update:28 jun 2012

Pas op voor Europese Farm Bill

De landbouwlobby moet niet verzanden in details, maar vooruitzien.

De Amerikaanse senaat ging vorige week akkoord met een nieuwe landbouwwet. In de komende tien jaar wordt voor bijna 25 miljard dollar aan steun voor de landbouw geschrapt. Directe betalingen aan boeren worden grotendeels afgeschaft. Het is de grootste wijziging van het Amerikaanse agrarische beleid, de zogenoemde Farm Bill, in decennia. Hiermee laten de Amerikanen hun boeren nog niet helemaal aan hun lot over. De overheid wil ter compensatie de subsidies op gewasverzekeringen uitbreiden.
Het is niet voor niets dat de Amerikaanse politiek nu de handen op elkaar heeft gekregen voor zo'n forse ingreep. De Verenigde Staten zuchten onder een gigantische schuldenberg. Die stijgt dit jaar tot 17.000 miljard dollar. En hun boeren verdienden de afgelopen jaren redelijk goed dankzij de hoge voedselprijzen op de wereldmarkt.
Ook de Europese Unie staat midden in de crisis en voor belangrijke besluiten over het landbouwbudget. Met dezelfde argumenten als die in de VS werden gehanteerd, zou de EU dan ook kunnen kiezen om fors in de landbouwsubsidies te snijden. Maar dit continent kiest gelukkig een andere koers voor zijn voedselproducten.
Het is goed dat de landbouwlobby nu alles op alles zet om de grootste pijnpunten uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te halen, maar hiermee loopt die lobby ook een risico. Veel van de gewenste aanpassingen kosten meer geld. En hierover is nu grote onenigheid, waardoor er wellicht geen overeenstemming komt voor het midden van 2013. Verergert intussen de economische crisis, dan loopt de landbouw de kans op niet een beetje meer, maar fors minder geld.
De landbouw moet niet te lang in details van het GLB blijven hangen, maar vooruitdenken. Hoe kunnen de Europese akkerbouwers en melkveehouders zich straks wapenen tegen sterk schommelende melk- en suikerprijzen? Bijvoorbeeld met een publiek fonds voor voedselmarkten en een grote Europese beurs voor commodity's.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Verklaar U nader. De laatste zin bevat waarschijnlijk een sleutel naar de toekomst maar wat houden ze precies in, wordt de landbouw niet overgeleverd aan speculatie? Dit behoeft uitgebreide research en goede onderbouwing. Ik ben bang dat de EU zich niet realiseert dat het ondersteunen van je boeren leidt tot een bloeiend platteland (boeren geven hun subsidiegelden lokaal uit) zonder verpaupering en dat dit laatste helaas wellicht de komende decennia wel zijn intrede gaat doen. Je merkt immers dat er steeds minder burgers zijn in tegenstelling tot 10/20 jaar terug die de nadelen van wonen in de buitengebieden nog willen aanvaarden en daarentegen kiezen voor de gemakken van wonen in de grotere stedelijke gebieden. Dit is het begin van aftakeling van grote regio's in Europa! en vergt op korte termijn politieke besluitvaardigheid, maar die is met de opkomst van de socialistische (linkse) stromingen van dit moment niet te verwachten. Maar voor alles zal gelden: En de boer hij ploegde voort en misschien ook: 'Vaak bu'j te bange'.

 • Zents beheer

  Hoezo alles op alles zetten om steun voor grond gebonden sectoren te behouden . Gezien de huidige situatie in Europa, krimpende budgetten voor nagenoeg alle sectoren zowel collectief als bedrijfsleven is het niets meer dan redelijk om het hele steuncircus eens tegen het licht te houden. Wanneer ook melkveehouders en akkerbouwers zelf hun broek op houden is dat goed voor het imago van de hele agri-sector.

 • poldes

  als het boereninkomen bestaat uit een gedeelte product en een gedeelte subsidie zolas nu in nedrlands eu beleid;dan moet de boer het maar mee zien te redden.
  het beleid hiervoor van nederland en de eu voor boeren inkomen was gerelateerd aan productsubsideiering/ondersteuning ;en daar hebben wij het ook jaren mee moeten doen.
  maar dit kosten de gemeenschap ongekotroleerde groei en geld(vlees en boterbergen )dat dit niet meer te betalen viel en onverantwoord.
  Als wij van de ze 2 niets meer willen weten of nog minder ;dat kan maar dan moeten wij toch een uitzicht op een inkomen hebben,anders gaat de uitstoot van boeren op het platteland in een grotere versnelling als nu.
  Of dit verantwoord is weet ik ook niet.

 • joannes

  Landbouw subsidies zijn in eerste instantie opgezet om enige inkomens zekerheid voor de boer te garanderen waardoor er voldoende interesse en kapitaal beschikbaar kwam om strategisch voldoende voedsel voor een 100%+ zelfvoorzieningsgraad EU of US te garanderen. Dat we doorgeschoten zijn was al jaren duidelijk. Maar om het nu versneld af te bouwen zou een ramp zijn. Boeren moeten de tijd krijgen om zich aan te passen. Daarbij is geen bedrijfs tak zo afhankelijk van de natuur als de agrarische wereld en hiervoor zou een oplossing gevonden moeten worden. Wanneer de boer dit risco niet kan delen wordt boeren een lotterij. Zonder garanties voor buiten proportionele risico´s zal er over een paar jaar geen boer meer zijn, met voedsel schaarste als gevolg.

Of registreer je om te kunnen reageren.