Commentaar

3 reacties

Onmogelijke keuze

Om Beieren nou meteen tot ontwikkelingsregio te bestempelen gaat wat ver, maar feit is dat de melkveehouderij in de Duitse deelstaat de karakteristieken kent van Nederland twintig jaar geleden. En ook voor Beieren telt de klok af naar afschaffing van het melkquotum in 2015.

De melkveehouderij in de deelstaat is sterk versnipperd en kleinschalig. De gemiddelde boer houdt dertig koeien, de helft van het gemiddelde in heel Duitsland. Net als in Nederland maken boeren in andere deelstaten zich op voor 2015. Er verrijzen grote stallen tot voor driehonderd koeien in het landschap. In Beieren niet.

Daar komt bij dat behalve de veehouderij, ook de zuivelindustrie kleinschalig is. Een aantal zet in op streekproducten en specialisatie, maar het gros van de melk wordt toch tot drinkmelk, kaas of poeders verwerkt. De tradiotionele markten brokkelen wat af. De grote zuivelondernemingen uit het Noorden azen nu op de melkplas van de kleintjes.

In de retail heeft schaalvergroting allang plaatsgehad. Vijf grote supermarkten dicteren in de regio het spel. In de harde onderlinge concurrentiestrijd leggen zij de melk tegen dumpprijzen in de schappen. Net over de grens in Oostenrijk betaalt de consument tot soms 20 cent per liter meer.

De boerenmelkprijs is gelukkig nog redelijk, al houdt deze gezien de schaal van de bedrijven niet over. Een goed vergelijk met Nederland is lastig omdat diverse factoren verschillen. Vaststaat dat deze prijs onder druk komt te staan. Daarin verschilt de situatie met hier niet.

Het probleem voor de Beierse melkveehouder is dat hij nauwelijks een alternatief heeft. Het landschap en klimaat zijn niet echt geschikt voor andere agrarische activiteiten. Rest hem de keuze tussen nichemarkt, bulkproductie of stoppen. Welke keuze legt ook zijn afnemer hem voor? Het vrijgeven van de productie biedt hem vooralsnog weinig alternatieven.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  ik kan het niet geloven dat hier problemen zijn, ik hoor de dierbeschermers steeds roepen dat we die kant uit moeten en dat het dan allemaal goed komt, of moeten we daar niet teveel of helemaal geen aandacht aan besteden ???????

 • Gerjo-Kompier1

  De Beierse melkveehouders zullen zich niet gek laten maken om te groeien tot megabedrijven. Zoals in de blog geschreven zijn de mogelijkheden er gewoonweg niet: 1) weinig akkerbouw, dus weinig bijproducten of te dure aanvoer van elders; 2)heuvelachtig terrein beter geschikt voor beweiding dan mechanische grasoogst, maar met beweiden zit er een grens aan de koppelgrootte.
  Dan kan je beter je kosten (investeringslasten) laag houden en ervoor waken dat je het werk zoveel mogelijk zelf aan kan. Het bedrijfsinkomen zal nooit hoog zijn, maar in periodes van lage prijzen kom je niet in de problemen omdat je vreemde arbeid moet blijven betalen.

 • joannes

  Er komt een tijd dat de boer betaalt wordt voor landschapsonderhoud met vee. Want wat moeten ze met het land wanneer er geen boeren meer zijn die dat professioneel onderhouden. De veehouderij eindigt op (vee)industriebedrijven gebieden vanwege de efficiency, de verwerkende industrie natuurlijk centraal in deze gebieden en vervolgens onstaat er leegloop van ¨moeilijk¨ agrarisch gebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.