Commentaar

Nederlanders-over-zee

'Elk nadeel heb zijn voordeel.' Wie heeft de onsterfelijke quote van Johan Cruijff niet een keer gebruikt. Er zijn talloze situaties waarbij deze opgaat. Ook in de landbouw.

Nederlandse boeren en tuinders zijn meester in het ondernemen met beperkingen, of deze nu een milieu-, diergezondheid- of welzijnsachtergrond hebben. Met als gevolg dat de kengetallen torenhoog zijn. De Nederlandse boer staat in de top als het gaat om biggenproductie, voederconversie, melkgift of hectare-opbrengst. Ook in economische zin levert het soms voordeel op, zoals de voorsprong in omschakeling van legbatterij naar scharrelhuisvesting. De pluimveehouderij beleefde in 2010 een topjaar.

Deze kennis en ondernemersgeest blijft in het buitenland niet onopgemerkt. Nederlandse managers zijn gewild op landbouwbedrijven. Een bijkomend voordeel is dat de Nederlanders ook allround vaklui zijn. De boer beheerst het productieproces van zaaien tot oogsten. Hij stroopt desnoods zelf de mouwen op. Hij verschilt hierin van buitenlandse collega's die veelal in één aspect zijn opgeleid.

De CAH Dronten heeft voor deze Nederlanders-over-zee een speciale opleiding ingericht. In deze Boerderij Weekend vertellen studenten over hun ervaringen. De agribusiness doet actief aan het programma mee.

Pikant is dat de mensen terecht komen op bedrijven die de Nederlandse norm voor megastal veelal ver overschrijden. De ervaring die deze bedrijfsvoering vereist, moeten zij in het buitenland1 opdoen. Dat mag nog op het terrein van schaalgrootte. Voor kennis en kunde is die stap over de grens dodelijk.

Nederland moet blijven investeren in opleiding en innovatie in de agrarische sector, ook of misschien wel juist in tijden dat het economisch tegenzit. Het vizier moet op de toekomst gericht blijven. Nederlandse bedrijven kunnen de wereldbevolking niet voeden, maar zij kunnen wel een kraamkamer zijn voor innovatie en technologieën die elders toepasbaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.